Chương V: Chuyển động một chiều của chất khí

Chia sẻ: Ha Tuananh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
197
lượt xem
38
download

Chương V: Chuyển động một chiều của chất khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương trình trạng thái khí. Trạng thái chất khí xác định bởi áp suất p, khổi lượng riêng r và nhiệt độ T. Với dòng khí lý tưởng ta có phương trình trạng thái sau: p=P/gRT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương V: Chuyển động một chiều của chất khí

  1. Chương V: Chuyển động một chiều của chất khí 5.1 Các phương trình cơ bản của chất khí 5.1.1 Phương trình trạng thái khí. Trạng thái chất khí xác định bởi áp suất p, khổi lượng riêng ρ và nhiệt độ T. Với dòng khí lý tưởng ta có phương trình trạng thái sau: p ρ= gRT Với: g - là gia tốc rơi tự do ρ - là khổi lượng riêng ( kg/m3) T - nhiệt độ tuyệt đối “K” R - hằng số chất khí, đơn vị là kgm/kgđộ hoặc Nm/Nđộ Trong khí động học ta có chỉ số đoạn nhiệt K thì: Cp K= Cv Cp nhiệt đẳng cấp Cv là tỷ nhiệt đẳng tích Với các chất khí khác nhau thì K khác nhau: Ta có: dp p Vận tốc truyền âm : a = = K = K .gRT = K .RT 2 dρ ρ Hay a = K RT (m/s) Trong thực tế các quá trình khí động lực học ta dùng vận tốc âm đoạn nhiệt, vì nhiệt lượng được phân ra do sóng âm không khí, chất khí bị nén không kịp truyền sang các lớp bên cạnh. Vậy thực tế ta dùng công thức trên từ đó thấy vận tốc âm trong chất khí hoàn hảo chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ tuyệt đối và tính chất vật lý của nó. Ví dụ: đối với không khí ở T = 288oC; K = 1,41 thì a = 341 m/s 5.1.2 Phương trình vi phân liên tục Khảo sát một đoạn dòng chứa chất khí giới hạn bởi hai mặt cắt ( 1-1) và (2-2) có tiết diện S1 và S2 và có vận tốc dòng v1 , v2 thì theo định luật bảo toàn khối lượng và tích phân tương tự phương trình ( 1 –48) có phương trình liên tục của chất khí chuyển động dừng là: ρ1v1 s1 = ρ 2 v2 s2 Trường hợp vận tốc bé, coi ρ1 = ρ 2 thì ta có v1 s1 = v2 s 2 Gọi m = ρv là mật độ dòng hay khối lượng tức thời, thì ta có: m1 s1 = m2 s 2 Gọi Qm là lưu lượng khối của dòng khí sẽ có:
  2. Qm = ms = ρ v ds = const Ta có thể viết phương trình liên tục dạng vi phân hay bằng cách lấy vi phân sẽ có: dQm = ρvds + ρsdv + svdρ = 0 dv ds dρ Hay + + =0 v s ρ 5.1.3 Phương trình năng lượng tổng quát Khảo sát đoạn dòng khí chuyển động dừng giữa 2 tiết diện 1-1 và 2-2 ( Hình) Theo định luật thứ nhất của “nhiệt động lực học” biểu thị sự tương đương giữa cơ năng và nhiệt năng, ta thấy nhiệt hấp thụ vào chất khí và công của áp lực dùng để sinh ra tổng các công cơ học và công do lực ma sát và dùng để biến thiên thế năng vị năng; nội năng và động năng. Nếu nhiệt hấp thụ vào khối khí trong đoạn dòng giữa 1-1 và 2-2 là dw thì dw nhiệt lượng hấp thụ trong hệ đơn vị kỹ thuật sẽ là với A là đương lượng A nhiệt của công cơ học. Vì áp lực tác động lên mặt bên vuông góc với phương chuyển động nên không sinh công, chỉ cần tính công áp lực đối với tiết diện 1-1 và 2-2, tức là: p p  p1 s1v1dt − p2 s 2 v2 dt = dG  1 − 2  γ   1 γ2  Với dG = γ 1 s1v1dt − γ 2 s 2 v2 dt Biểu thị dfc và dfm là công cơ học và công của lực ma sát cho toàn khối khí. Gọi dZ và dU là biến thiên thế năng và nội năng của khối khí, ta có: dG dZ = dG ( z 2 − z1 ) ; dU = (U 2 − U1 ) A Vì xét chuyển động dừng nên các biến th iên thế năng và nội năng của khối khí được tính như các đại lượng tương ứng với hai khối khí cùng khối lượng giữa các mặt cắt ( 1-1) và (1’-1’); (2-2) và (2’-2’). Nếu tỷ nhiệt Cv không đổi tại các mặt cắt thì biểu thức nội năng viết được là: dG dU = ( Cv 2T2 − Cv1T1 ) = Cv dG ( T2 − T1 ) A A Tương tự như trên ta tính biến thiên động năng của khối khí đó: dG  v2 − v12  2 dK =   g  2    Theo định luật thứ nhất của nhiệt động lực và các kết quả đã dẫn, ta viết được là:
  3. dw  p1 p2  +  − dG = df c + df ms + dZ + dU = dK A  γ1 γ 2    Hoặc: dw  p1 p2  dG v 2 − v12 2 +  − dG = df c + df ms + ( z 2 − z1 )dG + (U 2 − U 1 ) + dG A  γ1 γ 2    A 2g Chia hai vế cho dG ta nhận được phương trình năng lượng đối với một đơn vị trọng lượng chất khí chuyển động dừng: Q p1 p 2 Cv v2 − v12 2 + − = Lc + Lms + z 2 − z1 + ( T2 − T1 ) + A γ γ A 2g Trong đó: Q là nhiệt lượng hấp thụ cho một đơn vị trọng lượng chất khí trong A đoạn (1-1) và (2-2). dLc Lc = là công cơ học đối với một đơn vị trọng lượng chất khí; dG dL Lms = ms là công do lực ma sát gây ra của một đơn vị trọng lượng dG chất khí chuyển từ (1-1) đến (2-2). 5.1.4 Phương trình Becnuli cho dòng nguyên tố chất khí> 1 Gọi δ = là thể tích riêng của chất khí. Với chuyển động dừng phương γ trình (9-19) có thể viết dưới dạng vi phân: dG du v2 − d ( dsigma ) − dLc − dLms = = dZ + d A A 2g Phương trình trên xét cho một phân tố chất khí, nên theo định luật thứ nhất của nhiệt động lực học ta có:Nhiệt hấp thụ vào phân tố chất khí làm nâng cao nội năng và sinh ra công giãn nở, tức là: dG dU = + dσ A A Từ 2 phương trình trên ta suy ra: 5.2 Các thông số của dòng khí: Vận tốc âm, dòng hãm, dòng tới hạn. 5.3 Chuyển động của chất khí trong ống phun 5.4 Tính toán dòng khí bằng các hàm khí động và biểu đồ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản