Chương 3: Xử lý điểm ảnh

Chia sẻ: Trung Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
135
lượt xem
44
download

Chương 3: Xử lý điểm ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đó, một điểm ảnh I(r,c) sử dụng số nguyên 8 bit để lưu trữ, giá trị, các giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 255.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Xử lý điểm ảnh

 1. BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Biên soạn: Dr Ngo Huu Phuc 1
 2. Chương 3: Xử lý điểm ảnh • Trong chương này xem xét một số khái niệm, kỹ thuật xử lý ảnh: – Khái niệm: • Trong xử lý ảnh, point = pixel. • Xử lý điểm ảnh biến đổi giá trị pixel một cách độc lập. • Phương pháp này không làm ảnh hưởng tới các pixel lân cận. – Kỹ thuật: • Hiệu chỉnh độ sáng và độ tương phản. • Hiệu chỉnh Gamma. • Cân bằng Histogram. • Khớp Histogram. • Hiệu chỉnh mầu sắc. 2
 3. Xử lý điểm ảnh 3
 4. Histogram của ảnh đa cấp xám (Gray image) • Gọi I là một band (ảnh đa cấp xám) • Khi đó, một điểm ảnh I(r,c) sử dụng số nguyên 8 bit để lưu trữ, giá trị, các giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 255. • Histogram, hI, của ảnh I: – Là một mảng gồm 256 phần tử, hI. (g), for g = 1, 2, 3, …, 256, is an integer – hI(g), với g: 0 – 255, là giá trị nguyên. – hI(g) = số pixel trong ảnh I có giá trị g. 4
 5. Histogram của ảnh đa cấp xám Trên hình vẽ, những điểm đen đánh dấu pixel có giá trị g Lược đồ Histogram của một ảnh đa cấp xám. 5
 6. Histogram của ảnh đa cấp xám Trên hình vẽ, những điểm đen đánh dấu pixel có giá trị g Lược đồ Histogram của một ảnh đa cấp xám. 6
 7. Histogram của ảnh đa cấp xám hI(g) = số pixel trong ảnh I có giá trị g. Lược đồ Histogram của một ảnh đa cấp xám. 7
 8. Histogram của ảnh mầu • Nếu ảnh có 3 band (ảnh truecolor, 24 bit). • Khi đó, I(r,c,b) là một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255. • Hoặc I có 3 histogram: – hR(g) = số pixel trong ảnh ứng với mầu RED có giá trị g. – hG(g) = số pixel trong ảnh ứng với mầu GREEN có giá trị g. – hB(g) = số pixel trong ảnh ứng với mầu BLUE có giá trị g. • Hoặc có thể dùng một vecto histogram h(g,1,b) với: – h(g,1) = số pixel trong ảnh ứng với mầu RED có giá trị g. – h(g,2) = số pixel trong ảnh ứng với mầu GREEN có giá trị g. – h(g,3) = số pixel trong ảnh ứng với mầu BLUE có giá trị g. 8
 9. Histogram của ảnh mầu Histogram của 3 mầu R, G, B và của trung bình độ sáng L=(R+G+B)/3 9
 10. Histogram của ảnh mầu 10
 11. Histogram theo giá trị hay độ chói • Histogram theo giá trị của ảnh mầu (truecolor) I được tính theo histogram của ảnh xám (trung bình mầu của ảnh): V(r,c) = [1/3]*[R(r,c)+G(r,c)+B(r,c)] Trong đó, R, G, B tương ứng với 3 band của ảnh: RED, GREEN, BLUE. • Histogram theo độ chói của ảnh mầu I được tính theo histogram của giá trị độ chói của ảnh theo công thức: L(r,c) = 0.299*R(r,c) + 0.587*G(r,c) + 0.114*B(r,c) 11
 12. Tính Histogram long h[256]; /* sau khai báo */ for (i=0; i
 13. Xử lý điểm ảnh thông qua hàm Ảnh: Pixel: Biến đổi ảnh I sang ảnh J là sự thay thế giá trị g tại vị trí (r,c) trong ảnh I thành giá trị k tại đúng vị trí đó trong ảnh J. Quy tắc thực hiện biến đổi trên thường sử dụng hàm có dạng: f (g) = k. 13
 14. Xử lý điểm ảnh thông qua hàm 14
 15. Xử lý điểm ảnh bằng bảng LUT (Look-up Table) Một số nhận xét cho xử lý điểm: • Đối với ảnh gốc I, trên một band, các giá trị tại một vị trí (r,c) nằm trong khoảng từ 0 -> 255. • Đối với ảnh kết quả J, trên một band, các giá trị tại vị trí (r,c) cũng nằm trong khoảng từ 0 -> 255. • Phép toán xử lý điểm ảnh chỉ thao tác với điểm ảnh đó, không ảnh hưởng tới các điểm ảnh láng giềng. • Có nhiều phép toán quá phức tạp, hàm log; hàm lũy thừa…, dẫn đến quá trình tính toán quá lớn. • -> có thể sử dụng một bảng để tham chiếu (256 phần tử), tính toán một lần, sử dụng nhiều lần. 15
 16. Xử lý điểm ảnh bằng bảng LUT (Look-up Table) • Nếu ảnh I có 3 band: – a) Các band của ảnh sử dụng chung một bảng LUT hoặc – b) Sử dụng bảng LUT khác nhau cho mỗi band (tùy theo từng bài toán). • a) J = LUT(I) hoặc • b) J(:;:;b) = LUTb(I(:;:;b)) với b=1,2,3. 16
 17. Ví dụ về bảng LUT 17
 18. Ví dụ về bảng LUT 18
 19. Ví dụ về bảng LUT Bảng LUT được xây dựng, khi sử dụng biến đổi có dùng hàm lũy thừa. 19
 20. Xử lý điểm ảnh: Tăng độ sáng của ảnh 20
Đồng bộ tài khoản