intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

Chia sẻ: Do Thi Hong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

468
lượt xem
183
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp KTV thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ có giá trị làm cơ sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về các BCTC ; Giúp các KTV phối hợp hiệu quả với nhau cũng như với các bộ phận có liên quan ; Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

 1. Chương V:      Xây dựng kế hoạch  kiểm toán
 2. Một cuộc kiểm toán báo cáo tài  chính bao gồm: 1 2 3 LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOÀN THÀNH VÀ THIẾT KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VÀ CÔNG BỐ KIỂM TOÁN BCKT
 3. Các loại kế hoạch kiểm toán: Kế hoạch chiến lược Kế hoạch Chương trình kiểm toán kiểm toán tổng thể
 4. I. Ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm  toán   - Giúp KTV thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ có giá trị làm cơ sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về các BCTC - Giúp các KTV phối hợp hiệu quả với nhau cũng như với các bộ phận có liên quan - Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng đối với khách hàng - KTV kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán đã và đang được thực hiện, nâng cao
 5. II. Lập kế hoạch tổng quát 6. Tìm hiểu hệ thống 1.Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm soát nội bộ và kiểm toán đánh giá rủi ro kiểm toán Kế hoạch 5. Đánh giá tính 2.Thu thập thông tin trọng yếu, rủi ro tổng quát cơ sở kiểm toán 4. 3.Thu thập thông tin Thực hiện thủ tục về nghĩa vụ pháp lý phân tích của khách hàng
 6. 1. Chuẩn bị kiểm toán Đánh giá kả năng chấp nhận kiểm toán Nhận diện lý do kiểm toán của công ty khách hàng Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán Hợp đồng kiểm toán
 7. Xem xét hệ thống Kiểm soát chất lượng Liên lạc với KTV tiền nhiệm Tính liêm chính của ban giám đốc công ty khách hàng.
 8. Nhận diện các lý do kiểm toán  của công ty khách hàng Thực  chất  của  việc  nhận  diện  lý  do  kiểm  toán  của  công  ty  khách  hàng  là  xác  định  người  sử  dụng  báo  cáo  tài  chính  (cơ  quan  thuế,  chủ  đầu  tư  hay  ngân  hàng)  và  mục  đích  sử  dụng  báo  cáo  tài  chính  của  họ  (kiểm toán vì mục đích thuế, kiểm toán báo  cáo tài chính hay kiểm toán để vay vốn)
 9. Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm  toán Lựa chọn đội ngũ nhân viên cần chú ý 3 vấn đề:  Nhóm kiểm toán có những người có khả năng giám sát thích đáng các nhân viên chưa có kinh nghiệm trong nghề.  Công ty kiểm toán cần tránh thay đổi KTV trong cuộc kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm.  Cần chú ý lựa chọn những KTV có kiến thức và kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách hàng .
 10. Hợp đồng kiểm toán  - Khái niệm : Sự thoả thuận chính thức giữa công ty kiểm toán và khách hàng về việc thực hiện kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác.
 11. Hợp đồng kiểm toán Hình Thức Thư hẹn Hợp đồng kiểm toán kiểm toán
 12. Mục đích và phạm vi kiểm toán Hình thức thông báo kết quả kiểm toán Trách nhiệm BGĐ công ty khách hàng và KTV Nội Thời gian tiến hành cuộc kiểm toán ,thời điểm kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán. Dung Căn cứ tính giá phí cuộc kiểm toán và hình thức thanh toán Xác định KTV không chịu trách nhiệm những sai sót do bản chất và hạn chế vốn có của hệ thống kế toán ,kiểm soát nội bộ và kiểm toán.
 13. Tìm hiểu ngành nghề và hoạtB ộng đ kinh doanh của khách hàng Dự kiến nhu A C Xem xét lại cầu chuyên gia kết quả của bên ngoài cuộc kiểm Thông tin cơ sở toán trước và hồ sơ kiểm toán chung Nhận diện các E D Tham quan bên liên quan nhà xưởng
 14. 3. Thu thập thông tin về các nghĩa  vụ pháp lý của khách hàng: - Việc thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng giúp cho KTV nắm bắt được các quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến các mặt hoạt động kinh doanh của khách hàng, những thông tin này được thu thập trong quá trình tiếp xúc với ban giám đốc công ty khách hàng.
 15. 2 3 4 1 Giấy Các BCTC, Biên bản Các phép BCK’T, các cuộc h ợp thành thanh tra họp cổ đồng và lập và hay kiểm đông, Hội cam điều lệ tra của đồng quản kết công ty năm hiện trị và ban quan hành hay giám đốc trọng trong vài năm trước
 16. 4. Thực hiện các thủ tục phân tích: _Khái niệm: Thủ tục phân tích (Theo CMK’TVN 520): Là quá trình đánh giá các thông tin tài chính được thực hiện thông qua việc nghiên cứu các mối quan hệ đáng tin cậy giữa các dữ liệu tài chính và dữ liệu phi tài chính. Nó bao hàm cả việc so sánh số liệu trên sổ với số liệu ước tính của K’TV
 17. Mục tiêu: - Thu thập hiểu biết về nội dung các BCTC và những biến đổi quan trọng về kế toán và hoạt động kinh doanh của khách hàng vừa mới diễn ra kể từ lần kiểm toán trước. - Tăng cường sự hiểu biết của KTV về hoạt động kinh doanh của khách hàng và giúp KTV xác định các vấn đề nghi vấn về khả năng hoạt động liên tục của công ty khách hàng.
 18. Thủ tục phân tích Phân tích Phân tích dọc: ngang: Là việc pt dựa trên Là việc pt dựa trên cơ sở so sánh các cơ sở so sánh các trị số của cùng tỷ lệ tương quan một chỉ tiêu trên của các chỉ tiêu và BCTC khoản mục khác nhau trên BCTC.
 19. 5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi  ro kiểm toán  a. Đánh giá tính trọng yếu - KTV phải đánh giá mức độ trọng yếu để ước tính mức độ sai sót của BCTC có thể chấp nhận được. - Xác định phạm vi của cuộc kiểm toán và đánh giá ảnh hưởng của các sai sót đối với BCTC để xác định bản chất thời gian, phạm vi thực hiện các thử nghiệm.
 20. Ước lượng ban đầu về tính trọng  yếu  - Mức ước lượng ban đầu về tính trọng yếu là mức sai sót có thể chấp nhận được đối với toàn bộ BCTC - Nếu các KTV ước lượng mức trọng yếu càng thấp nghĩa là độ chính xác của các số liệu trên BCTC càng cao, lúc đó số lượng bằng chứng phải thu thập càng nhiều và ngược lại. - Tính trọng yếu là một khái niệm tương đối - Yếu tố định lượng của trọng yếu - Yếu tố định tính của trọng yếu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2