Chương trình đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
168
lượt xem
67
download

Chương trình đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Chương trình đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 07 – BM01 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO V/v……………………………………………………………………….. 1. Danh sách những đối tượng được đào tạo. 2. Yêu cầu của việc đào tạo: 3. Địa điểm tổ chức đào tạo. 4. Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). 5. Chương trình, nội dung đào tạo. 6. Thời gian đào tạo. 7. Kinh phí đào tạo: Ngày tháng năm 200 Người lập TP. nhân sự Giám đốc điều hành
Đồng bộ tài khoản