Chương trình khung trình độ trung cấp nghề sửa chữa máy tính

Chia sẻ: Nguyen Huu Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:93

1
413
lượt xem
174
download

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề sửa chữa máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Chương trình khung trình độ trung cấp nghề sửa chữa máy tính (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BLDTBXH ngày 16 tháng 04 năm 2008). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình khung trình độ trung cấp nghề sửa chữa máy tính

 1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2008 /QĐ- BLĐTBXH Ngày16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội) Hà Nội - Năm 2008 2
 2. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 / 2008 /QĐ- BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội) _________________ Tên nghề: Sửa chữa máy tính Mã nghề: Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; - Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành; Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 27 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức -Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin - Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính. - Có đủ năng lực để phân tích, đánh giá và đ ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong máy vi tính. Kỹ năng - Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính. - Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của máy vi tính. - Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn. - Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc của mình - Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn . 1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng Chính trị, đạo đức: - Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện. - Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý. Thể chất và quốc phòng: - Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội. - Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng. 2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU 2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian đào tạo: 2 năm - Thời gian học tập: 90 tuần 3
 3. Thời gian thực học tối thiểu: 2550h - - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 80h; Trong đó thi tốt nghiệp: 24h 2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 180h - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2170h + Thời gian học bắt buộc: 2055h + Thời gian học tự chọn: 315h + Thời gian học lý thuyết: 745h ; + Thời gian học thực hành: 1625h 3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC. 3.1. Danh muc cac môn hoc, mô đun đao tao nghề băt buôc ̣ ́ ̣ ̣̀ ́ ̣ Thời gian Thời gian cua môn hoc, ̉ ̣ ̀ ̣ mô đun (giờ) đao tao Mã ̣ Trong đó MH, Tên môn hoc, mô đun ̣ Năm Hoc MĐ Tông số Giờ ̉ Giờ ̣ kỳ hoc LT TH ́ ̣ I Cac môn hoc chung 180 105 75 MH 01 Chính trị 1 I 30 30 0 MH 02 Giáo dục thể chất 1 I 30 0 30 MH 03 Pháp luật 1 I 15 15 0 MH 04 Giáo dục quốc phòng 1 I 45 0 45 MH 05 Anh văn 1 I 60 60 0 Các môn học, mô đun đào tạo II 2055 595 1460 nghề bắt buộc Cac môn học, mô đun kỹ thuật ́ II.1 665 285 380 cơ sở MH 06 Anh văn chuyên ngành 1 II 60 30 30 MH 07 Tin học đại cương 1 I 75 30 45 MĐ 08 Tin học văn phòng 1 I 120 40 80 MĐ 09 Internet 1 I 45 15 30 MH 10 An toàn vệ sinh CN 1 I 30 20 10 MH 11 Kỹ thuật đo lường 1 II 45 30 15 MH 12 Kỹ thuật điện tử 1 II 125 45 80 MH 13 Ngôn ngữ lâp trinh ̣ ̀ 1 II 75 30 45 MH 14 Kiến trúc máy tính 1 II 90 45 45 ́ ̣ II.2 Cac môn hoc, mô đun chuyên môn 1390 310 1080 nghề Mạng máy tính MH 15 1 II 90 40 50 Kỹ thuật xung số MH 16 1 II 125 45 80 Thiết kế mạch in MĐ 17 2 I 75 30 45 Lắp ráp và cài đặt máy tính MĐ 18 2 I 105 30 75 Sửa chữa máy tính MĐ 19 2 I 135 45 90 Sửa chữa bộ nguồn MĐ 20 2 II 60 30 30 Kỹ thuật sửa chữa màn hình MĐ 21 2 I 125 45 80 4
 4. Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại MĐ 22 2 II 135 45 90 vi MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 2 II 540 540 Các môn đào tạo nghề tự chọn III 315 150 165 MH 24 Cơ sở dữ liệu 2 I 60 40 20 MH 25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 II 60 40 20 MĐ 26 Hệ quản trị CSDL 2 I 90 30 60 MĐ 27 Quản trị mạng 2 II 105 40 65 ̉ ̣ Tông công 2550 850 1700 3.2. Đề cươ ng chi tiêt ch ương trinh cua t ừng môn hoc, mô đun đao tao nghê ̀ băt ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ buôc(Nội dung chi ti ết đ ược kèm theo t ại ph ụ l ục 1A và 2A) ̣ 4. HƯỚNG DẪN SỬ DUNG CTKTĐTCN ĐỂ XAC ĐINH CHƯƠNG TRINH TRUNG ̣ ́ ̣ ̀ CẤP NGHỀ 4.1. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp. 4.1.1. Kiểm tra kết thúc môn học: - Hình thức kiểm tra hết môn : Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành. - Thời gian kiểm tra : + Lý thuyết : không quá 120 phút + Thực hành : không quá 8 giờ - Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành. 4.1.2. Thi tốt nghiệp Học sinh phải tham gia học tập đầy đủ các môn học/ Mô-đun đào tạo có trong chương trình thì được thi lấy bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề. Số TT Hinh thức thi ̀ Thời gian thi Môn thi Chinh trị ́ ́ ̣ ́ ́ Không quá 120 phut́ 1 Viêt hoăc vân đap Kiên thức, kỹ năng nghề ́ 2 - Lý thuyêt nghề ́ ́ ̣ ́ ́ Không quá 180 phut ́ Viêt hoăc vân đap - Thực hanh nghề ̀ Bai thi thực hanh ̀ ̀ Không quá 24 giờ Lý thuyêt là cac câu hoi tông hợp các môn học/ Mô-đun chuyên nganh ́ ́ ̉̉ ̀ - Thực hanh hoan thanh san phâm hoăc 1 công đoan san phâm trong thời gian từ 8 giờ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ - đên 24 giờ ́ 4.2. Xác định thời gian và nội dung các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện. - Học tập nội quy quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường. - Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất. - Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện học sinh. 4.3. Các chú ý khác. Quy định về đơn vị thời gian và quy đổi thời gian trong CTDNTĐTC như sau : + Đơn vị thời gian trong kế hoạch đào tạo được tính bằng tuần và giờ học. + Thời gian học tập trong kế hoạch đào tạo được quy đổi như sau : * Một giờ học thực hành là 60 phút ; một giờ học lý thuyết là 45 phút. * Một ngày học thực hành, thực tập hoặc học theo mô-đun không quá 8 giờ học. 5
 5. * Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ học. + Mỗi tuần không học quá 40 giờ thực hành hoặc 30 giờ lý thuyết. + Mỗi năm học được chia làm hai học kỳ, học kỳ ngắn nhất là 19 tuần. HIỆU TRƯỞNG 6
 6. Phụ lục 1A: CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC 7
 7. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH Mã số môn học: MH 06 Thời gian môn học : 60h (Lý thuyết 30h; Thực hành 30h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC : - Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề. - Tính chất của môn học: Là môn học cơ sở chuyên ngành bắt buộc II. MỤC TIÊU MÔN HỌC : Sau khi học xong môn học này học viên có khả năng: Phát triển những kỹ năng như: đọc hiểu, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên - ngành Công nghệ thông tin. Đọc hiểu các thông báo của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khi khai - thác và cài đặt. Hiểu biết cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó để có thể mua máy - tính tại cửa hàng kinh doanh máy tính. Trình bày và thảo luận các chủ đề chuyên ngành của mình. - Đọc hiểu các tài liệu đọc thêm bằng tiếng Anh và tóm tắt nội dung chính - của tài liệu. Nắm được vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản của chuyên ngành CNTT. - III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian Số Kiểm tra* Tên chương mục Tổng Thực hành Lý (LT hoặc TT số thuyết Bài tập TH) Section 1: Computers today 6 6 computer applications I - Match the pictures: Vocabulary - Language work: The Passive - Reading: - Other applications BUYING A COMPUTER - Before you - Listening - Read and Talk II Section 2: Input/output device 9 8 1 Interacting with your computer. About the keyboard. Reading Language work: - Describing function - Using the Present Simple - Used to + Inf / Used for + V-ing - Emphasizing the function 8
 8. III Section 3: Storage devices 10 9 1 HARD DRIVES - Before you read. - Reading. - Follow-up: A hard disk advertisement. - Vocabulary OPTICAL BREAKTHROUGH - Warm up - Reading - Speaking - Crossword IV Section 4: Basic software 10 9 1 OPERATING SYSTEM - Warm-up - Reading - Basic DOS commands - Language work: Revision of the Passives. - Quiz DATABASES - Warm-up - Reading - Puzzle - Language work: Requirements: Need to, have to, must …… - Writing V Section 5: Creative oftware 10 9 1 graphics and design - Warm-up - Reading: - More about graphics. - Language work: Gerunds (-ing nouns) MULTIMEDIA. - Multimedia is here! - Reading. - Language work: If – Clause - Multimedia on the web VI Section 6: Programing 4 4 - Warm-up - Reading: - Language work: Infinitive constructions VII Section 7: Computer tomorrow 9 8 1 lans and wans 9
 9. - Warm-up: - Reading: - Language work: Prepositional phrase of “reference” - Wans and worldwide communications - Speaking: - Writing: Revision +final Test 2 2 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành. 2. Nội dung chi tiết: Chương 1 : Computer today Mục tiêu: Hiểu được các từ vựng dùng trong Công nghệ thông tin (Hệ điều hành,ứng dụng, hệ quản trị) - Đọc hiểu các mẫu đối thoại nói về cách giao tiếp khi tham gia vào việc mua sắp máy tính. - Nắm được cách tổ chức các mẫu câu và ngữ pháp cho từng loại Nội dung : Thời gian: 6h (LT:6h; TH: 0h) Thời gian: 3h 1. Computer applications 1.1. Match the pictures: Vocabulary 1.2. Language work: The Passive 1.3. Reading: 1.4. Other applications Thời gian: 3h 2. Buying a computer 2.1. Before you 2.2. Listening 2.3. Read and Talk Chương 2: Input/output device Mục tiêu: - Hiểu được các từ vựng dùng để chỉ các thiết bị nhập xuất - Đọc hiểu các tài liệu nói về thiết bị nhập xuất - Mô tả các thiết bị nhập xuất bằng tiếng anh. - Sử dụng thành thạo cấu trúc Used to + Inf / Used for + V-ing Nội dung : Thời gian: 9h (LT:9h; TH:0h) Thời gian: 2h 1. Interacting with your computer. Thời gian: 1h 2. About the keyboard. Thời gian: 2h 3. Reading Thời gian: 4h 4. Language work: 4.1. Describing function 4.2. Using the Present Simple Used to + Inf / Used for + V-ing 4.3. Emphasizing the function Chương 3: Storage devices Mục tiêu: 10
 10. Hiểu được các từ vựng dùng để chỉ các thiết bị lưu trữ dữ liệu - Đọc hiểu các tài liệu nói về thiết bị lưu trữ dữ liệu Nội dung : Thời gian:10h (LT:10h;TH:0h) Thời gian:5h 1. Hard drives 1.1. Before you read. 1.2. Reading. 1.3. Follow-up: A hard disk advertisement. 1.4. Vocabulary Thời gian:5h 2. Optical breakthrough 2.1. Warm up 2.2. Reading 2.3. Speaking 2.4. Crossword Chương 4: Basic software Mục tiêu: Hiểu được các từ vựng dùng để nói về các hệ điều hành, về cơ sở dữ liệu - Đọc hiểu các tài liệu nói về hệ điều hành, về cơ sở dữ liệu Nội dung : Thời gian: 10h (LT:10h; TH:0h) Thời gian: 5h 1. Operating system 1.1. Warm-up 1.2. Reading 1.3. Basic DOS commands 1.4. Language work: Revision of the Passives. 1.5. Quiz Thời gian: 5h 2. Databases 2.1. Warm-up 2.2. Reading 2.3. Puzzle 2.4. Language work: Requirements: Need to, have to, must 2.5. Writing Chương 5: Creative software Mục tiêu: Hiểu được các từ vựng dùng để nói về phần mềm Đọc hiểu các tài liệu nói về phần mềm Nội dung : Thời gian: 10h (LT:10h; TH:0h) Thời gian: 5h 1. Graphics and design 1.1. Warm-up 1.2. Reading: 1.3. More about graphics. 1.4. Language work: Gerunds (-ing nouns) Thời gian: 5h 2. Multimedia 2.1. media is here! 2.2. Reading. 2.3. Laguage work: If – Clause 2.4. Multimedia on the web 11
 11. Chương 6: Programming Mục tiêu: Hiểu được các từ vựng dùng để nói về lập trình - Đọc hiểu các tài liệu nói về lập trình Nội dung : Thời gian: 4h (LT:4h; TH:0h) Thời gian: 1h 1. Warm-up Thời gian: 2h 2. Reading: Thời gian: 1h 3. Language work: Infinitive constructions Chương 7: Computer tomorro Mục tiêu: Hiểu được các từ vựng dùng để nói về máy tính trong tương lai Đọc hiểu các tài liệu nói về máy tính trong tương lai Nội dung: Thời gian: 9h (LT:9h; TH:0h) Thời gian: 1h 1. Warm-up: Thời gian: 2h 2. Reading: Thời gian: 2h 3. Language work: Prepositional phrase of “reference” 4. Wans and worldwide communications Thời gian: 2h 5. Speaking Thời gian: 2h 6. Writing IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: * Vật liệu: + Slide , băng từ, đĩa CDROM, DVD ... + Các hình vẽ * Dụng cụ và trang thiết bị: + Máy chiếu đa phương tiện + Máy cassette và băng chuyên ngành chứa các mẫu đàm thoại * Học liệu: + Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Anh văn . + Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn . + Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn Anh văn. + Giáo trình Môn Anh văn . * Nguồn lực khác: + Phòng LAB bộ môn Anh văn đủ điều kiện nghe, nói đọc, viết và thực hành. V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ * Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: + Trình bày được cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó + Sử dụng các từ viết tắt khi nói về máy tính và cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL. + Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau: + Phân biệt các thiết bị ngoại vi (vào ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa , và các thành phần bên trong máy tính. + Nói về mạng máy tính và ứng dụng + Trao đổi với khách hàng về lĩnh vực CNTT * Về thái độ: Nghiêm túc và tự giác trong học tập. 12
 12. VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 1. Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học - Giải thích các từ vựng mới - Đọc qua nội dung bài học - Phát vấn các câu hỏi - Cho sinh viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời - Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm - Dịch tài liệu chuyên ngành(khoản 10 trang) 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo 1. English For Computer Science - Tiếng Anh Chuyên Ngành Vi Tính, nhà xuất bản thống kê 2. English for Computer Users, Cambridge University Press CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Mã số môn học: MH 07 Thời gian môn học: 75h (Lý thuyết 30h; Thực hành 45h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC : - Vị trí của môn học : Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề. - Tính chất của môn học : Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc II. MỤC TIÊU MÔN HỌC : - Các khái niệm cơ bản và kiến thức nhập môn tin học - Tìm hiểu về các hệ đếm - Nắm rõ tầm quan trọng của hệ điều hành WINDOWS - Hệ điều hành windows và các công cụ hổ trợ cho những thao tác thường xuyên sử dụng khi làm việc với máy tính. - Nắm được những khái niệm cơ bản về VIRUS - Trang bị các kiến thức cơ bản về lập trình dùng ngôn ngữ Turbo Pascal III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian Số Kiểm tra* Tên chương mục Tổng Thực hành Lý (LT hoặc TT số thuyết Bài tập TH) Điện toán cơ bản I 8 5 3 * - Lịch sử máy tính 13
 13. - Khái niệm tin học và máy tính - Các hệ đếm - Các thành phần cơ bản của máy tính - Chương trình phần mềm - Các ứng dụng trong tin học II Hệ điều hành 3 2 1 * - Giới thiệu hệ điều hành - Hệ điều hành MS - DOS - Hệ thống quản lý file - Chương trình bat, tập tin config.sys III Hệ điều hành Windows 8 4 4 * - Tổng quan về Windows - Làm việc với windows - Windows explorer IV Phòng và chống Virus 2 1 1 * - Cách thức phá hoại của virus tin học - Phòng và chống Virus - Virus của tương lai V Ngôn ngữ lập trình TURBO 54 18 36 * PASCAL - Giới thiệu - Các kiểu dữ liệu - Khai báo biến, hằng, biểu thức, câu lệnh - Lệnh nhập và xuất dữ liệu - Các lệnh có cấu trúc - Mảng Cộng : 75 30 45 Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành * được tính vào giờ thực hành. 2. Nội dung chi tiết : Chương : Điện toán cơ bản Mục tiêu : - Trình bày được sự phát triển và tầm quan trọng của máy tính - Xác định được phần mềm cũng như các ứng dụng chạy trên máy tính Nội dung: Thời gian: 8h (LT: 5h; TH: 3h) 1. Lịch sử máy tính Thời gian: 0.5h 2. Khái niệm tin học và máy tính Thời gian: 0.5h 3. Các hệ đếm Thời gian: 5.5h 4. Các thành phần cơ bản của máy tính Thời gian: 1h 5. Chương trình phần mềm Thời gian: 0.25h 6. Các ứng dụng trong tin học Thời gian: 0.25h 14
 14. Chương 2: Hệ điều hành Mục tiêu : - Trình bày được các hệ điều hành và những nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ điều hành máy tính - Thực hành được những thao tác sử dụng hệ điều hành MS-DOS - Nắm được hệ thống các tập tin và các chương trình hỗ trợ hệ thống Nội dung : Thời gian: 2h (LT:2h; TH:1h) 1. Giới thiệu hệ điều hành Thời gian: 0.5h 2. Hệ điều hành MS - DOS Thời gian: 1h 3. Hệ thống quản lý file Thời gian: 1h 4. Chương trình bat, tập tin config.sys Thời gian: 0.5h Chương 3: Hệ điều hành Windows Mục tiêu : - Sử dụng hệ điều hành Windows thành thạo - Chạy được các ứng dụng trên hệ điều hành - Biết cách thức quản lý được dữ liệu Nội dung : Thời gian: 8h (LT:4 h; TH: 4h) Thời gian: 1h 1. Tổng quan về Windows 2. Làm việc với windows Thời gian: 6h Thời gian: 1h 3. Windows explorer Chương 4: Phòng và chống Virus Mục tiêu : - Hiểu được khái niệm về virus phá hoại máy tính - Tìm kiếm, phân loại, xác định, phòng chống và diệt được những virus trên máy vi tính Nội dung: Thời gian: 2h (LT: 1h; TH: 1h) 1. Cách thức phá hoại của virus tin học Thời gian: 0.5h 2. Phòng và chống Virus Thời gian: 1h 3. Virus của tương lai Thời gian:0.51h Chương 5: Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL Mục tiêu : - Nắm rõ cấu trúc và phương pháp lập trình bằng ngôn ngữ Turbo Pascal - Xây dựng được các chương trình con và ứng dụng nhỏ bằng Turbo Pascal Nội dung : Thời gian: 54h (LT: 18h; TH: 36h) 1. Giới thiệu Thời gian: 1h 2. Các kiểu dữ liệu Thời gian: 7h 3. Khai báo biến, hằng, biểu thức, câu lệnh Thời gian: 7h 4. Lệnh nhập và xuất dữ liệu Thời gian: 7h 5. Các lệnh có cấu trúc Thời gian: 10h 6. Mảng Thời gian: 22h VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: * Vật liệu: + Slide , băng từ, đĩa CDROM, DVD ... 15
 15. + Các loại giấy A4, A3, A1... + Các hình vẽ * Dụng cụ và trang thiết bị + Phấn, bảng đen + Máy chiếu Projector + Máy vi tính + Phần mềm : Hệ điều hành WINDOWS, phần mềm văn phòng, ngôn ngữ Turbo Pascal, các phần mềm diệt virus thông dụng * Học liệu + Các slide bài giảng + Tài liệu hướng dẫn môn học Tin học đại cương + Giáo trình Tin học đại cương. * Nguồn lực khác + Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành . + Phòng học thực hành phải đầy đủ các phần mền ứng dụng. V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNG GIÁ: * Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: - Hiểu được công dụng của hệ điều hành windows. - Nắm vững cơ chế hoạt động của virus, cách phòng chống Virus trên máy tính. - Hiểu được các kiểu dữ liệu, các hằng, biến, biểu thức, câu lệnh, các lệnh cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal. * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên: - Sử dụng các lệnh trong MSDOS thành thạo. - Thao tác thành thạo trên hệ điều hành windows. - Giải một số bài toán căn bản bằng ngôn ngữ Pascal. * Về thái độ: Cẩn thận, tự giác trong học tập. VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 1. Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học - Giải thích các thành phần của máy tính và các khái niệm. - Hướng dẫn các hệ đếm trong nội dung bài học - Phát vấn các câu hỏi. - Cho sinh viên thực hiện 1 số các thao tác lệnh cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời - Phân nhóm cho các sinh viên thực hành trên máy , trình bày theo nhóm - Thực hiện các bài tập qua các chương trình trên máy tính - Viết các chương trình sử dung ngôn ngữ Pascal 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài h ọc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo Ngôn ngữ lập trình Pascal - nhà xuất bản Giáo dục Tin học đại cương – Nguyễn Hồng Sơn , Hoàng Đức Hải 16
 16. CHƯƠ NG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHI ỆP Mã số môn học : MH 10 Thời gian môn học : 30h (Lý thuyết 20h; Thực hành 10h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: - Vị trí của môn học : Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề. - Tính chất của môn học : Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc nhằm trang bị cho học viên biết cách thực hiện an toàn trong sản xuất, tổ chức sản xuất cơ sở vừa và nhỏ. II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: Sau khi học xong môn học này học sinh có khả năng : - Nắm được các kiến thức căn bản về an toàn lao động - Nắm được các biện pháp phòng chống cháy nổ, sét, bão lụt giật điện, an toàn dữ liệu - Vệ sinh thiết bị, máy móc đúng tiêu chuẩn III. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian Số Kiểm tra* Tên chương mục Tổng Thực hành Lý (LT hoặc TH TT số thuyết Bài tập ) Bảo hộ lao động I 6 5 1 - Mục đích ý nghĩa, tính chất của công tác Bảo hộ lao động * - Mội dung công tác bảo hộ lao động Vệ sinh lao động trong sản II 8 5 3 xuất - Mục đích ý nghĩa - Những nhân tố ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân * - Cách bảo vệ và phòng chống bệnh nghề nghiệp - Cấp cứu khi bị nhiễm độc, bỏng III Kỹ thuật an toàn 8 5 3 - Khái niệm - Các yếu tố và nguyên nhân * gây tai nạn * - Những biện pháp của kỹ thuật an toàn - Cấp cứu khi bị chấn thương Kỹ thuật an toàn dữ liệu V 8 5 3 và điện 17
 17. - Khái niệm về dữ liệu và cơ bản về điện - Các biện pháp an toàn dữ liệu - Phục hồi dữ liệu * - Biện pháp an toàn khi sử * dụng điện - Cấp cứu người bị điện giật Cộng : 30 20 10 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành. 2. Nội dung chi tiết: Chương 1: Bảo hộ lao động Mục tiêu: - Sử dụng được các thiết bị bảo hộ lao động. - Biết chính sách bảo hộ lao động. Nội dung Thời gian: 6h (LT: 5h; TH: 1h) 1. Mục đích ý nghĩa, tính chất của công tác Bảo hộ lao động Thời gian: 2h 2. Nội dung công tác bảo hộ lao động Thời gian: 4h Chương 2: Vệ sinh lao động trong sản xuất Mục tiêu: - Nắm vững các nhân tố ảnh hưởng sức khoẻ người lao động - Nắm vững cách bảo vệ và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Nội dung Thời gian: 8h (LT: 5h; TH: 3h) 1. Mục đích ý nghĩa Thời gian: 1h 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân Thời gian: 1h 3. Cách bảo vệ và phòng chống bệnh nghề nghiệp Thời gian: 2h 4. Cấp cứu khi bị nhiễm độc, bỏng Thời gian: 4h Chương 3: Kỹ thuật an toàn Mục tiêu : - Nắm vững các yếu tố và nguyên nhân gây ra tai nạn - Vận dụng tốt các biện pháp chủ yếu của kỹ thuật an toàn Nội dung Thời gian: 8h (LT: 5h; TH: 3h) Thời gian: 1. Khái niệm 1h Thời gian: 2. Các yếu tố và nguyên nhân gây tai nạn 1h Thời gian: 3. Những biện pháp của kỹ thuật an toàn 2h Thời gian: 4. Cấp cứu khi bị chấn thương 4h Chương 4 : Kỹ thuật an toàn dữ liệu và điện Mục tiêu : - Nắm vững các nguyên tắc an toàn dữ liệu dữ liệu - Phục hồi dữ liệu khi bị mất - Nắm vững các nguyên tắc an toàn điện - Sơ cứu khi bị điện giật Nội dung: Thời gian: 6h (LT: 5h; TH: 3h) 18
 18. 1. Khái niệm về dữ liệu và cơ bản về điện Thời gian: 1h 2. Các biện pháp an toàn dữ liệu Thời gian: 1h 3. Phục hồi dữ liệu Thời gian: 3h 4. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện Thời gian: 2h 5. Cấp cứu người bị điện giật Thời gian: 1h IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: * Vật liệu: + Slide và máy chiếu + Giấy A4,các loại giấy + Các hình vẽ * Dụng cụ và trang thiết bị: + Máy chiếu qua đầu + Máy chiếu đa phương tiện * Học liệu: + Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để hướng dẫn sơ cứu . + Tài liệu hướng dẫn môđun An toàn vệ sinh công nghiệp. + Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn An toàn vệ sinh công nghiệp + Giáo trình Môn An toàn vệ sinh công nghiệp. * Nguồn lực khác: + Cho học sinh tham quan , thực tế về an toàn vệ sinh công nghiệp V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ * Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: Nắm vững các nhân tố ảnh hưởng sức khoẻ người lao động - Sử dụng được các thiết bị bảo hộ lao động. - Biết chính sách bảo hộ lao động. - Nắm vững các nhân tố ảnh hưởng sức khoẻ người lao động - Nắm vững cách bảo vệ và phòng chống bệnh nghề nghiệp - Nắm vững các yếu tố và nguyên nhân gây ra tai nạn - Vận dụng tốt các biện pháp chủ yếu của kỹ thuật an toàn - Nắm vững các nguyên tắc an toàn dữ liệu dữ liệu - Phục hồi dữ liệu khi bị mất - Nắm vững các nguyên tắc an toàn điện - Sơ cứu khi bị điện giât * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau: - Sử dụng thành thạo các thiết bị bảo hộ lao động. - Phục hồi tốt dữ liệu khi bị mất - Sơ cứu khi bị điện giật - Vận dụng tốt các biện pháp chủ yếu của kỹ thuật an toàn * Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác. VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 1. Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học - Sử dụng thành thạo các thiết bị bảo hộ lao động. - Phục hồi tốt dữ liệu khi bị mất 19
 19. - Sơ cứu khi bị điện giật - Vận dụng tốt các biện pháp chủ yếu của kỹ thuật an toàn Các phần này học sinh phải được thực hành thuần thục 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo - Tổ chức sản xuất của TS Võ quốc Tấn ,ĐH Công nghiệp Tp HCM - An toàn lao động PGS.TS Nguyễn thế Đạt , Vụ Trung học chuyên nghiệp dạy nghề 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản