intTypePromotion=3

Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

Chia sẻ: Phan Thị Thanh Vân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:91

1
349
lượt xem
144
download

Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là những VSV tăng trưởng và hình thành khuẩn lạc trong điều kiện hiếu khí - Chỉ thị mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

 1. CHƯƠNG VI QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT
 2. TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ (Aerobic Plate Count)
 3. Tổng số vi sinh vật hiếu khí 1. Định nghĩa - Là những VSV tăng trưởng và hình thành khuẩn lạc trong điều kiện hiếu khí - Chỉ thị mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm 2. Nguyên tắc - Theo phương pháp đổ đĩa - Ủ ở nhiệt độ 370C/48h hoặc 300C/72h
 4. Tổng số vi sinh vật hiếu khí 3. Môi trường nuôi cấy Saline Pepton Water (SPW) - - Plate Count Agar (PCA) 4. Thiết bị - Tủ ấm 300C
 5. Chuẩn bị mẫu Đổ đĩa Nuôi ủ Đọc kết quả
 6. Chuẩn bị mẫu - Cắt mẫu: lượng mẫu cắt là 10g hoặc 25g - Đồng nhất mẫu bằng stomacher trong 30s - Pha loãng mẫu
 7. Đổ đĩa
 8. Nuôi ủ Ủ ở nhiệt độ 300C trong 72 giờ
 9. Kết quả - Đếm tất cả khuẩn lạc xuất hiện trên đĩa - Tính kết quả theo công thức: N A (cfu/g) = --------------------------- n1Vf1 + …… + niVfi
 10. Ví dụ: Khi phân tích 1g mẫu trong trường hợp cụ thể thu được kết quả như sau: Nồng độ pha loãng 10-3 10-4 Kết quả Đĩa 1 235 26 Đĩa 2 246 21
 11. ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS TỔNG SỐ
 12. Định nghĩa Coliforms Feacal Coliform Coliform E.Coli Coliform chịu nhiệt tổng số
 13. Nguyên tắc - Định lượng Coliform trên môi trường đặc trưng - Khẳng định
 14. Môi trường sử dụng - VRB - TSA - BGBL
 15. Quy trình phân tích Chuẩn bị mẫu Phân tích Đếm kết quả Khẳng định
 16. Phân tích - Sử dụng phương pháp đỗ đĩa - Thể tích mẫu sử dụng: 1 ml - Đổ môi trường TSA, chờ 1 – 2 giờ - Đổ môi trường VRB - Ủ 370C, 24h
 17. Đọc kết quả Khuẩn lạc đặc trưng cho Coliform: khuẩn lạc màu đỏ đến đỏ đậm, đường kính >0,5 mm, có vòng tủa muối mật
 18. Khẳng định Sử dụng môi trường BGBL - Dương tính ? - Âm tính ?
 19. Tính toán kết quả N Coliform tổng số = xR n1vf1 +…+nivfi (cfu/ml)
 20. ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản