Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chia sẻ: Dang Thi Hue | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
183
lượt xem
34
download

Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hệ thống thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

 1. Chương1 TỔNG QUAN VỀ  HỆ THỐNG THÔNG  TIN
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1.1. Mở đầu 1.2. Các khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống thông tin 1.3. Mô hình hệ thống thông tin 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 2
 3. 1.1. Mở đầu
 4. • Trong xã hội phát triển thông tin đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng và to lớn cần được khai thác, xử lý bằng những phương pháp và công cụ thích hợp -> xuất hiện khái niệm về HTTT • Bước phát triển thứ hai của HTTT là sự ra đời của máy tính -> các HTTT có thể xử lý được một lượng thông tin khổng lồ một cách nhanh chóng 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 4
 5. • Bước phát triển thứ 3: Sự ra đời của mạng toàn cầu Internet -> việc cập nhật thông tin trở lên nhanh chóng và thuận tiện. 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 5
 6. • Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin kinh tế và quản lý hiện đại là nội dung chủ yếu của ứng dụng tin học trong việc tự động hóa từng phần hoặc toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, quản lý trong các tổ chức kinh tế. 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 6
 7. 1.2. Các khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống thông tin Dữ liệu và thông tin Hệ thống Hệ thống thông tin
 8. 1.2.1. Dữ liệu và thông tin • Dữ liệu (Data): • Dữ liệu biểu diễn một tập hợp các giá trị mà khó biết được sự liên hệ giữa chúng (Ví dụ: Nguyễn Văn Nam, 845102, 14 / 10 / 02, 18, v.v…). • Dữ liệu là các mẫu thông tin thô chưa được xử lý. Như vậy, khái niệm dữ liệu hẹp hơn khái niệm thông tin • Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (âm thanh, văn bản, hình ảnh, v.v...) 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 8
 9. 1.2.1. Dữ liệu và thông tin • Thông tin (Information): • Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu, những ví dụ về dữ liệu trên có thông tin như sau: • Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có danh mục là: 845102 vào ngày 14/10/ 02 với số lượng 18 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 9
 10. Dữ liệu vs thông tin • Thông tin = Dữ liệu + Xử lý • Thông tin giá trị có các đặc điểm : - Đúng lúc - Cập nhật - Thường xuyên - Có liên quan - Đầy đủ - Chính xác - Rõ ràng - Chi tiết - Thứ tự … 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 10
 11. 1.2.2. Hệ thống • Khái niệm • Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử tương tác, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung • Ví dụ • Khái niệm hệ thống được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày • Hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông, hệ thống các trường đại học v..v 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 11
 12. 1.2.2. Hệ thống • Ví dụ: • Hệ thống xí nghiệp: Các phần tử là tập hợp nhân viên, những nguyên vật liệu, quy tắc quản lý, kinh nghiệm, cách tổ chức thống nhất nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa. • Hệ thống cơ quan hành chính sự nghiệp: ( Uỷ ban Nhân dân Phường ...), nhân viên, văn bản pháp quy, quy định các tập luật, … là các thành phần của hệ thống, mục tiêu là phục vụ nhân dân 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 12
 13. 1.2.2. Hệ thống • Hệ thống chấp thuận các đầu vào, biến đổi có tổ chức để tạo kết quả đầu ra Đầu vào Xử lý Đầu ra Phản hồi 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 13
 14. 1.2.2. Hệ thống • Một tổ chức tạo thành một hệ thống mở, nghĩa là liên hệ với môi trường. Một số phần tử của hệ thống có sự tương tác với bên ngoài • Các tổ chức đều là những hệ thống sống và phát triển 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 14
 15. 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 15
 16. 1.2.2. Hệ thống • Hệ thống có thể tồn tại theo nhiều cấp độ khác nhau. Một hệ thống có thể là một thành phần trong một hệ thống khác (cha) 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 16
 17. 1.2.3. Hệ thống thông tin • Hệ thống thông tin, là tập hợp người, thủ tục và các nguồn lực để thu thập, xử lý, truyền, và phát thông tin trong một tổ chức. • Hệ thống thông tin có thể là thủ công nếu dựa vào các công cụ như giấy, bút. • Hệ thống thông tin hiện đại là hệ thống tự động hóa dựa vào máy tính (phần cứng, phần mềm) và các công nghệ thông tin khác 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 17
 18. 1.2.3. Hệ thống thông tin • Hệ thống thông tin hiện đại (tự động) hóa có các đặc điểm: • Tổ chức lưu trữ, xử lý, và truyền bá thông tin • Cung cấp thông tin cho tổ chức theo yêu cầu một cách chính xác và nhanh chóng. • Bao gồm : phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con người và quy trình xử lý. 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 18
 19. 1.2.3. Hệ thống thông tin • Một xí nghiệp/ hệ thống kinh doanh có thể phân làm ba hệ thống con • Hệ thống quyết định là hệ thống bao gồm con người, phương tiện, và các phương pháp tham gia đề xuất quyết định • Hệ thống thông tin • Hệ thống tác nghiệp là hệ thống bao gồm con người, phương tiện và các phương pháp tham gia trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh (sản xuất trực tiếp) 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 19
 20. 1.2.3. Hệ thống thông tin Dữ liệu Thông tin Đầu vào Xử lý Đầu ra Phản hồi 11/04/10 Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản