Chương 7: Tổng cung - Tổng cầu

Chia sẻ: Bùi Dương Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:86

1
385
lượt xem
108
download

Chương 7: Tổng cung - Tổng cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải thích những tác động của thay đổi tổng cung và tổng cầu tới sản lượng, thất nghiệp, và mức giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Tổng cung - Tổng cầu

 1. Chương 7 Tổng cung - Tổng cầu Nguyễn Việt Hưng
 2. Mục tiêu của chương  Giải thích những nhân tố nào quyết định tới tổng cung hàng hóa và dịch vụ (AS)  Giải thích những nhân tố nào quyết định tới tổng cầu hàng hóa và dịch vụ (AD)  Xác định trạng thái cân bằng vĩ mô 2
 3. Mục tiêu của chương  Giải thích những tác động của thay đổi tổng cung và tổng cầu tới sản lượng, thất nghiệp, và mức giá.  Giải thích tăng trưởng, lạm phát bằng mô hình AS-AD và vận dụng cho Việt Nam 3
 4. Mục tiêu của chương  Giải thích những nhân tố nào quyết định tới tổng cung hàng hóa và dịch vụ (AS)  Giải thích những nhân tố nào quyết định tới tổng cầu hàng hóa và dịch vụ (AD)  Xác định trạng thái cân bằng vĩ mô 4
 5. Mô hình AS-AD  Mô hình AS-AD giúp chúng ta hiểu 1. Tăng trưởng của GDP tiềm năng 2. Biến động của sản lượng và việc làm trong chu kỳ kinh doanh 3. Lạm phát 5
 6. Tổng cung  Tổng cung (AS – Aggregate Supply) phản ánh tổng lượng hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra tại mỗi mức giá chung. 6
 7. Tổng cung  Năng lực sản xuất của một nền kinh tế phụ thuộc vào – Lượng tư bản K – Lượng lao động L – Vốn nhân lực H – Tình trạng công nghệ T – Nguồn tài nguyên N 7
 8. Tổng cung  Hàm sản xuất của toàn bộ nền kinh tế có thể tóm lược trong hàm số sau: Y = F(K,L,H,T,N) 8
 9. Tổng cung  Phân tích tĩnh tại một thời điểm – Tư bản, công nghệ, vốn nhân lực, tài nguyên không thay đổi (cố định) – Lao động có thể thay đổi  Số người làm việc và số giờ làm việc tăng cao sẽ mang lại mức sản lượng cao hơn  Số người làm việc và số giờ làm việc giảm sẽ mang lại mức sản lượng thấp hơn 9
 10. Tổng cung  Khi số người làm việc và số giờ làm việc ở trạng thái toàn dụng L* (không quá cao hoặc không quá thấp), tỷ lệ thất nghiệp bằng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thì mức sản lượng của nền kinh tế là Y* được gọi là mức sản lượng tiềm năng. 10
 11. Tổng cung Số việc làm và số giờ làm việc có thể tăng cao hoặc giảm xuống trong một khoảng thời gian, nhưng trong lâu dài thì nó sẽ phải tiến về trạng thái tự nhiên → sản lượng thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn sản lượng tiềm năng trong một khoảng thời gian nhưng rốt cuộc cũng sẽ phải tiến về mức sản lượng tiềm năng. 11
 12. Tổng cung  Nguyên nhân của sự biến động việc làm và biến động sản lượng trong một khoảng thời gian này là gì? 12
 13. Tổng cung Xét trong ngắn hạn – Giá cả ở một số thị trường (thị trường hàng hóa và thị trường lao động) chưa kịp điều chỉnh để cân bằng lại thị trường. – Thông tin mọi người tiếp nhận chưa hoàn hảo và chính xác nên giá cả trên các thị trường chưa phản ánh đúng kết cục các bên tham gia thị trường thực sự mong muốn. 13
 14. Tổng cung  Người ta quan sát thấy rằng khi giá cả ở một số thị trường tăng lên thì số việc làm tạo ra tăng và mức sản lượng tăng. Tại sao??? 14
 15. Tổng cung  Bốn nguyên nhân 1. Lý thuyết tiền lương cứng nhắc 2. Lý thuyết giá cả cứng nhắc 3. Lý thuyết nhận thức sai lầm của công nhân 4. Lý thuyết thông tin không hoàn hảo 15
 16. Tổng cung 1. Lý thuyết tiền lương cứng nhắc  Giả định: – tiền lương danh nghĩa (tiền) cố định trong một vài năm – số việc làm tạo ra được quyết định bởi cầu lao động (tức là thị trường lao động luôn có hiện tượng dư thừa lao động) 16
 17. Tổng cung  Khi giá cả hàng hóa tăng – Tiền lương thực tế (sức mua của tiền lương danh nghĩa) sẽ giảm – Tiền lương thực tế giảm làm tăng cầu lao động và số việc làm tăng.  Sản lượng tăng 17
 18. Tổng cung 1. Lý thuyết giá cả cứng nhắc  Giả định – Một số thị trường tự do, giá cả linh hoạt – Một số thị trường có tính chất độc quyền, giá cả được niêm yết trên catalog và cố định trong một khoảng thời gian 18
 19. Tổng cung  Khi giá cả hàng hóa tăng (những hàng hóa trên thị trường tự do) – Các hàng hóa niêm yết giá trở nên rẻ tương đối – Nhu cầu đối với những hàng hóa này tăng và các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa này tăng sản xuất  Vì giá bán cao hơn chi phí biên do có tính chất độc quyền – Việc làm tăng, sản lượng tăng 19
 20. Tổng cung 1. Lý thuyết nhận thức sai lầm của công nhân  Giả định: – Thị trường lao động tự do, tiền lương linh hoạt – Người lao động nhận thức sai lầm rằng tiền lương thực tế tăng khi thấy tiền lương danh nghĩa tăng dù rằng giá cả hàng hóa cũng tăng tương ứng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản