CHƯƠNG 9: PHỔ TỬ NGOẠI & KHẢ KIẾN

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
184
lượt xem
77
download

CHƯƠNG 9: PHỔ TỬ NGOẠI & KHẢ KIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 9: phổ tử ngoại & khả kiến', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 9: PHỔ TỬ NGOẠI & KHẢ KIẾN

 1. CHƯƠNG 9 PHỔ TỬ NGOẠI & KHẢ KIẾN GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 2. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 3. • UV: λ < 200nm: vùng tử ngoại chân không vì O2 hấp thu mạnh trong vùng này. • Vis: • Những cấu tử trong mẫu có khả năng hấp thu chọn lọc BX vùng UV-Vis → tạo mũi hấp thu đặc trưng. • Với phổ hấp thu ghi nhận → ĐT & ĐL GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý
 4. NỘI DUNG CHÍNH (2LT+2BT) I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT II.SỰ HẤP THU BỨC XẠ TỬ NGOẠI - KHẢ KIẾN CỦA HỢP CHẤT VÔ CƠ VÀ PHỨC CHẤT III.SỰ HẤP THU BỨC XẠ TỬ NGOẠI - KHẢ KIẾN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ IV.KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 5. I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Sự chuyển mức năng lượng khi kích thích electron 2. Các kiểu chuyển mức electron 3.Quy tắc chọn lọc trong phổ electron 4.Sự hấp thu bức xạ và màu sắc của vật chất GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 6. 1. Sự chuyển mức năng lượng khi kích thích electron Khi phân tử hấp thu bức xạ UV-Vis: Các electron hóa trị bị kích thích Năng lượng chuyển từ trạng thái cơ bản → trạng thái kích thích → phổ thu được gọi là phổ UV-Vis hay phổ electron. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 7. 1. Sự chuyển mức năng lượng khi kích thích electron E II v’ = 0 3 I 2 1 v=0 Giaûn ñoà NL cuûa phaân töû hai nguyeân töû GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 8. A v 0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 Phoå haáp thu töông öùng GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 9. 2. Các kiểu chuyển mức electron Theo cơ học lượng tử, quỹ đạo electron bao gồm: Orbital liên kết σ, π Orbital phản liên kết σ*, π* Orbital không liên kết n (N; O; S) → electron thuộc orbital nào sẽ mang tên tương ứng của orbital đó GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 10. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 11. formaldehyde GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 12. Vacuum UV or Far UV (λ
 13. σ∗ σ σ∗ alkanes π∗ σ π∗ carbonyls π π∗ unsaturated Energy n n σ∗ O, N, S, halogens n π∗ carbonyls π σ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 14. 2. Các kiểu chuyển mức electron Sự chuyển e- từ TTCB → TTKT tương ứng sự chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức cao: Chuyển mức N → V Chuyển mức N → Q Chuyển mức N → R Chuyển mức kèm theo chuyển điện tích và chuyển mức d-d GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 15. 2. Các kiểu chuyển mức electron E N→Q N→V σ* π* n π σ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 16. 2. Các kiểu chuyển mức electron Chuyển mức N → V; N → Q; N → R: e- kích thích thuộc phạm vi một nhóm nguyên tử Chuyển mức kèm theo chuyển điện tích và chuyển mức d-d: e- chuyển từ ntử (nhóm ntử) này đến ntử (nhóm ntử) khác. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 17. 2. Các kiểu chuyển mức electron Chuyển mức N → V: e- chuyển từ TT liên kết lên TT phản liên kết. Gồm: σ → σ* : vùng tử ngoại xa π → π* : vùng tử ngoại gần + vùng khả kiến ( ngược chuyển mức n → π*) GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 18. 2. Các kiểu chuyển mức electron Chuyển mức σ → σ*: Thường được quan sát ở vùng tử ngoại xa. Ứng với sự hấp thu của các hợp chất hữu cơ no chỉ chứa liên kết σ. Khi số C tăng, λCĐ tăng một ít VD: ankan, cycloankan, ancol, …. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 19. C C σ∗ σ C C GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 20. 2. Các kiểu chuyển mức electron Chuyển mức π → π*: Thường được quan sát ở vùng tử ngoại gần hoặc vùng khả kiến. Ứng với sự hấp thu của các hợp chất hữu cơ không no có chứa liên kết π, vòng thơm... VD: benzen, toluen, etylen, hexen…. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
Đồng bộ tài khoản