intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1: Tiếp cận ứng dụng các khoa học về hành vi

Chia sẻ: Salen Yuyu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

326
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong chương này các bạn sẽ: Nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay, HVTC-Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi tổ chức, Các kỹ năng cần có của nhà quản lý và lãnh đạo, Các kỹ năng làm việc với con người, Các phương pháp nghiên cứu HVTC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tiếp cận ứng dụng các khoa học về hành vi

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC
 2. Chương 1 TIẾP CẬN ỨNG DỤNG KHOA HỌC HÀNH VI Chương 2 HÀNH VI CÁ NHÂN NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 3 HÀNH VI NHÓM Chương 4 HỆ THỐNG PHÂN CẤP CÁC NHU CẦU Chương 5 TIỀM HIỂU PHONG CÁCH-CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG Chương 6 XÁC ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG VÀ Chương 74 Chương RA QUYẾT ĐỊNH HỢP LÝ
 3. HỌC XONG CHƯƠNG NÀY CÁC BẠN SẼ: 1 Nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay 2 HVTC-Sự cần thiết phải nghiên cứu hành vi tổ chức 3 Các kỹ năng cần có của nhà quản lý và lãnh đạo 4 Các kỹ năng làm việc với con người 5 Các phương pháp nghiên cứu HVTC
 4. 1. NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI QUẢN LÝ 1 Quá trình quốc tế hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ 2 Kỷ nguyên thông tin 3 Chú trọng hơn tới chất lượng của hàng hóa và dịch vụ 1.1- NHỮNG THÁCH Sự khác biệt (đa dạng) ngày càng tăng trong lực lượn THỨC 4 lao động 5 Quản lý trong môi trường luôn thay đổi 6 Sự trung thành của nhân viên với tổ chức giảm sút 7 Cải thiện hành vi đạo đức
 5. 1.2- NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN Thu hút sự tham gia Giảm quy mô công ty của người lao động Phi tập trung hóa Xu hướng Quản lý chất lượng nơi làm việc phổ biến đồng bộ (TQM) Lực lượng lao động Thay đổi căn bản về chất tạm thời
 6. 1.2- NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) • Giảm quy mô công ty: • Nếu như trước đây “càng lớn thì càng có hiệu quả” thì ngày nay một triết lý mà các công ty theo đuổi là “nhỏ là đẹp”. 1 2 3 Giảm quy mô là Giảm quy mô Giảm quy mô theo đuổi những đồng nghĩa với sẽ làm tăng lên hoạt động với giảm số lượng các vấn đề khác hiệu suất cao NV được sử ngoài việc tiết hơn dụng trong một kiệm chi phí. công ty.
 7. 1.2. NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) • Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM) Tập trung mạnh mẽ vào khách hàng 1 Trao quyền Quan tâm đến cho nhân viên 5 2 việc tiếp tục cải tiến TQM Nâng cao chất Đo lường chính xác lượng của mọi 4 3 thứ mà tổ chức làm
 8. 1.2- NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) • Thay đổi căn bản về chất Tập trung vào khách hàng Một cơ cấu tổ chức tập trung 3 đặc điểm vào sự “thân thiện” chủ yếu Một tư duy logic nghiên cứu các công việc của công ty từ điểm xuất phát
 9. 1.2- NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) • Lực lượng lao động tạm thời • Khi 1 cty thực hiện chiến lược sử dụng lao động tạm thời như là một phần đáng kể lực lượng lao động của công ty thì nhiều vấn đề về quản lý sẽ xuất hiện: – Đảm bảo sẵn có các công nhân tạm thời khi cty cần. – Tạo ra lịch trình làm việc phù hợp với nhu cầu của họ. – Quyết định các chương trình về đào tạo phát triển, động viên họ. – Chuẩn bị để đối phó với các xung đột tiềm ẩn có thể xuất hiện giữa công nhân nòng cốt và tạm thời. – Quản lý phải thực hiện các chương trình thông tin, giải thích kịp thời, đoán trước các xung đột tiềm tàng trước khi chúng gây phương hại cho tổ chức.
 10. 1.2- NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) • Phi tập trung hóa nơi làm việc Làm thế nào để thiết lập các tiêu A Có nhiều vấn chuẩn đánh giá công việc phù hợp? đề đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết thỏa Đảm bảo các công việc được hoàn B đáng thành đúng thời hạn? C Làm sao để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên? D Đòi hỏi quản lý phải tái thiết kế chính sách đãi ngộ và động viên.
 11. 1.2- NHỮNG XU HƯỚNG PHỔ BIẾN (TT) • Thu hút sự tham gia của người lao động sự ủy Quản lý với quyền sự tham gia của người lao động Đào tạo người Thu hút sự tham gia làm chủ của người lao động Tổ chức làm việc theo đội Thiết lập mục tiêu
 12. 2. HÀNH VI TỔ CHỨC-SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU HVTC 2.1. HÀNH VI TỔ CHỨC? • Theo Steve Ellis & Penny Dick: Hành vi tổ chức là khoa học nghiên cứu hành vi của con người tại nơi làm việc. • Nguyễn Hữu Lam: Hành vi tổ chức là khoa học nghiên cứu về những ảnh hưởng của CÁ NHÂN, NHÓM, VÀ CẤU TRÚC đến hành vi trong các tổ chức với mục đích là áp dụng những kiến thức này vào việc nâng cao hiệu quả của tổ chức.
 13. 2.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU HVTC Hiểu các sự kiện trong tổ chức Nâng cao hiệu Dự báo quả của tổ chức trước những sự kiện đó Tác động lên các sự kiện
 14. 2.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU HVTC (TT) Nâng cao hiệu quả của tổ chức TỔ CHỨC NHÓM CÁ NHÂN CÁ NHÂN CÁ NHÂN
 15. 2.3. CHỨC NĂNG CỦA HVTC Chức năng Tìm cách lý giải những hành vi giải thích của cá nhân, nhóm hay tổ chức. Tìm cách xác định một hành Chức năng dự đoán động cho trước sẽ dẫn đến những kết cục nào. Tìm cách điều chỉnh hành vi cá Chức năng kiểm soát nhân, nhóm hay tổ chức theo mục tiêu đã đề ra.
 16. 2.4. CÁC CẤP ĐỘ THAY ĐỔI TRONG HÀNH VI ( ao) C H ành    vinhóm M ức  độ  H ành    nhân vicá  khó  lên  i Tháiđộ   quan Tr hức it ( ấp) Th ( gắn)    ờigi lên  N    Th   an i quan       ( ài        D ) Thờigi và  ức      an  m độ khó r t ong  ệc hực  ện vi t hi   đổ các hay  i t
 17. 3. CÁC KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO LÀ? • Lãnh đạo là khả năng lôi cuốn người khác đi theo mình • Lành đạo là biết tạo ra một sự thỏa thuận chung của nhóm • Lãnh đạo là biết thông tin cho nhân viên để họ biết phải làm gì? • Lãnh đạo là cách ứng xử của một cá nhân khi chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt được mục đính chung. • Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của một cá nhân hoạt một nhóm, nhằm đạt được mục đích trong những điều kiện cụ thể nhất định. • Lãnh đạo là biết tạo ra mối ràng buộc giữa người và công việc bằng các quan tâm cả hai. anh/ ị  Theo  ch cách  ể nào  úng  hi u  đ nhất???
 18. 3.1. KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của một cá nhân hoạt một nhóm, nhằm đạt được mục đích trong những điều kiện cụ thể nhất định.
 19. 3.2. SỰ KHÁC NHAU GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ Các tiêu thức so sánh Quản lý Lãnh đạo 1. Phạm vi Hẹp và cụ thể Rộng và chung chung 1. Chức năng 4 Chức năng 3 Chức năng ­ ạch định Ho ­ ạch ra mục tiêu và V ­Tổ chức phương hướng phát ­Điều khiển triển của tổ chức ­Kiểm tra ­Bố trí người thực hiện ­Động viên nhân viên 3. Những yêu cầu * Giải quyết đúng * Giải quyết công chính đối với công công việc được giao việc đúng với qui việc định và hiến pháp * Quan tâm đến kết * Quan tâm đến nhiều quả công việc ý nghĩa của công việc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2