intTypePromotion=1

Chương 6 : Thiết bị trao đổi nhiệt

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
397
lượt xem
151
download

Chương 6 : Thiết bị trao đổi nhiệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm và phân loại •Khái niện: Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong đó thực hiện các quá trình truyền nhiệt giữa các chất mang nhiệt. •Phân loại: Trao đổi nhiệt dạng vách ngăn Trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt Trao đổi nhiệt loại hỗn hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6 : Thiết bị trao đổi nhiệt

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM KHOA COÂNG NGHEÄ HOAÙ HOÏC VAØ MOÂI TRÖÔØNG CHƯƠNG VI THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT By: Ly Ngoc Minh 1
 2. 1. Khái niệm và phân loại •Khái niện: Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong đó thực hiện các quá trình truyền nhiệt giữa các chất mang nhiệt. •Phân loại: Trao đổi nhiệt dạng vách ngăn Trao đổi nhiệt loại hồi nhiệt Trao đổi nhiệt loại hỗn hợp. By: Ly Ngoc Minh 2
 3. 2. Thieát bò trao ñoåi nhieät loaïi vach ngaên a.loaïi voû boc oáng chuøm: By: Ly Ngoc Minh 3
 4. loaïi voû boc oáng chuøm naèm ngang. By: Ly Ngoc Minh 4
 5. a.loaïi trao ñoåi nhieät coù caùnh: b. loaïi trao ñoåi nhieät coù taám gôïn soùng: By: Ly Ngoc Minh 5
 6. 3. Thieát bò trao ñoåi nhieät loaïi hoài nhieät. 4. Thieát bò trao ñoåi nhieät loaïi hoãn hôïp. By: Ly Ngoc Minh 6
 7. II. CAÙC PHÖÔNG TRÌNH TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT LOAÏI NGAÊN CAÙCH: 1. Caùch boá trí doøng chaûy caùc chaát taûi nhieät vaø caùc kyù hieäu: t t t1’ t1’ dt1 t1 t1 dt1 t1” t1” t ” t’ t t2” ” t2” dt2 t2 t’ dt2 t2 dF dF t2’ t2’ F( F( x x+d L x) x x+d L x) x By: Ly Ngoc Minh x 7
 8. By: Ly Ngoc Minh 8
 9. By: Ly Ngoc Minh 9
 10. By: Ly Ngoc Minh 10
 11. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI VÁCH NGĂN Trong kĩ thuật cũng như trong sản xuất, đời sống thiết bị trao đối nhiệt gián tiếp thông qua vách ngăn là loại được sử dụng phổ cập nhất. By: Ly Ngoc Minh 11
 12. CÁC LOẠI THIẾT BỊ THƯỜNG GẶP 1. Loại vỏ bọc • Cấu tạo By: Ly Ngoc Minh 12
 13. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG • Quá trình truyền chất tải nhiệt sẽ được đưa vào khoảng trống giữa hai lớp vỏ để thực hiện đun nóng hay làm nguội. • Chiều cao của vỏ ngoài không được thấp hơn mực chất lỏng trong thiết bị. • Để tăng hiệu suất truyền nhiệt người ta thường đặt thêm cánh khuấy. By: Ly Ngoc Minh 13
 14. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ • Ưu điểm : chế tạo đơn giản, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng sửa chữa • Nhược điểm : hệ số truyền nhiệt không cao, thiêt bị cồng kềnh By: Ly Ngoc Minh 14
 15. 2. Thiết bị trao đổi nhiệt loại ống a) ống xoắn • Cấu tạo: By: Ly Ngoc Minh 15
 16. • Nguyên lý làm việc: khi làm việc thì một môi chất đi ngoài ống, còn môi chất kia đi trong ống. Chất lỏng đi trong ống thì phải đi từ dưới lên, hơi nước dùng trong truyền nhiệt thì phải đi từ trên xuống. By: Ly Ngoc Minh 16
 17. ƯU NHƯỢC ĐIỂM • Ưu điểm: tạo bề mặt trao đổi nhiệt lớn • Nhược điểm: chế tạo phức tạp, hệ số truyền nhiệt nhỏ, khó làm sạch phía trong ống By: Ly Ngoc Minh 17
 18. • b) loại ống tưới • Cấu tạo: By: Ly Ngoc Minh 18
 19. Nguyên lý làm việc: • Chất lỏng tưới bên ngoài thường là nước, chảy lần lượt từ ống trên xuống ống dưới rồi chảy vào máng. • Mật độ tưới khoảng 200-1500 l/h/1m chiều dài của ống tưới dãy trên cùng. • Chất tải nhiệt sẽ đi bên trong các ống By: Ly Ngoc Minh 19
 20. ƯU NHƯỢC ĐIỂM • Ưu điểm: lượng nước làm lạnh ít, cấu tạo đơn giản, dễ làm sạch bề mặt ngoài, dễ thay thế, sửa chữa • Nhược điểm: cồng kềnh, lượng nước không được tưới đều trên bề mặt ống • Ứng dụng: thường dùng làm thiết bị làm lạnh và ngưng tụ By: Ly Ngoc Minh 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2