CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA

Chia sẻ: Thanh Tu NGUYEN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
520
lượt xem
141
download

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng hóa mua được thực hiện theo nhiều phương thức: giao nhận và thanh toán: + Mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp, + Mua theo phương thức chuyển hàng, + Mua theo phương thức giao hàng vận chuyển thẳng (giao tay ba)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA

 1. CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA
 2. NỘI DUNG  Những vấn đề chung Quy trình hoạt động của DN thương mại Hệ thống quản lý hàng tồn kho Phương thức mua bán hàng hóa và thanh toán Kế toán mua hàng Kế toan bán hàng ́ Kế toan chi phí hoạt động và xác định KQKD ́ Trình bày báo cáo tài chính
 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNTM 2. Trả nợ hàng đã 1. Mua hàng bằng tiền mua chịu hoặc mua chịu Mua hàng trả tiền ngay Trả tiền Mua chịu Hàng tồn kho Tiền Khoản phải trả Bán hàng thu tiền ngay Khoản phải thu Bán chịu Thu tiền 3. Bán hàng thu tiền 4. Thu tiền do bán hoặc bán chịu chịu
 4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HTK KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN Phương pháp theo dõi và phản ảnh thường xuyên, liên tục, tình hình nhập, xuất, tồn HTK trên sổ KT Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Xuất trong kỳ KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ Phương pháp căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế => giá trị tồn kho cuối kỳ => tính ra giá trị HTK xuất trong kỳ Xuất trong kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Tồn cuối kỳ
 5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – THANH TOÁN Hàng hóa mua được thực hiện theo nhiều phương thức: giao  nhận và thanh toán: + Mua theo phương thức nhận hàng trực tiếp, + Mua theo phương thức chuyển hàng, + Mua theo phương thức giao hàng vận chuyển thẳng (giao tay ba) Số tiền mua hàng được thanh toán trên cơ sở hóa đơn và hợp  đồng ký kết bằng cách: + Ứng trước, trả ngay, trả chậm hoặc bù trừ. Mỗi phương thức mua hàng đều liên quan đến những thỏa thuận về địa điểm, cách thức, trách nhiệm giao nhận hàng và thanh toán tiền hàng, cũng như các phí tổn khác liên quan của một thương vụ.
 6. KẾ TOÁN MUA HÀNG   CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN - Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng; Tờ khai Hải quan… - Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Biên bản trả hàng… TÀI KHOẢN SỬ DỤNG Tại sao cần phải theo dõi riêng? - TK 1561 – Giá mua hàng hóa - TK 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa
 7. KẾ TOÁN MUA HÀNG   KẾ TOÁN NHẬP – XUẤT HÀNG HÓA QUA KHO 111,112,331 (133)… TK 156 (1561,1562) 111,112,331,(133) Nhập kho HH mua ngoài CKTM, GGHM, HM trả lại trả lại cho người Giá mua + CP thu mua bán TK 154 TK 154, 157 Nhập kho HH thuê Xuất kho HH đi gia công, gởi bán ngoài gia công TK 632 TK 632 HH xuất bán bị trả lại Xuất kho HH để bán, trao đổi, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ TK 1381 TK 3381 HH kiểm kê phát hiện HH kiểm kê phát hiện thừa chờ xử lý thiếu chờ xử lý
 8. KẾ TOÁN MUA HÀNG   KẾ TOÁN NHẬP – XUẤT HÀNG HÓA QUA KHO Phân bổ chi phí thu mua CP thu mua còn CP thu mua phát lại chưa phân + Phân bổ CP sinh trong kỳ Trị giá (số bổ đầu kỳ thu mua cho X lượng) HH HH tồn kho = tồn cuối kỳ Trị giá (số Trị giá (số cuối kỳ + lượng) HH xuất lượng) HH tồn cuối kỳ bán ra trong kỳ Chi phí thu mua CP thu mua HH CP thu mua HH - CP thu mua HH phân bổ cho HH = + tồn đầu kỳ phát sinh trong kỳ tồn cuối kỳ bán ra trong kỳ Nợ TK 632 Có TK 1562
 9. KẾ TOÁN MUA HÀNG   CHIẾT KHẤU THANH TOÁN 331 111,112 Số tiền thực trả Giảm nợ phải trả 515 CKTT
 10. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   Khái niệm doanh thu Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Kế toán bán hàng Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
 11. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG Nguyên tắc kế toán nào? Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có)
 12. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG  DN đã chuyển giao phần lớn các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;  DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  DN đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 13. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG TẠI KHO 111,112,131… 511 156 632 Giá chưa thuế GV xuất kho Giá thanh toán (33311) VAT đầu ra GVHB DTBH
 14. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG 156 157 632 GVHB GV xuất kho gửi bán GV hàng bán 511 111,112,131… DTBH Giá chưa thuế CKTT? Giá thanh toán (33311) VAT đầu ra
 15. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG Chuyển hàng phát sinh thiếu 156 157 632 GV hàng bán theo GV hàng xuất kho gửi số lượng thực tế bán (căn cứ theo PXK) 138 (1381) GV hàng thiếu so với HĐ Khi biết nguyên nhân tiến hành điều chỉnh sổ sách
 16. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG Chuyển hàng phát sinh thừa 156 157 632 GV hàng xuất kho gửi GV hàng xuất GV hàng bán (căn cứ theo PXK) bán theo HĐ bán theo số lượng thực tế 338 (3381) GV hàng thừa Khi biết nguyên nhân tiến so với HĐ hành điều chỉnh sổ sách
 17. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN THẲNG 111,112,131,331 157 632 GVHB GV xuất kho gửi bán GV hàng bán GV hàng mua đã bán/ hàng giao tay ba có tham gia thanh toán 511 111,112,131… DTBH Giá chưa thuế Giá thanh toán (33311) VAT đầu ra
 18. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN THẲNG Lưu ý:  Chi phí phát sinh khi mua hàng chuyển th ẳng?  Xử lý Doanh thu trong trường hợp hàng giao tay ba không tham gia thanh toán?
 19. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ĐẠI LÝ CÔNG TY (131) 511 111,112 Giá chưa thuế Thu tiền đại lý sau khi trừ đi hoa hồng cho đại lý Tổng giá thanh 641 (133) toán 33311 VAT đầu ra Hoa hồng đại lý
 20. KẾ TOÁN BÁN HÀNG   KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG ĐẠI LÝ ĐẠI LÝ 111,112 (131) 003 111,112 Giá Giá Chi trả chủ hàng Bán hàng trị trị hàng hàng nhận bán ký 511 gởi Hoa 33311 hồng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản