intTypePromotion=1

CHUYÊN ĐỀ 7 PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Le Hoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
400
lượt xem
115
download

CHUYÊN ĐỀ 7 PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Phương thức phát hành Phát hành CK là tiền đề quan trọng trong quá trình luân chuyển CK, là điều kiện quyết định sự thành công trong quá trình huy động vốn đối với chủ thể phát hành CK.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ 7 PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

 1. CHUYÊN ĐỀ 7 PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN GV: TS Trân Thị Mông Tuyêt ̀ ̣ ́
 2. 1. Phương thức phát hành Phát hành CK là tiền đề quan trọng trong quá trình luân chuyển CK, là điều kiện quyết định sự thành công trong quá trình huy động vốn đối với chủ thể phát hành CK. Có 2 loại phát hành CK: Phát hành lần đầu  tạo vốn Phát hành bổ sung  tăng vốn
 3. 1.1 Phương thức phát hành riêng lẻ (Private Placement) Là việc phát hành được thực hiện với quy mô nhỏ trong đó CK được bán trong phạm vi một số người nhất định với những điều kiện hạn chế và không tiến hành rộng rãi ra công chúng
 4. Các Cty lựa chọn phát hành riêng lẻ: Cty không đủ tiêu chuẩn để phát hành ra công chúng. Số lượng vốn cần huy động thấp. Cty phát hành cổ phiếu nhằm duy trì các mối quan hệ kinh doanh. Phát hành cho CB-CNVC của Cty.
 5. 1.2 Phương thức phát hành ra công chúng (Public Offerings) Là việc phát hành rộng rãi CK ra công chúng với quy mô lớn
 6. Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering - IPO) Tiêu chuẩn các công ty phải đáp ứng trước khi được phép phát hành chứng khoán ra công chúng được chia ra làm 2 nhóm tiêu chuẩn : - định lượng - định tính
 7. + Các tiêu chuẩn định lượng : Công ty phải có qui mô nhất định Phải hoạt động có hiệu quả trong một số năm liên tục trước khi xin phép phát hành ra công chúng Tổng giá trị của đợt phát hành phải đạt quy mô nhất định Một tỷ lệ nhất định của đợt phát hành phải được bán cho một số lượng qui định công chúng đầu tư Các thành viên sáng lập của công ty phải cam kết nắm một tỷ lệ nhất định vốn cổ phần của công ty trong một khoảng thời gian qui định.
 8. + Các tiêu chuẩn định tính: Các nhà quản lý phải có trình độ và kinh nghiệm quản lý Cơ cấu tổ chức công ty phải hợp lý và phải vì lợi ích của các nhà đầu tư Các báo cáo tài chính, bản cáo bạch và các tài liệu cung cấp thông tin của công ty phải có độ tin cậy cao nhất. Phải có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu hồi từ đợt phát hành Phải được một hoặc một số các tổ chức bảo lãnh phát hành đứng ra cam kết bảo lãnh cho đợt phát hành.
 9. Ở Việt Nam, tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng được các điều kiện sau: - Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ đồng Việt Nam; - Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề, không có lỗ luỹ kế tính đến thời điểm phát hành. - Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.
 10. Những điểm thuận lợi và bất lợi khi phát hành chứng khoán ra công chúng. *. Những điểm thuận lợi - Tạo ra hình ảnh đẹp và sự nổi tiếng của công ty. - Làm tăng giá trị tài sản ròng, giúp công ty có được nguồn vốn lớn. - Giúp công ty có thể thu hút và duy trì đội ngũ nhân viên giỏi. - Công ty có cơ hội tốt để xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp cũng như xây dựng được một chiến lược phát triển rõ ràng. - Làm tăng chất lượng và độ chính xác của các báo cáo của công ty.
 11. *. Những điểm bất lợi - Phát hành cổ phiếu ra công chúng làm phân tán quyền sở hữu và có thể làm mất quyền kiểm soát công ty. - Chi phí phát hành chứng khoán ra công chúng cao. - Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng phải tuân thủ một chế độ công bố thông tin rộng rãi, nghiêm ngặt và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các công ty khác. - Đội ngũ cán bộ quản lý công ty phải chịu trách nhiệm lớn hơn trước công chúng.
 12. 2. Bảo lãnh phát hành Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán các CK, tổ chức việc phân phối CK và giúp bình ổn giá CK trong giai đoạn đầu sau khi phát hành
 13. 2.1 Chức năng của tổ chức bảo lãnh phát hành Tư vấn cho Cty cách tốt nhất để tăng vốn dài hạn Tăng vốn cho người phát hành bằng cách phân phối CK mới. Mua CK từ người phát hành sau đó bán lại cho công chúng.
 14. 2.2 Trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh phát hành CK Thực hiện việc thỏa thuận bảo lãnh phát hành với nhà phát hành. Thiết lập thỏa thuận giữa các thành viên bảo lãnh phát hành, ấn định trách nhiệm pháp lý và ấn định chi phí. Nhận cam kết về số cổ phần ấn định bảo lãnh phát hành của các thành viên.   Xác định số lượng cổ phần mà mỗi Cty sẽ bán. Tái phân bổ lại số cổ phần mà thành viên nhóm bảo lãnh phát hành chưa bán hết cho các thành viên khác có nhu cầu thêm hoặc cho thành viên nhóm bán khác.
 15. 2.3 Các hình thức bảo lãnh phát hành Loại 1: Bảo lãnh bao tiêu (Underwriting) là hình thức bảo đảm chắc chắn. Loại 2: Đại lý bảo hành với cố gắng cao nhất (best effort) Loại 3: Bảo đảm tất cả hoặc không (All- or-none) Loại 4: Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu.
 16. 2.4 Quy trình bảo lãnh phát hành 2.4.1 Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành + Sau khi chấp nhận làm bảo lãnh phát hành, tổ chức bảo lãnh sẽ liên hệ với công ty tư vấn và các tổ chức đại lý phân phối để thiết lập tổ hợp bảo lãnh (nếu cần) + Tổ chức bảo lãnh phải ký cam kết bảo lãnh phát hành với tổ chức phát hành. + Tổ chức bảo lãnh cùng với tổ chức phát hành tiến hành chuẩn bị bộ hồ sơ xin phép phát hành.
 17. 2.4.2 Phân phối chứng khoán - Tổ chức bảo lãnh hoặc tổ chức phát hành yêu cầu các nhà đầu tư điền vào phiếu đăng ký mua, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, số lượng chứng khoán đăng ký, số tiền ký quỹ. - Yêu cầu nhà đầu tư đặt cọc một khoản tiền, nhưng không quá 10% trị giá chứng khoán đăng ký mua. - Thời hạn đăng ký mua chứng khoán phải đảm bảo kéo dài tối thiểu 30 ngày. - Hết thời hạn đăng ký mua, tổ chức phát hành, tổ ch ức bảo lãnh phải thông báo cho người đầu tư biết số lượng chứng khoán được mua.  Tổ chức bảo lãnh cần nêu rõ phương thức ưu tiên phân phối, có thể dùng một hoặc một số phương thức sau : + Ưu tiên về thời gian + Ưu tiên về số lượng + Các ưu tiên khác theo thỏa thuận . .
 18. 2.4.3 Kết thúc đợt phát hành - Các tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phải chuyển giao chứng khoán cho người mua trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Tiền thu được từ việc phân phối chứng khoán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng được UBCKNN chấp thuận. - Trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc đợt phát hành, tổ chức phát hành phối hợp với tổ chức bảo lãnh lập báo cáo kết quả phân phối chứng khoán theo mẫu qui định và trình lên UBCKNN. - Bình ổn và điều hòa thị trường.
 19. 3. Phát hành cổ phiếu của CtyCP 3.1 Phân loại: 3.1.1 Phân loại theo phạm vi phát hành: Phát hành riêng lẻ. Phát hành ra công chúng.
 20. 3.1.2 Phân loại theo tính chất chắc chắn của đợt phát hành: Phát hành không bảo lãnh. Tổ chức phát hành chỉ cần đăng ký trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhà đầu tư đăng ký mua. quy trình đơn giản, đỡ tốn kém. Phát hành có bảo lãnh. Thực hiện theo quy trình bảo lãnh phát hành.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2