intTypePromotion=1
ADSENSE

Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc: Là hệ thống chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Đối với loại chứng từ này, nhà nước tiêu chuẩn hóa về quy cách biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh và phương pháp lập và áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ <br /> KẾ TOÁN<br /> <br /> Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính  <br /> phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.<br /> <br /> 1. Hệ thống chứng từ kế toán<br /> <br /> Chứng từ kế toán có nhiều loại và được tập hợp thành hệ thống chứng từ. <br /> <br /> Hại hệ thống chứng từ kế toán:<br /> ­ Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc:<br /> Là hệ thống chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý <br /> chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Đối với loại chứng từ này, nhà nước tiêu chuẩn  <br /> hóa về quy cách biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh và phương pháp lập và áp dụng thống nhất cho  <br /> tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.<br /> ­ Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn:<br /> Đa phần là những chứng từ sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước hướng dẫn các chỉ  tiêu  <br /> đặc trưng để các đơn vị trên cơ  sở  đó vận dụng vào từng trường hợp cụ thể thích hợp. Các  <br /> đơn vị có thể  thêm bớt một số chỉ tiêu cụ  thể, thích hợp với nội dung và yêu cầu phản ánh <br /> nhưng phải đảm bảo những yếu tố cơ bản của chứng từ và có sự thoản thuận bằng văn bản <br /> của Bộ Tài chính.<br /> 2. Dựa vào công dụng và mục đích sử  dụng, có nhiều cách để phân loại chứng từ  kế <br /> toán.<br /> <br /> 2.1 Phân loại theo công dụng<br /> ­ Chứng từ mệnh lệnh: lệnh chi tiền, lệnh điều động vật tư,...<br /> ­ Chứng từ chấp hành: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,...<br /> ­ Chứng từ thủ tục: chứng từ ghi sổ trong hình thức kế toán chứng từ ghi sổ,... <br /> ­ Chứng từ liên hợp: lệnh kiêm phiếu xuất kho, hóa đơn kiêm phiếu xuất kho,...<br /> 2.2 Phân loại theo địa điểm lập chứng từ<br /> ­ Chứng từ bên trong: phiếu xuất vật tư cho phân xưởng sản xuất, bảng kê thanh toán lương,  <br /> hóa đơn bán hàng, biên bản bàn giao tài sản cố định cho đơn vị khác,...<br /> ­ Chứng từ bên ngoài: hóa đơn mua hàng, hợp đồng vận chuyển mua ngoài,...<br /> 2.3 Phân loại chứng từ theo trình tự lập<br /> ­ Chứng từ ban đầu: hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi,...<br /> ­ Chứng từ tổng hợp: bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, các bảng kê,...<br /> 2.4 Phân loại theo số lần ghi các nghiệp vụ kinh tế trên chứng từ<br /> ­ Chứng từ một lần:<br /> ­ Chứng từ nhiều lần:<br /> 2.5 Phân loại theo tính cấp bách của thông tin trong chứng từ<br /> ­ Chứng từ bình thường:<br /> ­ Chứng từ báo động: sử dụng vật tư quá định mức, thực hiện hợp đồng kinh tế  không bình  <br /> thường, thanh toán tiền vay không kịp thời,...<br /> 2.6 Phân loại theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ ghi trên chứng từ<br /> ­ Chỉ tiêu lao động và tiền lương<br /> ­ Chỉ tiêu hàng tồn kho<br /> ­ Chỉ tiêu bán hàng<br /> ­ Chỉ tiêu tiền mặt<br /> ­ Chỉ tiêu tài sản cố định<br /> 2.7 Phân loại theo dạng thể hiện dữ liệu và lưu trữ thông tin của chứng từ<br /> ­ Chứng từ thông thường: thể hiện dưới dạng giấy tờ<br /> ­ Chứng từ điện tử<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2