Chương 2: Mô hình mạng

Chia sẻ: Cn Tt 9999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
184
lượt xem
129
download

Chương 2: Mô hình mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 2: mô hình mạng', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Mô hình mạng

 1. Chương 2 Mô hình m ng ©STU, 2006 2.1 Phân l p nhi m v Nơi g i, nơi nh n và bô ph n v n chuy n Sender, Receiver, and Carrier Phân c p Hierarchy D ch v Services ©STU, 2006 1
 2. Hình 2.1 Ví du: quá trình g i m t b c thư ©STU, 2006 2.2 Internet Model Peer-to-Peer Processes Functions of Layers Summary of Layers ©STU, 2006 2
 3. Hình 2.2 Internet layers ©STU, 2006 Hình 2.3 Peer-to-peer processes ©STU, 2006 3
 4. Hình 2.4 Quá trình chuy n ñ i sư d ng mô hình Internet ©STU, 2006 Hình 2.5 Physical layer ©STU, 2006 4
 5. Ghi chu: L p v t ly ch u trách nhi m truy n các bít riêng l tư m t nút ñ n nút kê ti p. ©STU, 2006 Hình 2.6 Data link layer ©STU, 2006 5
 6. Ghi chu: L p liên k t dư li u ch u trách nhi m truy n các Frame tư m t nút ñ n nút kê ti p. ©STU, 2006 Hình 2.7 Node-to-node delivery ©STU, 2006 6
 7. Hình 2.8 Ví du 1 ©STU, 2006 Hình 2.9 Network layer ©STU, 2006 7
 8. Ghi chu: L p m ng ch u trách nhi m phân ph i gói tin tư ngu n ñ n ñích. ©STU, 2006 Hình 2.10 Source-to-destination delivery ©STU, 2006 8
 9. Hình 2.11 Transport layer ©STU, 2006 Ghi chu L p v n chuy n có trách nhi m phân ph i thông ñi p tư m t quá trình ñ n quá trình khác. ©STU, 2006 9
 10. Hình 2.12 process-to-process delivery of a message ©STU, 2006 Hình 2.13 Ví du 3 ©STU, 2006 10
 11. Hình 2.14 Application layer ©STU, 2006 Ghi chu: L p ng d ng ch u trách nhi m cung c p d ch v ñ n ngư i dùng. ©STU, 2006 11
 12. Hình 2.15 Tóm t t nhi m v ©STU, 2006 2.3 Mô hình OSI (OSI Model) 2.3 Mô Mô hình 7 l p ©STU, 2006 12
 13. Hình 2.17 OSI model ©STU, 2006 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản