Chương trình kiểm tra an toàn lao động

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
307
lượt xem
119
download

Chương trình kiểm tra an toàn lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình kiểm tra an toàn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình kiểm tra an toàn lao động

  1. C H ƯƠ NG TRÌNH KI Ể M TRA A N TOÀN VÀ V Ệ S INH LAO Đ Ộ NG N Ă M 200 Nộäi dung Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Báo cáo tai nạn lao động X X X X X X X X X X X X Báo cáo các loại bệnh X X X X X X X X X X X X Hệ thống điện 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 X Dụng cụ bảo hộ lao động 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 Khám sức khoẻ CBCNV 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X (độc 0 hại) Dụng cụ PCCC 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 X Vệ sinh lao động 0 0 0 0 0 x 0 0 x 0 0 X Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng ngày Hàng ngày Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Thực phẩm ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày Vệ sinh Nhà xưởng 0 0 0 0 0 x x x x x x X Nước uống 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trang:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản