CHƯƠNG 12: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐO ĐIỆN THẾ

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
599
lượt xem
106
download

CHƯƠNG 12: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐO ĐIỆN THẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 12: phương pháp phân tích đo điện thế', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 12: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐO ĐIỆN THẾ

 1. CHƯƠNG 12 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐO ĐIỆN THẾ GV: Trần T Phương Thảo BM 1 Hóa Lý (ĐHBK)
 2. NỘI DUNG CHÍNH (1LT+1BT) I. NGUYÊN TẮC II. CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC THÔNG DỤNG III. ỨNG DỤNG GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 2
 3. I. NGUYÊN TẮC Định lượng các ion dựa vào việc khảo sát thế CB điện cực khi nhúng điện cực chỉ thị vào DD nghiên cứu. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 3
 4. I. NGUYÊN TẮC Nhúng điện cực kim loại trơ (Pt, Au) vào DD Ox/Kh GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 4
 5. I. NGUYÊN TẮC Nhúng điện cực kim loại không trơ (Ag, Cd, Hg, Pb, Zn…) vào DD chứa muối Mn+ của KL GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 5
 6. ĐẶC ĐIỂM CỦA PP ĐO THẾ Thuộc nhóm PP vi điện phân: sự điện phân làm biến đổi lượng cấu tử trong DD không đáng kể. Cường độ dòng điện trong DD rất nhỏ, thậm chí bị triệt tiêu. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 6
 7. PHÂN LOẠI Có hai PPPT đo điện thế: PP đo điện thế trực tiếp. PP chuẩn độ điện thế. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 7
 8. PP ĐO ĐIỆN THẾ TRỰC TIẾP Mối quan hệ giữa thế CB điện cực và [Mn+] khi nhúng điện cực chỉ thị vào DD khảo sát có chứa ion kim loại: GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 8
 9. PP ĐO ĐIỆN THẾ TRỰC TIẾP Yêu cầu của PP: Phải có điện cực màng chọn lọc ion (tương ứng với từng loại ion khảo sát) → đắt tiền. Ví dụ Điện cực màng chọn lọc H+ để đo pH (phổ biến). GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 9
 10. PP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Thực hiện chuẩn độ như thông thường, nhúng vào dd điện cực có tham gia pứ điện hóa với một trong những cấu tử có trong CB chuẩn độ. DD vừa có pứ hóa học của CB chuẩn độ + pứ điện hóa chỉ thị. Khảo sát sự biến thiên ECB theo thể tích thuốc thử thêm vào → E = f(V) → ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 10
 11. PP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ (C) E Điện cực Etđ bước nhảy X Vtđ Vc (ml) GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 11
 12. PP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ ĐẶC ĐIỂM CỦA PP: Cần chọn điện cực thích hợp với loại CB chuẩn độ. Lượng cấu tử tham gia pứ điện hóa
 13. II. CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC THÔNG DỤNG 1. ĐIỆN CỰC CHỈ THỊ Điện cực kim loại Điện cực oxy hóa khử Điện cực khí Điện cực màng chọn lọc ion 2. ĐIỆN CỰC CHUẨN HAY SO SÁNH GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 13
 14. II. CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC THÔNG DỤNG Điện cực chỉ thị Điện cực chuẩn • • GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 14
 15. ĐIỆN CỰC CHỈ THỊ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 15
 16. ĐIỆN CỰC KIM LOẠI ĐIỆN CỰC KIM LOẠI LOẠI I: điện cực KL không trơ tạo CB với DD muối của nó (Mn+ hay An- với MA↓). ĐIỆN CỰC KIM LOẠI LOẠI II: điện cực kim loại phủ lớp muối ít tan, nhúng vào DD chứa anion của hợp chất ít tan đó. ĐIỆN CỰC KIM LOẠI LOẠI III: điện cực kim loại xác định nồng độ cation GV: Trần T Phương Thảo 16 BM Hóa Lý (ĐHBK)
 17. ĐCKL LOẠI I Ký hiệu: M|Mn+|| Pứ điện cực: M – ne- ⇔ Mn+ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 17
 18. ĐCKL LOẠI I Ký hiệu: M|An-|| với MA↓ Pứ điện cực: M – ne- ⇔ Mn+ Mn+ + An- ⇔ MA↓ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 18
 19. ĐCKL LOẠI I GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 19
 20. ĐCKL LOẠI I VD: Điện cực bạc kim loại nhúng vào DD Cl- → Ag|Cl-|| GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản