CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Chia sẻ: Nguyễn Trần Cường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
292
lượt xem
85
download

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu đồ tiến trình biểu diễn phương thức giải ( thuật toán ) của một quá trình điều khiển . Lưu đồ quá trình vạch ra hướng tổng quát của một quá trình điều khiển và có tác dụng như là phương tiện thông tin giữa người sản xuất phần tử điều khiển và kĩ thuật viên sử dụng phần tử đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

 1. Trường đại học CNHN- Khoa cơ khí BÀI GIẢNG HỆ CAO ĐẲNG Lớp: CĐCĐT-K9 Giáo viên: Phan Đình Hiếu Bộ môn: Cơ điện tử Môn học: Cơ điện tử 2    
 2. PHẦN 1: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CHƯƠNG 1: NGUỒN CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ KHÍ NÉN CHƯƠNG 2: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN CHƯƠNG 4: CÁC PHẦN TỬ ĐIỆN - KHÍ NÉN    
 3. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.1 BIỂU DIỄN CHỨC NĂNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 3.1.1 Biểu đồ trạng thái Biểu đồ trạng thái biểu diễn trạng thái của các phần tử trong mạch, mối liên hệ giữa các phần tử và trình tự chuyển mạch của các phần tử.    
 4. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN Ví dụ Sơ đồ khí nén:    
 5. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.1.2 Lưu đồ tiên trình: Kí hiệu lưu đồ theo tiêu chuẩn DIN:    
 6. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.1.2 Lưu đồ tiên trình: Lưu đồ tiến trình biểu diễn phương thức giải ( thuật toán ) của một quá trình điều khiển . Lưu đồ quá trình vạch ra hướng tổng quát của một quá trình điều khiển và có tác dụng như là phương tiện thông tin giữa người sản xuất phần tử điều khiển và kĩ thuật viên sử dụng phần tử đó Ví dụ về thiết kế lưu đồ quá trình:    
 7. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2 PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN + Điều khiển bằng tay + Điều khiển tùy động theo thời gian + Điều khiển tùy động theo hành trình + Điều khiển theo chương trình bằng cơ cấu chuyển mạch + Điều khiển theo tầng + Điều khiển theo bước    
 8. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.1 Điều khiển bằng tay a. Điều khiển trực tiếp: Đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu do một phần tử đảm nhiệm. Ví dụ mạch xi-lanh tác dụng một chiều    
 9. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN b. Điều khiển gián tiếp Mạch xi lanh tác dụng hai chiều với phần tử nhớ 1.3    
 10. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.2 Điều khiển tùy động theo thời gian    
 11. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN    
 12. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - Điều khiển vận tốc bằng van tiết lưu một chiều chỉnh bằng cữ chặn.    
 13. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - Điều khiển vận tốc bằng van thoát khí nhanh:    
 14. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 3.2.3 Điều khiển tùy động theo hành trình : Cơ sở tùy động theo hành trình là vị trí của các công tắc hành trình    
 15. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - Điều khiển tùy động theo hành trình với một xi-lanh có phần tử thời gian giới hạn thời gian dừng pittông ở cuối hành trình    
 16. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3. MỘT SỐ VÍ DỤ: 2.3.1 Điều khiển trực tiếp xilanh tác động đơn    
 17. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.2 Chức năng Logic AND    
 18. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.3 Mạch nhớ và điều khiển tốc độ xilanh    
 19. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.4 Điều khiển phụ thuộc vào áp suất    
 20. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2.3.4 Van Rơle thời gian    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản