Chương 6: Phép tính quan hệ

Chia sẻ: Nguyen Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
190
lượt xem
71
download

Chương 6: Phép tính quan hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chi tiết 1) Giới thiệu 2) Phép tính quan hệ trên bộ 3) Phép tính quan hệ trên miền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Phép tính quan hệ

 1. Chương 6 Phép tính quan hệ
 2. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 2
 3. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 3
 4. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 4
 5. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 5
 6. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 6
 7. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 7
 8. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 8
 9. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 9
 10. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 10
 11. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 11
 12. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 12
 13. Giới thiệu Maths Database 1970 1981 Codd Algebra Relational Algebra YOU ACM  1972 Turing  Logic Relational Calculus Award Geometry 2??? … ??? ???  … Award … 2??? Other fields 13
 14. Giới thiệu (tt)   Là ngôn ngữ truy vấn hình thức  Do Codd đề nghị vào năm 1972, “Data Base Systems”, Prentice Hall, p33-98  Đặc điểm - Phi thủ tục - Dựa vào lý thuyết logic - Rút trích cái gì (what) ≠ rút trích như thế nào (how) - Khả năng diễn đạt tương đương với ĐSQH 14
 15. Giới thiệu (tt)   Có 2 loại - Phép tính quan hệ trên bộ (Tuple Rational Calculus)  SQL - Phép tính quan hệ trên miền (Domain Rational Calculus)  QBE (Query By Example) 15
 16. Nội dung chi tiết  Giới thiệu  Phép tính quan hệ trên bộ  Phép tính quan hệ trên miền 16
 17. Phép tính quan hệ trên bộ   Biểu thức phép tính quan hệ trên bộ có dạng { t.A | P(t) } - t là biến bộ  Biến nhận giá trị là một bộ của quan hệ trong CSDL  t.A là giá trị của bộ t tại thuộc tính A - P là công thức có liên quan đến t  P(t) có giá trị ĐÚNG hoặc SAI phụ thuộc vào t - Kết quả trả về là tập các bộ t sao cho P(t) đúng 17
 18. Ví dụ 1   Tìm các nhân viên có lương trên 30000 18
 19. Ví dụ 2   Cho biết mã và tên nhân viên có lương trên 30000 19
 20. Ví dụ 3   Cho biết các nhân viên (MANV) làm việc ở phòng ‘Nghien cuu’ 20
Đồng bộ tài khoản