Chương 2 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyễn Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
249
lượt xem
103
download

Chương 2 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài sản cố định là những loại tài sản có thời gian sử dụng lâu dài, được đầu tư để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 1. Chương 2 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1 Nguyen thi Mai Anh _NEU
 2. Johnson Controls, Inc. Property, Plant, and Equipment At Buildings and improvement $ 1,242.9 Cost Machinery and equipment 3,191.1 Construction in progress 310.7 -NG $ 4,744.7 Land 223.8 $ 4,968.5 Less accumulated depreciation (2,588.7) Property, plant, and equipment (net) $ 2,379.8 Book Value-GTCL 2
 3. Những vấn đề chung về TSCĐ Khái niệm o Tài sản cố định là những loại tài sản có thời gian sử dụng lâu dài, được đầu tư để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN Đặc điểm o o Thời gian sử dụng lâu dài o Không thay đổi hình thái biểu hiện cho đến khi hư hỏng o Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và giá trị hao mòn của TSCĐ được chuyển dịch từng phần vào chi phí dưới hình thức khấu 3 hao
 4. Những vấn đề chung về TSCĐ Phân loại o o TSCĐ hữu hình: Có hình thái vật chất cụ thể o TS trích khấu hao: TS có thời gian sử dụng xác định o TS không trích khấu hao: TS có thời gian sử dụng không xác định, giá trị TS không bị giảm sút theo thời gian o TSCĐ vô hình: Không có hình thái vật chất cụ thể 4
 5. Những vấn đề chung về TSCĐ 5
 6. Nguyên giá TSCĐ hữu hình Tất cả các phí tổn cần thiết để có được q TSCĐ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng Gía mua Chi phí vận chuyển + Thuế Chi phí lắp đặt, chạy thử 6
 7. Chi phí lãi vay phát sinh Thông thường, chi phí lãi q vay từ hđkd được tính vào chi phí tài chính q Chi phí lãi vay sẽ được tính vào nguyên giá (vốn hóa) nếu phần lãi đó phát sinh trong quá trình xây dựng, lắp đặt TSCĐ cho DN 7
 8. Khấu hao TSCĐ hữu hình- Depreciation 1 2 3 hia nguyên T/ư với thời gian thu lợi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 giá tài sản từ việc sử dụng TS đó 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bằng các phương pháp Giảm dần- Đường thẳng Theo sản lượng Accelerated -Straight line -Units of Methods Production 8
 9. Khấu hao đường thẳng(đều)- Straight-Line Method Phân bổ nguyên giá đều theo số năm sử q dụng tài sản KH bình quân = $9,000 (NG – GTTHƯT) SNSDTS 3 năm sử dụng $3,000 $3,000 $3,000 Năm 1 Năm 2 Năm 3 9
 10. Khấu hao theo sản lượng- Units-of-Production Method Phân bổ nguyên giá tài sản theo số q lượng sản phẩm mà tài sản đó sản xuất ra trong thời gian sử dụng KH tính cho 1 sp = NG-GTTHƯT Sản lượng theo công suất thiết kế KH tính cho 1 kỳ = Sản lượng thực tế của kỳ x KH tính cho 1 sản phẩm 10
 11. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần Mức khấu hao trong những năm đầu sử q dụng tài sản sẽ lớn hơn những năm sau q Mức KH trích hàng năm = Gía trị còn lại của tài sản x tỷ lệ khấu hao q Hai phương pháp » Phương pháp tỷ lệ khấu hao gấp 2 lần khấu hao theo đường thẳng » Phương pháp tỷ lệ khấu hao gấp 1,5 lần khấu hao theo đường thẳng 11
 12. Phương pháp tỷ lệ KH gấp 2 lần KH đường thẳng- Double-Declining-Balance Method VD: 1 Tài sản có Nguyên giá là $17000, q sử dụng trong 5 năm, giá trị thu hồi ước tính sau 5 năm sử dụng là $2,000 Straight-line Rate 12
 13. Ví dụ về khấu hao On January 1, Kemp Company purchases a machine for $20,000. The life of the machine is estimated at five years, after which it is expected to be sold for $2,000. 13
 14. Depreciation Example Calculate Kemp's depreciation of the machine for years 1 - 5 using the straight- line, units-of-production and double- declining-balance depreciation methods. $20,000 cost - $2,000 residual value = $18,000 to be depreciated 14
 15. Straight-Line Depreciation Depreciation = Cost - Residual Value Life = $20,000 - $2,000 5 years $18,000 = $3,600 5-year life $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 Year 1 Year 3 Year 2 Year 4 Year 5 15
 16. Units-of-Production Depreciation Kemp’s estimated machine production: q Yr. 1 3,600 units Yr. 2 3,600 units Yr. 3 3,600 units Yr. 4 3,600 units Yr. 5 3,600 units Total 18,000 units 16
 17. Units-of-Production Depreciation Depreciation = Cost - Residual Value per unit Life in Units = $20,000 - $2,000 18,000 = $ 1.00 17
 18. Units-of-Production Depreciation Kemp’s depreciation in 2009: q 4,000 units x $1/unit = $ 4,000 18
 19. Double-Declining-Balance Depreciation DDB rate = (100% / useful life) x 2 = (100% / 5 years) x 2 = 40% .40 Initially ignore residual value 19
 20. Double-Declining-Balance Depreciation Year 1 Depreciation = Beginning book value x rate = $20,000 x 40% = $8,000 Beginning Ending Year Rate Book Value Depreciation Book Value 1 40% $20,000 $8,000 $12,000 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản