Chương 1: Hệ thống thông tin quản lý

Chia sẻ: Trần Thái Hòa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

1
533
lượt xem
272
download

Chương 1: Hệ thống thông tin quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trần Thái Hòa Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Đại học Kinh tế Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Hệ thống thông tin quản lý

 1. BÀI GIẢNG ThS. Trần Thái Hòa 1
 2. Nội dung 1 Một số vấn đề cơ bản về Hệ thống thông tin quản lý 2 Phân tích Hệ thống thông tin quản lý 3 Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý 4 Cài đặt Hệ thống thông tin quản lý 5 Nghiên cứu tình huống 2
 3. Tài liệu học tập và tham khảo: • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý (ĐH KTQD) • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý – TS. Phạm Thị Thanh Hồng – Khoa KT&QL – ĐHBK Hà Nội • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý – ThS. Đinh Thế Hiển • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý – Trần Thanh Trai • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Nguyễn Văn Ba • Phân tích thiết kế hệ thống – TS. Nguyễn Mậu Hân • Information Systems Analysis and Design - Myriam Lewkowicz • Managing Information Across the Enterprise – Robert K Wysocki, Robert L.DeMichiell 3
 4. Thang điểm đánh giá học tập 60% Điểm thi kết thúc 10% Điểm chuyên cần học phần 30% Điểm thảo luận, báo cáo 4
 5. Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin quản lý NỘI DUNG 1 Dữ liệu và thông tin 2 Thông tin kinh tế 3 Quy trình xử lý thông tinKT 4 Hệ thống thông tin 5
 6. 1. Dữ liệu – Thông tin DỮ LIỆU. ? THÔNG TIN ? THÔNG TIN KINH TẾquản Thông tin trong lý Là dữ liệu đã được xử lí thành dạng dễ hiểu, tiện dùng, có nghĩa và có giá trị đối với đối tượng nhận tin trong việc ra quyết định. Thông tin của quá trình xử lí này có thể trở thành dữ liệu của quá trình xử lí khác. 6
 7. 2. Thông tin kinh tế - Thông tin kinh tế - Phân loại thông tin kinh tế Hai phương pháp phân loại Phân loại theo lĩnh vực Phân loại theo nội dung mà thông hoạt động của thông tin: tin phản ánh: ­ TT kinh tế trong sản xuất - TT kế hoạch - TT kinh tế trong quản lí - TT đầu tư - TT lao động tiền lương - TT về lợi nhuận của doanh nghiệp... 7
 8. Dự báo phát triển khoa học công nghệ Kế hoạch chiến lược (dài hạn) Dự báo nhu cầu thị trường Kế hoạch chiến thuật (trung hạn) Dự báo kinh doanh Kế hoạch tác nghiệp (ngắn hạn) Dự báo mức độ cạnh tranh Dự báo Kế hoạch Hệ thống thông tin Thực hiện Khoa học Sử dụng các công cụ Khoa học cơ bản thống kê, kế toán để kiểm tra, Khoa học kĩ thuật đánh giá, phân tích mức độ thực Khoa học kinh tế hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Khoa học nhân văn. 8
 9. Mô hình của HTTT dự báo Môi trường sản xuất kinh doanh Môi  HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰ  Môi  trường  BÁO trường  sản Dự báo  Dự báo  Dự báo  Dự báo  sản xuất  phát  nhu  đối tác  mức độ  xuất  kinh  triển  cầu thị  kinh  cạnh  kinh  doanh KH­  trường doanh tranh doanh CN        Quản lý kinh tế             Môi trường sản xuất kinh doanh 9
 10. Mô hình của HTTT kế hoạch Môi trường sản xuất kinh doanh Môi  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ  Môi  trường  HOẠCH trường  sản Kế  Kế  Kế  sản xuất  hoạch  hoạch  hoạch  xuất  kinh  chiến  chiến  tác  kinh  doanh lược thuật nghiệp doanh        Quản lý kinh tế             Môi trường sản xuất kinh doanh 10
 11. Mô hình của HTTT khoa học      Môi trường khoa học       HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA  HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Môi  Môi  trường  Khoa  Khoa  Khoa  Khoa học  trường  khoa  học cơ  học kỹ  học  nhân văn khoa  học bản thuật kinh tế học        Quản lý kinh tế                     Môi trường khoa học        11
 12. Mô hình của HTTT thực hiện Môi trường sản xuất kinh doanh Môi  Thống kê Kế toán Môi  trường  trường  sản Phân tích đánh giá mức độ thực  sản xuất  hiện kế hoạch SXKD xuất  kinh  kinh  doanh Lãnh đạo doanh     Quyết định điều chỉnh          Môi trường sản xuất kinh doanh 12
 13. 3. Quy trình xử lí thông tin KT - Xử lý thông tin kinh tế - Quy trình xử lý thông tin kinh tế ­ Có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý KT và QTKD. ­ Cung cấp các thông tin kịp thời, cần thiết và chính xác cho bộ phận lãnh đạo  trong guồng máy quản lý để họ có thể đưa ra các quyết sách kinh tế hiệu quả. 13
 14. Các giai đoạn của quá trình xử lí TTKT Hệ thống xử lí TTKT thủ công HTTT truyền thống quy mô nhỏ, trình độ sản xuất và quản lý còn chưa phát triển  xử lý bằng phương thức thủ công Hệ thống xử lí TTKT tin học hoá từng phần Sử dụng máy tính điện tử trong một số quá trình tính toán phức tạp  tăng đáng kể tốc độ xử lý thông tin, cho phép xử lý một khối lượng lớn thông tin tuy chưa đảm bảo được đồng bộ về thông tin trong quản lý Hệ thống xử lí TTKT tin học hoá đồng bộ Xây dựng một hệ thống xử lý thông tin tin học hoá hoàn toàn đồng bộ thay thế cho hệ thống xử lý thông tin thủ công (LAN, Database…) 14
 15. Ví dụ: Hệ thống thông tin Phân hệ quản lý Phân hệ sản xuất - Ban giám đốc - Phòng kế - Phân xưởng cơ khí hoạch - Phân xưởng sơ chế - Phân xưởng lắp ráp - Phòng tổ chức - Phân xưởng hoàn thiện - Phòng kĩ thuật - Phòng tài vụ. 15
 16. Giai đoạn 1: hệ thống xử lí TTKT thủ  công 16 Ban giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Kế hoạch Tổ chức Kỹ thuật Tài vụ PX PX PX PX Cơ khí Sơ chế Lắp ráp Hoàn thiện
 17. Giai đoạn 2: hệ thống xử lí TTKT tin học hoá từng phần 17 Ban giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Kế hoạch Tổ chức Kỹ thuật Tài vụ PX PX PX PX Cơ khí Sơ chế Lắp ráp Hoàn thiện
 18. Giai đoạn 3: hệ thống xử lí TTKT tin học hoá đồng bộ Chủ thể quản lý: Ban giám đốc 18 Phòng Phòng Phòng Phòng Kế hoạch Tổ chức Kỹ thuật Tài vụ Software Database LAN Đối tượng quản lý: Bộ phận sản xuất PX PX PX PX Cơ khí Sơ chế Lắp ráp Hoàn thiện
 19. 4. Hệ thống thông tin quản lý • Khái niệm HTTTQL • Các thành phần của HTTTQL 19
 20. Khái niệm Hệ thống thông tin quản lý • HHTTQL là hệ thống tập hợp các yếu tố cùng thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lí, lưu trữ và phân phối thông tin cần thiết cho các đối tượng sử dụng thông tin trong guồng máy quản lý. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản