Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài

Chia sẻ: Nguyen Van Thich | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
324
lượt xem
87
download

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loài sinh học là 1 hoặc 1 nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các quần thể khác. Để phân biệt hai loài thân thuộc người ta dùng những tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn hình thái. Tiêu chuẩn địa lí-sinh thái. Tiêu chuẩn sinh lí- sinh hoá. Tiêu chuẩn cách li sinh sản,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá_Bài 28: Loài

 1. Bài báo cáo nhóm 1 Phần 6: Tiến hoá Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ Bài 28: LOÀI 1. Khái niệm loài sinh học. 2. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài. 2.1. Cách li trước hợp tử. 2.2 Cách li sau hợp tử. Bài thuyết trình nhóm 1 1
 2. 1. KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC Linh dương Đàn linh dưong ▼ Thế nào là loài sinh học? Bài thuyết trình nhóm 1 2
 3. - Loài sinh học là 1 hoặc 1 nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các quần thể khác. ▼ Để phân biệt hai loài thân thuộc người ta dùng những tiêu chuẩn nào? Bài thuyết trình nhóm 1 3
 4. - Tiêu chuẩn hình thái. - Tiêu chuẩn địa lí-sinh thái. - Tiêu chuẩn sinh lí- sinh hoá. - Tiêu chuẩn cách li sinh sản,… Bài thuyết trình nhóm 1 4
 5. Tiêu chuẩn hình thái Xương rồng 3 cạnh Xương rồng 5 cạnh Bài thuyết trình nhóm 1 5
 6. c a a. Sáo mỏ trắng b. Sáo mỏ nâu   c. Sáo mỏ vàng b Bài thuyết trình nhóm 1 6
 7. Tiêu chuẩn địa lí-sinh thái Trâu rừng châu Á Trâu rừng châu Phi Bài thuyết trình nhóm 1 7
 8. Tiêu chuẩn sinh lí-hoá sinh Cà chua Thuốc lá Cả 2 đều thuộc họ Cà nhưng thuốc lá có khả năng tổng hợp ancalôit còn cà chua thì không tổng hợp được Bài thuyết trình nhóm 1 8
 9. 2. CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI ▼ Các cơ chế cách li sinh sản là gì? Gồm những loại nào? - Các cơ chế cách li sinh sản là: + Những trợ ngại trên cơ thể sinh vật. + Ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau + Hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ. Bài thuyết trình nhóm 1 9
 10. 2.1 Cách li trước hợp tử ▼ Cách li trước hợp tử là gì? Gồm những loại nào? - Cách li trước hợp tử là những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau. - Cách li trước hợp tử gồm: + Cách li nơi ở( sinh cảnh). + Cách li tập tính. + Cách li thời gian( mùa vụ). + Cách li cơ học. Bài thuyết trình nhóm 1 10
 11. Tiêu chuẩn cách li sinh sản -Cách li sinh sản là các trở ngại trên cơ thể sinh vật ( trở ngại sinh học ) ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ ngay cả khi các sinh vật này sống cùng 1 chỗ. Bài thuyết trình nhóm 1 11
 12. 2.1.1 Cách li nơi ở - Cách li nơi ở: các cá thể sống trong cùng khu vực địa lí nhưng trong sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau. Bài thuyết trình nhóm 1 12
 13. 2.1.2 Cách li tập tính - Cách li tập tính: các quần thể khác nhau có những tập tính giao phối riêng →không thể giao phối với nhau. Bài thuyết trình nhóm 1 13
 14. 2.1.3. Cách li thời gian Chim én Chim gáy - Cách li thời gian: Các cá thể thuộc các quần thể có mùa sinh sản khác nhau →không thể giao phối với nhau. Bài thuyết trình nhóm 1 14
 15. 2.1.4. Cách li cơ học - Cách li cơ học: do cấu tạo của cơ quan sinh sản khác nhau → các cá thể thuộc các quần thể khác nhau không giao phối được với nhau. Bài thuyết trình nhóm 1 15
 16. 2.2 Cách li sau hợp tử ▼ Cách li sau hợp tử là gì? - Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ. Bài thuyết trình nhóm 1 16
 17. Cừu có thể giao phối được với dê nhưng hợp tử sẽ chết ngay. Bài thuyết trình nhóm 1 17
 18. ▼ La có được xem là loài mời không? Bài thuyết trình nhóm 1 18
 19. Kiến thức cần nắm: - Khái niệm loài sinh học. - Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài thân thuộc. - Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài: - Cách li trước hợp tử: - Cách li sau hợp tử. Bài thuyết trình nhóm 1 19
 20. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Hãy chọn đáp án trả lời đúng nhất. Câu 1: Tiêu chuẩn nào là chính xác nhất để phân biệt 2 loài? A. Tiêu chuẩn hình thái. B. Tiêu chuẩn địa lí- sinh thái. C. Tiêu chuẩn sinh lí- sinh hoá. D. Tiêu chuẩn cách li sinh sản. Đáp án D Bài thuyết trình nhóm 1 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản