intTypePromotion=1

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
42
lượt xem
10
download

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn hóa học - Đề thi thử môn lý giúp củng cố và nâng cao khả năng giải bài tập hóa cách nhanh và chính xác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

 1. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 1.Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do trong kim loại gây ra? B. Tính dẻo C. Tính cứng D. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt A. Ánh kim 2.Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây không đúng? A. Khả năng dẫn điện vã dẫn nhiệt Ag> Cu> Al > Fe B. Tỉ khối của Li< Fe < Os C. Nhiệt độ nóng chảy của Hg< Al < W D. Tính cứng của Cs> Fe> Cr 3. Kiểu mạng tinh thể nào thường có nhiệt độ nóng chảy thấp: A. Mạng tinh thể phân tử. B. Mạng tinh thể nguyên tử. C. Mạng tinh thể ion. D. Mạng tinh thể kim loại 4.Nhúng một miếng kim loại M vào dung dịch CuSO4, sau một lúc đem cân lại thấy miếng kim loại có khối lượng lớn hơn so với trước phản ứng. M không thể là : A. Al B. Fe C. Zn D. Ni 5. Nhúng thanh kim loại R chưa biết hoá trị vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Phản ứng xong nhấc thanh R ra thấy khối lượng tăng 1,38 gam. Kim loại R là A. Al B. Fe C. Zn D. Mg 6.Đem ngâm miếng kim lo ại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì ? A. Lượng khí bay ra không đổi B. Lượng khí thoát ra nhiều hơn C. Lượng khí thoát ra ít hơn D. Lượng khí sẽ ngừng thoát ra (do kim loại đồng bao quanh miếng sắt) 7.Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Có thể dùng chất nào để loại bỏ tạp chất: A. Bột Fe dư B. Bột Cu dư C. Bột Al dư D. Na dư 8.Cho các mẫu kim loại: sắt tráng kẽm (1), sắt tráng nhôm (2), sắt tráng thiếc (3). Khi bị xây xát vào lớp sắt bên trong thì ở mẫu nào sắt bị ăn mòn trước? A. Mẫu (1) B. Mẫu (2) C. Mẫu (3) D. Cả ba mẫu 9. Cặp chất không phản ứng với nhau là: A. B. C. D. 10. Từ AgNO3 điều chế Ag người ta không dùng phương pháp: A. Nhiệt phân AgNO3 B. Điện phân dung dịch AgNO3 C. Điện phân nóng chảy AgNO3 D. Dùng Zn để khử ion 11. Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta thường dùng phương pháp nào sau đây? A. Cách li kim loại với môi trường B. Dùng hợp kim chống gỉ C. Dùng chất ức chế sự ăn mòn D. Dùng phương pháp điện hóa 12.Khi hòa tan hiđroxit kim lo ại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Hỏi M là: A. Fe B. Al C. Zn D. Cu 13.Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có ho à tan 4,16 gam CdSO4. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là : A. 60g B. 40g C. 80g D. 100g 14.Chỉ ra những chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO3)2 A. Na2CO3; Na3PO4; NaHCO3 B. KOH; KCl; K2CO3 C. NaOH; Na2CO3; Ca(OH)2 vừa đủ D. HCl; NaCl; Na3PO4 15. Có thể loại trừ độ vĩnh cửu của nước bằng cách : A. Đun sôi nước B. Thổi khí CO2 vào nước C. Chế hóa nước bằng nước vôi D. Cho Na2CO3 hoặc Na3PO4 16.Nhóm những chất nào có thể tạo ra FeCl2 bằng phản ứng trực tiếp? A. B. C. D. 1
 2. 17. Nhúng thanh kim loại M có hóa trị 2 vào dd CuSO4, sau 1 thời gian lất thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05% .Mặt khác nhúng thanh kim loại tên vào dd Pb(NO3)2 sau 1 thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% .Biết rằng , sô 1mol CuSO4, Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau .Xác định M? A. Zn B. Fe C. Mg D. Ni chất nào có tác dụng với HNO3 cho ra khí ? 18. Trong 3 oxit : A. Chỉ có B. Chỉ có D. Chỉ có C. 19. Để điều chế Fe(NO3 )2 có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau : A. B. C. D. 15. Chỉ dùng 1 hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung dịch đó là: A. B. C. D.HCl 16. Cho 4 kim loại Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung dịch . Kim loại khử được các cation trong dung dịch các muối trên là: A. Al B. Fe C. Mg D. A,B,C sai 17.Hiện tượng thép, một hợp kim có nhiều ứng dụng nhất của sắt bị ăn mòn trong không khí ẩm, có tác hại to lớn cho nền kinh tế , thép bị oxi hoá trong không khí ẩm có bản chất là quá trình ăn mòn điện hoá học. Người ta bảo vệ thép bằng cách : A. Gắn thêm một mẫu Zn hoặc Mg vào thép. B. Mạ một lớp kim loại như Zn , Sn, Cr lên bề mặt của thép C. Bôi một lớp dầu,mỡ (parafin) lên bề mặt của thép D. A, B, C đúng chất nào có tác dụng với HNO3 cho ra khí ? 18.Trong 3 oxit : A. Chỉ có B. Chỉ có D. Chỉ có C. 19.Cho một lá đồng có khối lượng 10g vào 250g dung d ịch AgNO3 4%. Khi lấy lá đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng lá đồng sau phản ứng là bao nhiêu? A. 10,76g B. 11,76g C. 5,38g D. 21,52g 20.Hoà tan một oxt kim loại X hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% ta thu dung dịch muối nồng độ 11,8%. X là kim loại nào sau đây: A. Cu B. Fe C. Ba D. Mg 21. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dd CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, sấy khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8g. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là bao nhiêu? A. 0,6M B. 0,7M C. 0,5M D. 1,5M 22.Những chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. NaCl B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. H2SO4 23.Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở c C. 1,5A atôt. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là giá trị nào dưới đây? A. 3,0A B. 4,5A C. 1,5A D. 6,0A 24.Ngâm một thanh Zn vào 100ml dung dịch AgNO3 0,1M đến khi AgNO3 tác dụng hết, thì khối lượng thành Zn sau phản ứng so với thanh Zn ban đầu sẽ A. giảm 0,755 gam B. tăng 1,08 gam C. tăng 0,755 gam D. tăng 7,55 gam 25.Nhúng một thanh Fe vào dd HCl, nhận thấy thanh Fe sẽ tan nhanh nếu ta nhỏ thêm vào dd một vài giọt A. dung dịch B. dung dịch C. dung dịch D. dung dịch 26.Cho ít bột Fe vào dung dịch dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm dư C. dư A. B. D. 27.Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp một dung dịch chứa các ion . Thứ tự điện phân xảy ra ở catôt là A. B. C. D. 28.Trường hợp nào dưới đây là ăn mòn điện hoá? A. Gang, thép để lâu trong không khí ẩm B. Kẽm nguyên chất tác dụng với dung dịch loãng 2
 3. C. Fe tác dụng với khí clo D. Natri cháy trong không khí 29.Cặp kim loại Al – Fe tiếp xúc với nhau và được để ngoài không khí ẩm thì kim loại nào bị ăn mòn và dạng ăn mòn nào là chính? A. Al bị ăn mòn điện hoá B. Fe bị ăn mòn điện hoá C. Al bị ăn mòn hoá học D. Al, Fe bị ăn mòn hoá học 30.Điện phân một dung dịch chứa hỗn hợp gồm với điện cực trơ có màng ngăn. Kết luận nào dưới đây không đúng? A. Kết thúc điện phân, pH của dung dịch tăng so với ban đầu B. Thứ tự các chất bị điện phân là C. Quá trình điện phân đi kèm với sự tăng pH của dung dịch D. Quá trình điện phân đi kèm với sự giảm pH của dung dịch 31. Điều kiện cần và đủ để xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá là A. các điện cực có bản chất khác nhau B. các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc gián tiếp thông qua các dây dẫn C. các điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li D. các điện cực phải có bản chất khác nhau, tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dd chất điện li 32. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học? A. Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện B. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều C. Kim lo ại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học D. Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá 33.Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh, được gọi chung là A. sự ăn mòn kim lo ại B. sự ăn mòn hoá học C. sự khử kim loại D. sự ăn mòn điện hoá một lá dịch loãng muối 34.Ngâm Niken trong các dung các sau: . Niken sẽ khử được các muối A. B. C. D. 35.Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có ho à tan 4,16 gam Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là A. 80 gam. B. 100 gam. C. 40 gam. D. 60 gam. 36. Có phương trình hoá học sau: Phương trình nào dưới đây biểu thị sự oxi hoá cho phản ứng hoá học trên? A. B. C. D. 37.So sánh thể tích NO thoát ra trong 2 trường hợp sau : 1: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120ml dung dịch HNO3 1M (TN1) 2: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5 M. (TN2) A. TN1 > TN2 B. TN1 = TN2 C. TN1 < TN2 D. A và C 38.Có 3 mẫu hợp kim: . Hoá chất có thể dùng để phân biệt 3 mẫu hợp kim này là A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. dung dịch H2SO4 loãng D. dung dịch MgCl2 39. Chỉ được dùng nước, nhận biết được từng kim loại nào trong các bộ ba kim loại sau đây ? A. Al, Ag, Ba B. Fe, Na, Zn C. Mg, Al, Cu D. A và B 40. Chỉ dùng 1 hóa chất có thể nhận biết được các dd bị mất nhãn: Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl. Hóa chất đó là: A. Quỳ Tím B. Dung dịch BaCl2 C. Dung dịch AgNO3 D. BaCO3 41.Cho Có 4 kim loại Mg, Ba, Zn, Fe. Nếu chỉ dùng dd H2SO4 loãng thì có thể nhận biết bao nhiêu kim loại? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 42.Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. Quỳ tím B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch nước brom 3
 4. 43. Để phân biệt 3 kim loại Al, Cu, Fe, người ta dùng thuốc thử : B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. Dung dịch FeCl2 A. H2O 44. Dùng thuốc thử nào sau để nhận biết các chất riêng biệt sau A. Quỳ tim B. Quỳ tím và BaSO4 C. Nước D. AgNO3 45.Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 (loãng). Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch này là: D. Quỳ tím A. Na2CO3 B. Nhôm C. CaCO3 46.Có 5 ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch loãng và . Chọn một trong các hoá chất sau để có thể phân biệt từng chất trên : B. Quỳ tím A. NaOH C. D. 47. Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng : . Chỉ dùng 1 hóa chất nào phân biệt được 4 dung dịch trên A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCl D. Dung dịch BaCl2 C. Khí CO2 48. Có 3 ống nghiệm không nhãn đựng 3 dung dịch axit đặc riêng biệt là . Nếu chỉ dùng một hoá chất để nhận ra các dung dịch trên thì dùng chất nào sau đây: A. Fe B. Al C. Cu D. dd AgNO3 49.Cho 4 cặp oxi hoá - khử: . Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là A. . B. C. D. Chương 6 . KIM LOAÏI NHÓM I A , II A và NHÔM 1. Kim loaïi kieàm coù theå ñöôïc ñieàu cheá trong coâng nghieäp theo caùch naøo sau ñaây: A. Nhieät luyeän B. thuyû luyeän C.ñieän phaân noùng chaûy D. ñieän phaân dung dòch 2. Caùc kim loaïi kieàm coù nhieät ñoä noùng chaûy, nhieät ñoä soâi, ñoä cöùng thaáp vì: A. Do caáu taïo maïng tinh theå laäp phöông taâm khoái, töông ñoái roãng. B. Do caùc kim loaïi kieàm coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát trong chu kyø, caùc nguyeân töû lieân keát vôùi nhau baèng löïc lieân keát yeáu C. Do caáu taïo maïng tinh theå laäp phöông taâm dieän, töông ñoái roãng. D.A,B ñuùng. 3. Ñeå baûo quaûn Na trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây? A. Ngaâm trong nöôùc B. Ngaâm trong daàu hoûa C. Ngaâm trong röôïu D. Baûo quaûn trong khí NH3 5. Caùc kim loaïi kieàm coù kieåu maïng tinh theå: A. Laäp phöông taâm khoái B. Luïc phöông chaët khoái C. Laäp phöông taâm dieän D. Caû ba kieåu treân 6. Cho sô ñoà chuyeån hoaù sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Caùc chaát A,B,C laø: A. NaCl, NaOH vaø Na2CO3 C. KCl, KOH va ø K2CO3 B. CaCl2, Ca(OH)2 vaø CaCO3 D. caû ba caâu A,B,C ñeàu ñuùng 7. X,Y,Z laø caùc hôïp chaát voâ cô cuûa moät kim loaïi, khi ñoát noùng ôû nhieät ñoä ca o cho ngoïn löûa maøu vaøng: X + Y → Z + H2O; Y → Z + H2O + E E + X → Y hoaëc Z (E laø hôïp chaát cuûa cacbon) X,Y,Z, E laàn löôït laø nhöõng chaát naøo sau ñaây: A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C. NaOH, NaHCO3, CO2 , Na2CO3 B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 D. NaOH, Na2CO3 , CO2, NaHCO3 8. Cho 2,24 lít khí CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 150ml dd NaOH 1M. Khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø: 4
 5. A. 4,2g B. 5,3g C.8,4g D. 9,5g 9. Tieán haønh ñieän phaân noùng chaûy muoái clorua cuûa moät kim loaïi maïnh. ÔÛ anot thu ñöôïc 3,36l khí Cl2(ñktc) vaø ôû catot thu ñöôïc 11,7g kim loaïi. Kim loaïi coù trong muoái laø A. Na B. K C.Ca D. Ba 10. Hoaø tan 4g hh goàm Fe vaø moät kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl ñöôïc 2,24l khí H 2 (ñktc). Neáu chæ duøng 2,4g kim loaïi hoaù trò II cho vaøo dd HCl thì duøng khoâng heát 500ml dd HCl 1M. Kim loaïi hoaù trò II laø: A. Ca B. Mg C. Ba D. Be 11. Hợp chất nào sau đây là thành phần chính của thạch cao? A. B. C. D. 12. Thaønh phaàn chính cuûa quaëng Ñoâloâmít laø: A. CaCO3.MgCO3 B. FeO.FeCO3 C.CaCO3.CaSiO3 D. Taát caû ñeàu sai 13. Phöông phaùp naøo coù theå daäp taét ngoïn löûa khi ñaùm chaùy coù chöùa magieâ kim loaïi ? A. Phun CO2 B. Thoåi gioù C.Phuû caùt D. Phun nöôùc 14. Một cốc nước có chứa : .Nước trong cốc là: A. Nước mềm B. Nước cứng tạm thời C. Nước cứng vĩnh cửu D. Nước cứng toàn phần 15. Moät coác nöôùc chöùa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- vaø d mol HCO-3 . Bieåu thöùc lieân heä giöõa a,b,c,d A. a+b = c+d B. 3a+3b = c+d C.2a+2b-c+d = 0 D. 2a+2b-c-d = 0 2+ 2+ - 16. Trong moät coác nöôùc chöùa a mol Ca , b mol Mg vaø d mol HCO 3 . Neáu chæ duøng nöôùc voâi trong noàng ñoä p mol/l ñeå laøm giaûm ñoä cöùng trong coác, thì ngöôøi ta thaáy khi cho V lít nöôùc voâi trong vaøo, ñoä cöùng bình laø beù nhaát. Bieåu thöùc lieân heä giöõa a,b,p laø: A. V= (b+a)/p B. V= (2a+b)/p C.V= (3a+2b)/2p D. V= (2b+a)/p 17. Coù 4 dung dòch trong suoát, moãi dung chæ chöùa moät loaïi cation vaø moät loaïi anion. Caùc loaïi ion trong caû 4 dung dòch goàm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, Cl-, CO32-, NO3-. Ñoù laø 4 dung dòch gì? A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 C. BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3 B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 D. Mg(NO3 )2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4 18. Moät maãu nöôùc cöùng vónh cöûu coù 0,03mol Ca , 0,13 mol Mg2+, 0,02mol Cl- vaø a mol SO42-. Tìm 2+ a? A. 0,12 mol B. 0,15 mol C.0,04mol D. 0,05 mol + 2+ 2+ 2+ + - 19. Cho dd X chöùa caùc ion sau : Na , Ca , Mg , Ba , H , Cl . Muoán taùch ñöôïc nhieàu cation ra khoûi dd X maø khoâng ñöa ion laï vaøo dung dòch , ta coù theå cho dd X taùc duïng vôùi caùc chaát naøo tr ong caùc chaát sau : A. Dung dòch K2CO3 vöøa ñuû C. Dung dòch Na2SO4 vöøa ñuû B. dung dòch NaOH vöøa ñuû D. dung dòch Na2CO3 vöøa ñuû 20. Dung dòch A coù chöùa 5 ion : Mg , Ca , Ba vaø 0,1 mol Cl- vaø 0,2 mol NO3-. Theâm daàn V lít 2+ 2+ 2+ dung dòch K2CO3 1M vaøo dung dòch A ñeán khi ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát. V coù giaù trò laø A. 150ml B. 300ml C.200ml D. 250ml 21. Hoaø tan maãu hôïp kim Ba-Na vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch A vaø coù 13,44 lít khí H2 bay ra(ñktc). Caàn duøng bao nhieâu ml dung dòch HCl 1M ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 1/10 dung dòch A? A. 750ml B.600ml C.40ml D. 120ml 22. Hoaø tan hoãn hôïp Ba vaø K theo tyû leä soá mol 2:1 vaøo H2O dö thu ñöôïc dung dòch A vaø 2,24 lít khí ôû ñktc. Cho 1,344 lít khí CO2 ôû ñktc haáp thuï heát vaøo dung dòch A. Khoái löôïng keát tuûa taïo thaønh laø: A. 15,67 gam B.11,82 gam C.9 85gam D. Ñaùp aùn khaùc 23. Coù theå loaïi tröø ñoä cöùng cuûa nöôùc vì: A. Nöôùc soâi ôû 100oC B. Khi ñun soâi ñaõ laøm taêng ñoä tan cuûa caùc chaát keát tuûa 5
 6. C. Khi ñun soâi caùc chaát khí bay ra. D. Cation Mg2+ vaø Ca2+ keát tuûa döôùi daïng hôïp chaát khoâng tan. 24. Cho 112ml khí CO2 (ñktc) bò haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch Ca(OH)2 ta thu 0,1g keát tuûa. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch nöôùc voâi laø : A. 0,05M B. 0,005M C.0,002M D. 0,015M 25. Theå tích dung dòch NaOH 2M toái thieåu ñeå haáp thu heát 5,6l khí SO2(ñktc) laø: A. 250ml B. 125ml C.500ml D. 275ml 26. Trong moät bình kín dung tích 15l, chöùa ñaày dd Ca(OH)2 0,01M. Daãn vaøo bình moät soá mol CO2 coù giaù trò 0,12mol≤ nco2 ≤ 0.26 mol thì khoái löôïng m gam raén thu ñöôïc seõ coù giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát laø: A. 12 gam ≤ m ≤ 15 gam C. 0,12 gam ≤ m ≤ 0,24 gam B. 4 gam ≤ m ≤ 12 gam D. 4 gam ≤ m ≤ 15 gam 27. Cho 4.48l CO2(ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 40l dung dòch Ca(OH) 2 ta thu ñöôïc 12 gam keát tuûa. Vaäy noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch Ca(OH)2 laø : A. 0,0175M B.0,004M C.0,006M D. Ñaùp aùn khaùc 28. Cho V lít khíCO2 ôû ñktc, haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 2 lít dung dòch Ba(OH)2 0,015M ta thaáy coù 1,97g BaCO3 keát tuûa. Theå tích V coù giaù trò naøo trong soá caùc giaù trò sau ñaây: A. 0,224lít B.1,12lít C.0,224lít hoaëc 1,12lít D. Ñaùp aùn khaùc 29. Cho V lít khí CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch A (ñöôïc pha cheá khi cho 11,2 gam CaO vaøo nöôùc) thì thu ñöôïc 2,5g keát tuûa. Theå tích V coù giaù trò naøo trong soá caùc giaù trò sau ? A. 0,56l hoaëc 1,12l B. 0,672l hoaëc 0,224 l C. 0,56l hoaëc 8,4 l D. Ñaùp aùn khaùc. 30. Cho 2,688 lít CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch NaOH 0,1M vaø Ca(OH) 2 0,1 M. Toång khoái löôïng caùc muoái thu ñöôïc laø: A. 1,26gam B.0,2 gam C.1,06 gam D. Ñaùp aùn khaùc 31. hoãn hôïp X goàm 2 kim loaïi kieàm vaø 1 kim loaïi kieàm thoå tan hoaøn toaøn vaøo trong nöôùc, taïo ra dd C vaø giaûi phoùng 0,06 mol H2. Theå tích dung dòch H2SO4 2M caàn thieát ñeå trung hoaø dung dòch C laø: A. 120ml B.30ml C.1,2lít D. 0,24lít 32. Ñem ñieän phaân 200ml dd NaCl 2M (d = 1,1 g/ml) vôùi ñieän cöïc trô coù maøng ngaên xoáp. Khi ôû anot thoaùt ra 2,24l khí ôû ñktc thì ngöng ñieän phaân. Cho bieát noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch Na Cl sau ñieän phaân : A. 8% B. 10% C.5,5% D. Ñaùp aùn khaùc 33. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiền thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl d ư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba 34. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A, trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính m A. 2,3 g B. 4,6g C. 6,9g D. 9,2g 35. Hòa tan hoàn toàn 1,44g kim loại R hóa trị II bằng 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hòa axit dư cần dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm kim loại R : A. Zn B. Fe C. Mg D. Ni 36.Hòa tan 27.4g Ba vào 100ml dd hỗn hợp HCl 2M và CuSO4 3M .Khối lượng kết tủa thu được là A. 33.1g B. 46.6g C. 12.8g D. 56.4g 37. Hai kim loaïi A,B keá tieáp thuoäc phaân nhoùm chính nhoùm IIA. Laáy 0,88 gam hoãn hôïp hoaø tan he át vaøo dd HCl dö taïo 0,672 ml khí H2 ( ñktc) vaø khi coâ caïn thu ñöôïc m gam muoái . Hai kim loaïi vaø giaù trò m laø: A. Mg vaø Ca. 3,01g B. Ca vaø Sr. 2,955g C. Be vaø Mg. 2,84g D. Sr vaø Ba. 3,01g 6
 7. 38. Cho dd X chöùa 3,82g hoãn hôïp 2 muoái sunphat cuûa moät kim loaïi kieàm vaø moät kim loaïi hoaù trò II. Theâm vaøo dung dòch X moät löôïng vöøa ñuû dd BaCl2 thì thu ñöôïc 6,99g keát tuûa. Neáu boû loïc keát tuûa roài coâ caïn dung dòch thì ñöôïc löôïng muoái khan thu ñöôïc laø: A. 3,17g B. 3,27g C.4,02g D. 3,07g 39. Hoaø tan hoaøn toaøn hoãn hôïp X goàm 14,2g muoái cacbonat cuûa hai kim loaïi ôû hai chu ky keá tieáp thuoäc nhoùm IIA baèng dd HCl dö ñöôïc 3,584l khí CO2 (ñktc) vaø dung dòch Y. Hai kim loaïi laø: A. Ca vaø Sr B. Be vaø Ca C. Mg vaø Ca D. Sr vaø Ba 40. Hoaø tan 1,7g hoãn hôïp kim loaïi A ôû nhoùm IIA vaø Zn vaøo dd HCl thu ñöôïc 0,672l khí (ñktc). Maët khaùc ñeå hoaø tan 1,9g A thì duøng khoâng heát 200ml dung dòch HCl 0,5M. Kim loaïi A laø : A. Ca B. Cu C.Mg D. Sr 41. Hoãn hôïp X goàm hai muoái clorua cuûa hai kim loaïi kieàm thoå thuoäc hai chu kyø keá tieáp. Ñieän phaân noùng chaûy heát 15,05g hh X ñöôïc 3,36l(ñktc) ôû anot vaø m gam kim loaïi ôû catot. Giaù trò m laø: A. 2,2g B. 4,4g C.3,4g D. 6g 42. Hoaø tan 1,8g muoái sunfat moät kim loaïi nhoùm IIA trong nöôùc, roài pha loaõng cho ñuû 50ml dung dòch. Ñeå pöù heát vôùi dd naøy caàn 20ml dd BaCl2 0,75M. Coâng thöùc vaø noàng ñoä cuûa muoái sunfat laø A. CaSO4. 0,2M B. MgSO4. 0,02M C.MgSO4. 0,3M D.SrSO4. 0,03M 43. Caâu phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng: A. Nhoâm coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch axit vaø dung dòch bazô. B. Nhoâm coù khaû naêng taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc ôû ñieàu kieän thöôøng. C. Vaät laøm baèng nhoâm coù khaû naêng taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc ôû nhieät ñoä cao . D. Ngöôøi ta coù theå duøng thuøng baèng nhoâm ñeå chuyeân chôû dd HNO3 ñaëc nguoäi vaø H2SO4 ñaëc nguoäi . 44. Caâu phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà tính chaát vaät lyù cuûa nhoâm : A. Nhoâm laø kim loaïi nheï, maøu traéng baïc vaø coù nhieät ñoä noùng chaûy khoâng cao laém. B. Nhoâm raát deûo coù theå daùt thaønh töøng laù nhoâm raát moûng. C. Nhoâm coù caáu taïo maïng laäp phöông taâm dieän, maät ñoä electon töï do töông ñoái lôùn neân khaû naêng daãn ñieän toát. D. Nhoâm coù khaû naêng daãn ñieän toát hôn Cu nhöng daãn ñieän keùm hôn ñoàng. 45. Criolit Na3AlF6 ñöôïc theâm vaøo Al2O3 noùng chaûy ñeå saûn xuaát nhoâm vì lyù do gì sau ñaây? A. Laøm giaûm nhieät ñoä noùng chaûy cuûa Al2O3 cho pheùp ñieän phaân ôû to thaáp nhaèm tieát kieïâm naêng löôïng B. Laøm taêng ñoä daãn ñieän Al2O3 noùng chaûy C. Taïo moät lôùp ngaên caùch ñeå baûo veä nhoâm noùng chaûy khoûi bò oxi hoaù. D. Caû A,B,C ñeàu ñuùng. 46. Nhoâm coù caáu truùc maïng tinh theå : A. Laäp phöông taâm khoái C. Luïc phöông chaët khít B. Laäp phöông taâm maët (taâm dieän ) D. Caáu truùc tinh theå kieåu kim cöông 47. Hoaø tan heát hoãn hôïp cuøng moät löôïng Na vaø Al laàn löôït trong H 2O, dung dòch NaOH, dung dòch HCl ñöôïc laàn löôïc V1, V2, V3 lít khí H2 ôû cuøng ñieàu kieän . Ñieàu naøo sau laø ñuùng: A. V1 = V2 khaùc V3 B. V2 = V3 khaùc V1 C . V1 khaùc V2 khaùc V3 D. V1=V2=V3 48 Ñeå thu ñöôïc keát tuûa Al(OH)3 ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây: A. Cho töø töø dd NaOH vaøo dd AlCl3. B. cho nhanh dd NaOH vaøo dd AlCl3 C. Cho dd NH3 dö vaøo dd AlCl3. D. Ñaùp aùn A vaø C. 49. Coù Bao nhieâu loaïi khí thu ñöôïc khi cho caùc hoaù chaát raén hay dung dòch sau ñaây phaûn öùng vô ùi nhau: Al, FeS, HCl, NaOH, (NH4)2CO3? 7
 8. A. 2 B.3 C.4 D.5 50. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch NaOH vaøo dung dòch Al2(SO4)3 cho tôùi dö: A.Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa tan ngay. B. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù keát tuûa tan ra cho ñeán heát, dung dòch trôû neân trong suoát. C. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieän keá t tuûa. 51. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch NH3 vaøo dung dòch Al(NO3)3 cho tôùi dö: A.Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa tan ngay. B. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù keát tuûa tan ra cho ñeán heát, dung dòch trôû neân trong suoát. C. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa 52. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch AlCl3 vaøo dung dòch NaOH cho tôùi dö: A.Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa tan ngay, sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa. B. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi vaø sau ñoù keát tuû a tan ra cho ñeán heát, dung dòch trôû neân trong suoát. C. Xuaát hieän keát tuûa maøu traéng, löôïng keát tuûa taêng daàn ñeán cöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieän keát tuûa 53. Trường hợp nào sau đây khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa: A. Cho 1 lượng dư NaOH vào dung dịch AlCl3 B. cho lượng dư AlCl3 vào dung dịch NaOH C. Cho từ từ HCl vào dung dịch NaAlO2 cho đến dư D. Cho 1 lượng NaAlO2vào lượng dư H2SO4 54. Troän 5,4g Al vôùi 4,8g Fe2O3 roài nung noùng ñeå thöïc hieâïn phaûn öùng nhieät nhoâm. Sau phaûn öùng ngöôøi ta thu ñöôïc m gam hoãn hôïp raén. Giaù trò cuûa m laø: A. 2,24g B.4,08g C.10,2g D. 0,224g 55. Al(OH)3 laø hidroxit löôõng tính, phaûn öùng naøo sau ñaây chöùng minh ñöôïc tính chaát ñoù ? (1) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O (2) Al2(SO4)3 + 6NH3+ 6H2O → 2Al(OH)3 +3(NH4)2SO4 (3) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (4) NaAlO2+ HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl (5) Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O A. 1,2 B.1,2,4 C.1,5 D. 1,3,5 56. Roùt 100ml dd NaOH vaøo 200ml dd AlCl3 0,2M. Laáy keát tuûa saáy khoâ roài nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi, thu ñöôïc 1,53g chaát raén. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch NaOH coù theå laø: A. 1M hay 1,3M B.0,9M hay 1,3M C.0,9M hay 1,1M D. Caû A,B,C ñeàu sai 57. Cho n mol Ba vaøo 100ml dd AlCl3 1M. Khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 4,68g keát tuûa. Giaù trò cuûa n laø: A. 0,09 B.0,17 C.0,32 D. A,B ñeàu ñuùng 58. Moät dd chöùa a mol NaOH taùc duïng vôùi dd chöùa b mol AlCl3. Ñieàu kieän ñeå thu ñöôïc keát tuûa sau pöù laø: A. a > 4b B. a = 4b C. a = 3b D. 0 < a < 4b 59.Cho dung dịch chứa x mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Tỉ lệ T= x/y phải như thế nào để thu được kết tủa ? A. T = 0,5 B. T = 1 C. T > 1/4 D. T < 1/4 60. dd chöùa a mol NaAlO2 td vôùi dd chöùa b mol HCl. Ñieàu kieän ñeå sau pöù ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát laø: 8
 9. A. a=b B.0 < b < 4a C.b < 4a D. a= 2b 61. Cho NaOH vaøo dung dòch 2 muoái AlCl3 vaø FeCl3 thu ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñöôïc chaát raén B. Cho H2 dö ñi qua B nung noùng ñöôïc chaát raén C. Raén C goàm: A. Al vaø Fe B. Fe C.Al2O3 vaø Fe D. B hoaëc C ñeàu ñuùng 62. Cho dd NH3 ñeán dö vaøo dd chöùa 2 muoái AlCl3 vaø ZnCl3 thu ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñöôïc chaát raén B. Cho luoàng H2 dö ñi qua B nung noùng seõ thu ñöôïc chaát raén: A. Al vaø Zn B.Zn C.Al2O3 vaø Zn D. Al2O3 63. Hợp kim nào sau đây không phải của nhôm ? B. Đuyra A. Silumin C. Electron D. Inox 64. Cho moät maãu Ba kim loaïi dö vaøo dung dòch Al2(SO4)3. hieän töôïng naøo sau ñaây ñuùng nhaát. A. Al bò ñaåy ra khoûi muoái. B. Coù khí thoaùt ra vì Ba tan trong nöôùc. C. Coù khí thoaùt ra ñoàng thôøi coù keát tuûa maøu traéng xuaát hieän . D. Coù khí thoaùt ra ñoàng thôøi coù keát tuûa vaø hieän töôïng tan daàn keát tuûa cho ñeán heát. 65.Quặng boxit được dùng để điều chế kim loại là : A. Al B. Cr C. Ni D. Sn 66.Quặng boxit thường bị lẫn tạp chất Fe2O3và SiO2 làm thế nào để có Al2O3 gần như nguyên chất A. Nghiền ,rửa sạch nhiều lần,nung ở nhiệt độ cao B. Cho phản ứng với axit,thu dung dịch cho kết tinh C. Nghiền,rửa sạch cho phản ứng với Na2CO3và nung ở nhiệt độ cao D. Nghiền,rửa sạch,đun với NaOH dư ,cho kết tủa dung dịch bằng cách pha lo ãng và nung ở nhiệt độ cao của kết tủa 67. Cho caùc maãu hoaù chaát : dd NaAlO2 , dd AlCl3, dd Na2CO3, dd NH3, khí CO2, dd NaOH, dd HCl. Hoûi coù bao nhieâu caëp chaát ñeå coù phaûn öùng töøng ñoâi moät : A. 8 B.9 C.10 D. Ñaùp aùn khaùc 68. Cho caùc maãu hoaù chaát : dd NaAlO2, dd AlCl3, dd Na2CO3, dd NH3, khí CO2, dd NaOH, dd HCl. . Hoûi coù bao nhieâu caëp chaát ñeå coù phaûn öùng ñöôïc vôùi nhau ñeå taïo Al(OH)3 A. 5 B.7 C.6 D. Ñaùp aùn khaùc 69. Cho maãu Fe2O3 coù laãn Al2O3, SiO2. Chæ duøng chaát duy nhaát naøo sau ñaây ñeå thu ñöôïc Fe2O3 nguyeân chaát A. dd HCl. B. dd NaOH. C. dd HNO3 ñaëc nguoäi. D. dd H2SO4 ñaëc noùng.. 70. Troän 3,24g boät Al vôùi 8 g Fe2O3, thöïc hieän phaûn öùng nhieät nhoâm thu ñöôïc chaát raén A. Khi cho A taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö coù 1,344 lít khí H2 (ñktc). Tính hieäu suaát phaûn öùng nhieät nhoâm: A. 50% B. 75% C. 65% D. Ñaùp aùn khaùc 71. Hòa tan hoàn toàn 0,54gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A.Thêm V lít dung dịch NaOH0,1M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần . Nung kết tủa đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51gam . V có giá trị là: A. 1,1 lít B. 0,8 lít C. 1,2 lít D. 1,5 lít 72. Cho 16,7g hợp kim của Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng Al trong hợp kim là : A. 58,38% B. 24,25% C. 16,17% D. 8,08% 73. Cho Al vaøo dd HNO3 vöøa ñuû 0,9 mol N2O . Tìm soá mol Al ñaõ phaûn öùng A. 2,7 mol B. 2,4 mol C. 1,8 mol D. 0,9 mol 74. Cho 0,5 mol HCl vaøo dd KAlO2 thu ñöôïc 0,3 mol keát tuûa. Soá mol KAlO2 trong dung dòch laø A. 0,5 mol B. 0,4 mol C. 0,35 mol D. 0,25 mol 9
 10. 75. Cho 7,3 gam hôïp kim Na- Al vaøo 50gam nöôùc thì tan hoaøn toaøn ñöôïc 56,8 gam ddX . Khoái löôïng Al laø A. 3,942 gam B. 2,68 gam C. 2,7 gam D. 4,392 gam 76. Cho m gam hh goàm Na vaø Al vaøo nöôùc dö ñöôïc 4,48 lít khí (ñktc) ñoàng thôøi coøn dö 10 gam Al. Tính m A. 12,7 gam B. 15 gam C. 5 gam D. 19,2 gam 77. Cho m gam Na vaøo 50ml dd AlCl3 1M, phaûn öùng hoaøn toaøn ñöôïc dd X , 1,56 gam keát tuûa Y vaø khí Z. Thoåi CO2 dö vaøo dd X laïi thaáy xuaát hieän theâm keát tuûa . Khoái löôïng Na ban ñaàu laø A. 4,14 gam B. 1,14 gam C. 4,41 gam D. 2,07 gam 78. Cho 1,05 mol NaOH vaøo 0,1 mol Al2(SO4)3. Hoûi soá mol NaOH trong dd sau phaûn öùng laø bao nhieâu A. 0,45 mol B. 0,25 mol C. 0,75 mol D. 0,65 mol 79. Coù hh nhoâm vaø moät oxit saét. Sau phaûn öùng nhieät nhoâm thu ñöôïc 96,6 g chaát raén. Hoaø ta n chaát raén trong dd NaOH dö thu ñöôïc 6,72 lít khí ñktc vaø coøn laïi moät phaàn khoâng tan A. Hoaø tan ho aøn toaøn A trong dd H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc 30,24 lít khí B ñktc . Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa saét oxit. A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc 80. Cho 17,04g hh X goàm 3 kim loaïi :Al, Mg, Cu td hoaøn toaøn vôùi O2 dö thu ñöôïc 26,64g hh Y. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn hh Y caàn ít nhaát bao nhieâu ml dung dòch chöùa hoãn hôïp 2 axit HCl 0,6 M vaø H2SO4 0,3 M A. 1000ml B. 100ml C. 500ml D. Ñaùp aùn khaùc 71. Hoøa tan 0,24 mol FeCl3 vaø 0,16 mol Al2(SO4)3 vaøo 0,4 mol dd H2SO4 ñöôïc ddA. Theâm 2,6 mol NaOH nguyeân chaát vaøo dd A thaáy xuaát hieän keát tuûa B. Tính khoái löôïng keát tuûa B. A. 15,60 gam B. 25,68 gam C. 41,28 gam D. 0,64 gam 82. Theâm NaOH vaøo dd goàm 0,01 mol HCl vaø 0,01 mol AlCl3. Keát tuûa thu ñöôïc lôùn nhaát vaø nhoû nhaát öùng vôùi soá mol NaOH laàn löôït laø A. 0,01 mol vaø ≥ 0,02 mol B. 0,02 mol vaø ≥ 0,03 mol C. 0,03 mol vaø ≥ 0,04 mol D. 0,04 mol vaø ≥ 0,05 mol 83. Hoaø tan heát m gam hh Al vaø Fe trong löôïng dö dd H 2SO4 loaõng ñöôïc 0,4 mol khí, coøn trong löôïng dö NaOH ñöôïc 0,3 mol khí. Tính m A. 11,00 gam B. 12,28 gam C. 13,70 gam D. 19,50 gam 84. Cho 43,2g muoái Al2(SO4)3 td vöøa ñuû vôùi 250ml dd xuùt thu ñöôïc 7,8 g keát tuûa. CM cuûa dd xuùt coù theå laø: A. 1,2M B.2,8M C.caû A,B ñeàu ñuùng D. caû A,B ñeàu sai 85. Cho 31,2 g hoãn hôïp goàm boät Al vaø Al2O3 taùc duïng vôùi NaOH dö, thu ñöôïc 13,44 lít H2 (ñktc). Bieát raèng ngöôøi ta ñaõ duøng dö 10ml so vôùi theå tích caàn duøng, theå tích dung dòch NaOH 4M taát caû laø: A. 200ml B.100ml C.110ml D. 210ml 86. Cho Na kim loaïi tan heát vaøo dd chöùa 2 muoái AlCl3 vaø CuCl2 ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc chaát raén B. Cho moät luoàng khí H2 qua B nung noùng thu ñöôïc chaát raén E goàm coù 2 chaát. Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa E laø: A. Al vaø Cu B.CuO vaø Al C.Al2O3 vaø Cu D. Al2O3 vaø CuO 87. Kim loại M coù hoaù trò khoâng ñoåi. Hoaø tan heát 0,84 gam M baèng dung dòch HNO3 dö giaûi phoùng ra 0.3136l khí E ôû ñktc goàm NO vaø N2O coù tæ khoái ñoái vôùi H2 baèng 17,8. 10
 11. Kim loaïi M laø: A. Al B. Zn C. Fe D. ñaùp aùn khaùc 88. Cho 2,16 gam kim loaïi A taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch H 2SO4 ñaëc noùng taïo ra 2,9568l khí SO2 ôû 27,3oC vaø 1 atm. Kim loaïi A laø: A. Zn B. Al C. Fe D. Cu 89. Chia 38,6 g hoãn hôïp X goàm kim loaïi A hoaù trò 2 vaø B hoaù trò 3 thaønh hai phaàn baèng nhau. -Phaàn I : hoaø tan heát trong dd H2SO4 vöøa ñuû thu ñöôïc dung dòch Y vaø 14,56l khí H2 (ñktc). -Phaàn II : taùc duïng vôùi dd NaOH dö thì thoaùt ra 10,08l (ñktc) vaø coøn laïi kim loaïi A khoâng taùc duïng coù khoái löôïng 11,2g. Kim loaïi A,B laø : A. Fe vaø Al B. Mg vaø Al C. Ca vaø Cr D. Ñaùp aùn khaùc 90.Hoà tan 7,8g hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng axit tăng thêm 7g. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là? A. 5,4g và 2,4g B. 1,2g và 6,6g C. 2,7g và 5,1g D. Thiếu dữ kiện 91. Cho 7,56g Al hoaø tan hoaøn toaøn trong dd HNO3 loaõng thaáy thoaùt ra hoãn hôïp X goàm 3 khí NO, N2 vaø N2O coù tyû leä soá mol töông öùng laø 2 : 3 : 6 vaø dung dòch chæ chöùa moät muoái. Tính theå tích hoãn hôïp X (ñktc ). A. 2,464lít B. 2,646lít C. 2,644lít D. Ñaùp aùn khaùc 92. ( ÑTÑH 2007)hh X goàm Na vaø Al. cho m gam X vaøo moät löôïng dö nöôùc thì thoaùt ra V lít khí . Neáu cuõng cho m gam X vaøo dung dòch NaOH dö thì ñöôïc 1,75V lít khí . % theo khoái löôïng cuûa Na trong hh X laø A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87% 93.Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Ba và Al . Cho m gam A vào nước dư, thu được 1,344 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 2m gam A tác dụng hết với dũng dịch Ba(OH)2 dư, thu được 20,832 lít khí (đktc). Giá trị của m là A. 19.475 gam B. 25.443 gam C. 10.155 gam D. 18.742 gam SAÉT (Fe) 1. Tính chaát vaät lyù naøo sau ñaây khoâng phaûi cuûa saét A. Kim loaïi naëng khoù noùng chaûy B. Maøu vaøng naâu, deûo, deå reøn C. Daãn ñieän vaø nhieät toát D. Coù tính nhieãm töø 2. Caáu hình e naøo sau ñaây vieát ñuùng? A. 26Fe: [Ar] 4S13d7 B. 26Fe2+: [Ar] 4S23d4 C. 26Fe2+: [Ar] 3d14S2 D. 26Fe3+: [Ar] 3d5 3. Ñeå 28 gam boät saét ngoaøi khoâng khí moät thôøi gian thaáy khoái löôïng taêng leân thaønh 34,4 gam (giaû thieát saûn phaåm chæ laø saét töø oxít). Tính % saét ñaõ bò oxi hoùa A. 48,8% B. 60,0% C. 81,4% D. 99,9% 4. Hoaø tan heát cuøng moät löôïng Fe trong dd H2SO4 loaõng (1) vaø dd H2SO4 ñaëc noùng (2) thì theå tích khí sinh ra trong cuøng ñieàu kieän laø 11
 12. A. (1) baèng (2) B. (1) gaáp ñoâi (2) C. (2) gaáp röôõi (1) D. (2) gaáp ba (1) 5. Hoaø tan heát cuøng moät löôïng Fe trong dd HCl (1) vaø dd H2SO4 loaõng (2) thì tæ leä soá mol hai axit caàn duøng A. (1) baèng (2) B. (1) gaáp ñoâi (2) C. (2) gaáp ñoâi (1) D. (1) gaáp ba (2) 6. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng phuø hôïp giöõa teân quaëng saét vaø coâng thöùc hôïp chaát saét chính trong quaëng A. Hematit naâu chöùa Fe2O3 B. Manhetit chöùa Fe3O4 C. Xiñerit chöùa FeCO3 D. Pirit chöùa FeS2 7. Cho 20 gam hh Fe vaø Mg taùc duïng heát vôùi dd HCl thaáy coù 1,0 gam khí hiñroâ thoaùt ra. Ñem co â caïn dung dòch sau phaûn öùng thì thu ñöôïc bao nhieâu gam muoái khan. A. 50 gam B. 60 gam C. 55,5 gam D. 60,5 gam 8. Trong caùc loaïi quaëng saét , Quaëng chöùa haøm löôïng % Fe lôùn nhaát laø A. Hematit (Fe2O3) B. Manhetit ( Fe3O4 ) C. Xiñerit (FeCO3 ) D. Pirit (FeS2) 9. Hoøa tan moät löôïng FeSO4.7H2O trong nöôùc ñeå ñöôïc 300ml dung dòch. Theâm H2SO4 vaøo 20ml dd treân thì dung dòch hoãn hôïp thu ñöôïc laøm maát maøu 30ml dd KMnO4 0,1M. Khoái löôïng FeSO4. 7H2O ban ñaàu laø A. 65,22 gam B. 62,55 gam C. 4,15 gam D. 4,51 gam Xem laïi10. Cho 16,8 gam NaOH vaøo dd chöùa 8 gam Fe2(SO4)3, sau ñoù theâm tieáp vaøo dd treân 13,68 gam Al2(SO4)3 ñöôïc keát tuûa X, ñem nung keát tuûa X ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc raén Y. Khoái löôïng caùc chaát trong Y laø. A. 6,4 gam Fe2O3 vaø 2,04 gam Al2O3 B. 6,4 gam Fe2O3 vaø 2,04 gam Al2O3 C. 6,4 gam Fe2O3 vaø 2,04 gam Al2O3 D. 6,4 gam Fe2O3 vaø 2,04 gam Al2O3 11. Moät loaïi oxit saét duøng ñeå luyeän gang. Neáu khöû a gam oxit saét naøy baèng CO ôû nhieät ñoä cao ngöôøi ta thu ñöôïc 0,84g Fe vaø 0,448 lít khí CO2 (ñktc). Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit saét treân laø: A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc 12. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh muoái khan FeSO4 vaø Fe2(SO4)3. Dung dòch thu ñöôïc cho p öù hoaøn toaøn vôùi 1,58 g KMnO4 trong moâi tröôøng axit H2SO4. Thaønh phaàn phaàn traêm theo khoái löôïng cuûa FeSO4 trong hh laø: A. 76% B. 67% C.24% D. Ñaùp aùn khaùc 13. Hoaø tan hoaøn toaøn hoãn hôïp FeS vaø FeCO3 baèng moät löôïng dung dòch H2SO4 ñaëc noùng thu ñöôïc hoãn hôïp goàm hai khí X ,Y. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa X, Y laàn löôït laø : A. H2S vaøSO2 B.H2S vaø CO2 C.SO2 vaø CO D. SO2 vaø CO2 14. Cho hh Fe vaø FeS taùc duïng vôùi dd HCl dö thu 2,24 lít hoãn hôïp khí (ñktc) coù tyû khoái ñoái vô ùi H2 baèng 9. Thaønh phaàn % theo soá mol cuûa Fe trong hoãn hôïp ban ñaàu laø : A. 40% B. 60% C.35% D. 50% 15. Cho hh X coù khoái löôïng 16,4g boät Fe vaø moät oxit saét hoaø tan heát trong dd HCl dö thu ñöôïc 3,36 lít khí H2(ñktc) vaø dd Y. Cho Y taùc duïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc keát tuûa Z. loïc keát tuûa Z roài röûa saïch sau ñoù nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 20 g chaát raén . Coâng thöùc oxit saét ñ aõ duøng ôû treân laø : A. Fe2O3 B. FeO C. Føe3O4 D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc 12
 13. 16. Cho hoãn hôïp m gam goàm Fe vaø Fe3O4 ñöôïc hoaø tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch H2SO4 loaõng thu ñöôïc 6,72 lít khí H2 (ñktc) vaø dd Y. Dung dòch Y laøm maát maøu vöøa ñuû 12,008g KMnO4 trong dd . Giaù trò m laø : A. 42,64g B. 35,36g C.46,64g D. Ñaùp aùn khaùc 17. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh goàm boät Fe vaø Fe2O3 baèng moät löôïng dd HCl vöøa ñuû thu ñöôïc 1,12 lít H2(ñktc) vaø dd A. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc keát t uûa B, ñem B nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì ñöôïc m g chaát raén . Giaù trò m laø : A. 12g B. 16g C. 11,2g D. keát quaû khaùc 18. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh goàm boät Fe vaø FeO baèng moät löôïng dd HCl vöøa ñuû thu ñöôïc 1,12 lít H2(ñktc) vaø dd A. Cho dd A taùc duïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc keát tuûa B, ñem B nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì ñöôïc m g chaát raén . Giaù trò m laø : A. 8g B. 16g C. 10g D. 12g 19. Hoaø tan hoaøn toaøn moät oxit saét A vaøo dd H2SO4 loaõng thu ñöôïc dd B. Dung dòch B coù khaû naêng laøm maát maøu dd KmnO4 vaø dd Br2, ddB cuõng coù khaû naêng laøm hoaø tan boät Cu. Coâng thöùc cuûa oxit saét A laø : A. Fe2O3 B. FeO C.Føe3O4 D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc 20. Hoaø tan 2,4 g moät oxit saét caàn vöøa ñuû 90ml dung dòch HCl 1M. Coâng thöùc cuûa oxit saét noùi treân laø : A. Fe2O3 B. FeO C.Føe3O4 D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc 21. Hoaø tan heát hoãn hôïp goàm FeO, Fe2O3, Fe3O4 baèng dung dòch HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc 4,48lít khí NO2 (ñktc). Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc 145,2 g muoái khan . Giaù trò m seõ laø : A. 33,6g B. 42,8g C.46,4g D. Keát quaû khaùc 22. Thoåi moät luoàng khí CO qua oáng söù ñöïng m gam hoãn hôïp goàm : CuO, Fe 2O3, Fe3O4, Al2O3 nung noùng . Luoàng khí thoaùt ra ngoaøi daãn vaøo nöôùc voâi trong dö, khoái löôïng bình taêng leân 12,1 g. Sau phaûn öùng chaát raén trong oáng söù coù khoái löôïng 225g . Khoái löôïng m gam cuûa oxit ban ñaàu l aø: A. 227,4 g B. 227,18g C.229,4g D. Taát caû ñeàu sai 23. Nhuùng moät laù Fe vaøo caùc dd muoái AgNO3 (1), Al(NO3)3 (2), Cu(NO3)3 (3), Fe(NO3)3 (4). Caùc dung dòch coù theå phaûn öùng vôùi Fe laø: A. 1 va ø3 B. 1 vaø 2 C.1,3 vaø 4 D.Taát caû 24. Khöû 7,1 g Fe2O3 baèng CO trong loø nung thu ñöôïc 4,2 g Fe kim loaïi. Hieäu suaát pöù thu ñöôïc Fe laø A. 84,51 % B. 57,8% C.42,2% D. Ñaùp aùn khaùc 26. Dung dòch HI coù tính khöû , noù coù theå khöû ñöôïc ion naøo trong caùc ion döôùi ñaây : A. Fe2+ B. Fe3+ C.Cu2+ D. Al3+ 27. Cho hoãn hôïp FeS vaøFeS2 taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 loaõng dö thu ñöôïc dd A chöùa ion naøo sau ñaây : A. Fe2+, SO42-, NO3-, H+ B. Fe2+, Fe3+, SO42-, NO3-, H+ C. Fe3+, SO42-, NO3-, H+ D. Fe2+, SO32-, NO3-, H+ 28. Hoaø tan heát 0,15 mol oxit saét trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 108,9g muoái vaø V lít khí NO (25oC vaø 1,2atm). Coâng thöùc oxit saét laø: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C.FeO D. khoâng ñuû giaû thieát ñeå keát luaän 29. Hoaø tan hoaøn toaøn m gam moät oxit saét trong dung dòch H 2SO4 ñaëc dö thu ñöôïc phaàn dung dòch chöùa 120g muoái vaø 2,24l khí SO2 (ñktc). Coâng thöùc oxit saét vaø giaù trò m laø: A. Fe2O3 vaø48g B. FeO vaø 43,2g C.Fe3O4 vaø46,4g D. ñaùp aùn khaùc 13
 14. 30. Khöû hoaøn toaøn 4,06g oxit kim loaïi baèng CO ôû nhieät ñoä cao taïo kim loaïi vaø khí. Khí sinh ra cho haáp thuï heát vaøo bình ñöïng dd Ca(OH)2 dö taïo thaønh 7 g keát tuûa. Laáy kim loaïi sinh ra cho taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 1,176l khí H2 (ñktc). Coâng thöùc oxit kim loaïi laø: A. Fe2O3 B. ZnO C.Fe3O4 D. ñaùp aùn khaùc 31. Chaát X coù coâng thöùc FeXOY . Hoaø tan 29g X trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö giaûi phoùng ra 4g SO2. Coâng thöùc cuûa X laø: A. Fe2O3 B. FeO C.Fe3O4 D. ñaùp aùn khaùc 32.a, Cho hh goàm boät nhoâm vaø oxit saét. Thöïc hieän hoaøn toaøn phaûn öùng nhieät nhoâm (giaû söû chæ coù phaûn öùng oxit saét thaønh Fe) thu ñöôïc hh raén B coù khoái löôïng 19,82 g. Chia hh B thaønh 2 phaàn baèng nhau: -Phaàn 1 : cho td vôùi moät löôïng dö dd NaOH thu ñöôïc 1,68 lít khí H2 ñktc. -Phaàn 2 : cho td vôùi moät löôïng dö dd HCl thì coù 3,472 lít khí H2 thoaùt ra. Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa oxit saét: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc b. Troän 27,84g oxit saét tìm ñöôïc ôû treân vôùi 9,45g boät nhoâm roài thöïc hieän phaûn öùng nhieät nhoâm (giaû söû chæ coù pöù khöû oxit saét thaønh Fe), sau moät thôøi gian thu ñöôïc hoãn hôïp B. Cho hoãn hôïp B taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 9,744 lít khí H2 (ñktc). Hieäu suaát phaûn öùng nhieät nhoâm laø : A. 75% B. 50% C. 80% D. Ñaùp aùn khaùc 34.Để tác dụng hoàn toàn với 4.64 g hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch HCl 1M. Nếu khử hoàn toàn 4,64 g hỗn hợp trên bằng COở nhiệt độ cao thì khối lượng Fe thu được là: A. 3,36 g B. 3,63 g C. 4,36 g D. 4,63 g 35. Cho các chất và hỗn hợp sau:(1) Cl2 ; (2) S; (3) HNO3; (4)H2SO4 đặc nguội , (5)HCl +NaNO3. khi cho Fe tác dụng với các chất trên thì phản ứng nào tạo ra chất trong đó Fe có hóa trị 3 (coi lượng Fe đem phản ứng nhỏ so với các chất) A. 1;2 B. 1;2;3 C. 1;3;4 D. 1;3;5 37. Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn giảm đi 27,58%. Oxit sắt đã dùng là: D. Cả A,B,C A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO 38. Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe và y mol Ag bằng dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4, có 0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 22,164 gam hỗn hợp các muối khan. Tr ị số của x và y A. x = 0,08; y = 0,03 B. x = 0,12; y = 0,02 C. x = 0,07; y = 0,02 D. x = 0,09; y = 0,01 39. Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra.Công thức của FexOy là: D. Thiếu dữ kiện nên không xác A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 định được 40.Phản ứng nào sau đây không thể tạo ra FeO A. B. C. D. trong bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gì? 41.Nung A. FeO, NO B. C. D. 42.Cho hỗn hợp Fe+ Cu tác dụng với HNO3, phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan. Chất tan đó là A. B. C. D. 14
 15. 43.Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch ? A. Na, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu C. Ba, Mg, Ni D. K, Ca, Al 44. Cho luồng khí dư đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hỗn hợp thu được sau phản ứng là: A. Mg, Al, Cu, Fe B. Mg, Al2O3, Cu, Fe C. Al2O3, MgO, Cu, Fe D. Al2O3, FeO, MgO, Fe, Cu 45.Cho 0.1 mol FeCl3 tác dụng hết với Na2CO3 dư, sẽ thu được : A. 10.7 gam kết tủa B. 29.2 gam kết tủa C. 11.6 gam kết tủa D. 9.0 gam kết tủa 46.Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS, FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 22,805. Hai khí đó là: A. B. C. D. 47. Khi cho Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thấy thu được SO2 và dung dịch A không có H2SO4 dư . Vậy dung dịch A là C. FeSO4, Fe2(SO4)3 D. A,B,C đều có thể đúng A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 TOÅNG HÔÏP VOÂ CÔ (ÑEÀ THI ÑAÏI HOÏC, CAO ÑAÚNG NAÊM 2007- khoái A, B) 1. Hoaø tan hoaøn toaøn 12 gam hoãn hôïp Fe, Cu (tæ leä mol 1:1) baèng axit HNO3 ñöôïc V lít ( ktc) hh khí X (NO vaø NO2 ) vaø dd Y ( chæ chöùa hai muoái vaø axit dö) . Tæ khoái hôi cuûa X ñoái vôùi H2 baèng 19. Giaù trò cuûa V laø A. 3,36 B. 2,24 C. 5,60 D.4,48 2.dd HCl vaø dd CH3COOH coù cuøng noàng ñoä mol/l, pH cuûa hai dd töôùng öùng laø x vaø y ( Giaû thieát, cöù 100 phaân töû CH3COOH thì coù 1 phaân töû ñieän li). Quan heä giöõa x vaø y laø A. y = 100x B. y = x - 2 C. y = 2x D. y = x + 2 3. Daõy goàm caùc ion X , Y vaø nguyeân töû Z ñeàu coù caáu hình electron 1s 2s 2p6 + - 22 A. K+, Cl -, Ar B. Li+, F -, Ne C. Na+, F -, Ne D. Na+, Cl -, Ar 4. Trong phoøng thí nghieäm, ñeå ñieàu cheá moät löôïng nhoû khí X tinh khieát ngöôøi ta ñun ngoùng dung dòch amoni nitrit baõo hoaø. Khí X laø A. NO B. N2 C. N2O D.NO2 5. Khi nung hh caùc chaát Fe(NO3)2, Fe(OH)3 vaø FeCO3 trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc moät chaát raén laø A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D.Fe 6. Toång heä soá ( caùc nguyeân toá toái giaûn) cuûa taát caû caùc chaát trong pöù Cu vôùi HNO3 ñaëc noùng laø A. 11 B. 10 C. 8 D. 9 7.Hoaø tan 5,6 gam Fe baèng dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc dung dòch X, dung dòch X phaûn öùng vöøa ñuû vôùi V ml dd KMnO4 0,5M. giaù trò V laø A. 40 B. 60 C. 20 D.80 8. Cho m gam hh Mg, Al vaøo 250 ml dd X chöùa hh axit HCl 1M vaø H2SO4 0,5M thì thu ñöôïc 5,32 l H2 ôû ñktc vaø dd Y ( coi theå tích dd khoâng ñoåi). Dd Y coù PH laø A. 7 B. 6 C. 2 D.1 9. Cho töø töø dd chöùa a mol HCl vaøo dung dòch chöùa b mol Na2CO3 ñoàng thôøi khaáy ñeàu, thu ñöôïc V lít khí (ñktc) vaø dung dòch X. Khi cho dö nöôùc voâi trong vaøo dung dòch X thaáy coù xuaát hieän k eát tuûa. Bieåu thöùc lieân heä giöõa V vôùi a, b laø : A. V = 11,2 (a-b) B. V=22,4 (a+b) C. V=11,2 (a+b) D. V= 22,4 (a-b) 10. trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta ñieàu cheá khí clo baèng caùch. A. Cho dd HCl ñặc td MnO2, ñung noùng B. ñieän phaân dd NaCl coù maøng ngaên 15
 16. C. Cho F2 ñaåy Cl2 ra khoûi dd NaCl D.Ñieän phaân noùng chaûy NaCl 11.Cho luoàng khí H2 dö qua hh caùc oxit CuO, Fe2O3 , ZnO, MgO nung ôû nhieät ñoä cao, hh raén sau pöù laø A. Cu, Fe, ZnO, MgO B. Cu, Fe, Zn, Mg C. Cu, Fe, Zn, MgO D.Cu, FeO, ZnO, MgO 12. Troän dd chöùa amol AlCl3 vôùi dd chöùa b mol NaOH ñeå thu ñöôïc keát tuûa thì caàn coù tæ leä A. a : b > 1 : 4 B. a : b = 1 : 4 C. a : b = 1 : 5 D. a : b < 1 : 4 13. Hoaø tan hoaøn toaøn hh goàm 0,12 mol FeS2 vaø a mol Cu2S vaøo axit HNO3 vöø ñuû ñöôïc dd X ( chæ chöùa hai muoái sunfat) vaø khí duy nhaát NO. Giaù trò cuûa A laø A. 0,06 B. 0,04 C. 0,075 D. 0,12 14. Daõy caùc ion xeáp theo chieàu giaûm daàn tính oxihoùa laø A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ B. Ag+, Cu2+, Fe3+,Fe2+ + 3+ 2+ 2+ D.Fe3+, Cu2+, Ag+,Fe2+ C. Ag , Fe , Cu , Fe 15. Haáp thuï hoaøn toaøn 2,688 lít khí CO2 (ñktc) vaøo 2,5 lít dd Ba(OH)2 a mol/l thu ñöôïc 15,76 gam keát tuûa, giaù trò a laø A. 0,04 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,032 16. Anion X vaø Cation Y ñeàu coù caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng lag 3s 3p6 . Vò trí X, Y trong baûng - 2+ 2 HTTH A. X coù STT laø 17, chu kyø 4, nhoùm VIIA; Y coù STT laø 20, chu kyø 4, nhoùm IIA B. X coù STT laø 17, chu kyø 3, nhoùm VIIA; Y coù STT laø 20, chu kyø 4, nhoùm IIA C. X coù STT laø 18, chu kyø 3, nhoùm VIIA; Y coù STT laø 20, chu kyø 3, nhoùm IIA D. X coù STT laø 18, chu kyø 3, nhoùm VIA; Y coù STT laø 20, chu kyø 4, nhoùm IIA 17.Cho daõy caùc chaát : Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Soá chaát löôõng tính laø A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 18. Ñeå nhaän bieát ba axit ñaëc nguoäi : HCl, H2SO4, HNO3 ñöïng rieâng trong 3 loï maát nhaõn, ta duøng thuoác thöû A. CuO B. Al C. Cu D. Fe 19. Ñieän phaân dung dòch CuCl2 vôùi ñieän cöïc trô, sau moät thôøi gian thu ñöôïc 0,32 gam Cu ôû Catoât vaø moät löôïng khí X ôû anoát, haáp thuï hoaøn toaøn khí X treân vaøo 200ml dd NaOH (ôû nhieät ñoä thöôøng). Sau phaûn öùng, noàng ñoä NaOH coøn laïi laø 0,05M. Noàng ñoä ban ñaàu cuûa dung dòch NaOH laø A. 0,15M B. 0,05M C. 0,2M D. 0,1M 20. Cho töøng chaát : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3, laàn löôït phaûn öùng vôùi HNO3 ñaëc noùng. Soá phaûn öùng thuoäc loaïi phaûn öùng oxihoùa khöû laø. A. 8 B. 6 C. 5 D. 7 21. Mệnh ñeà khoâng ñuùng laø A. Fe3+ coù tính oxihoùa maïnh hôn Cu2+ B. Fe Khöû ñöôïc Cu2+ trong dung dòch. C. Fe2+ oxihoùa ñöôïc Cu2+ D. tính oxihoùa taêng thöù töï : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ 22. Hoaø tan hoaøn toaøn 2,81 gam hh Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M ( vöøa ñuû). Sau phaûn öùng, hh muoái sunfat khan thu ñöôïc khi coâ caïn dung dòch coù khoái löôïng laø A. 6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam 23. Daõy goàm caùc kim loaïi ñöôïc ñieàu cheá trong coâng nghieäp baèng phöông phaùp ñieän phaân hôï p chaát noùng chaûy cuûa chuùng laø A. Na, Ca, Zn B. Na, Ca, Al C. Fe, Ca, Al D. Na, Cu, Al 24.Trong phaûn öùng ñoát chaùy CuFeS2 taïo ra saûn phaåm CuO, Fe2O3 vaø SO2 thì moät phaàn töû CuFeS2 laø A. nhaän 13 e B. nhaän 12 e C. nhöôøng 13 e D. nhöôøng 12 e 16
 17. 25.Trong hôïp chaát ion XY ( X laø kim loaïi, Y laø phi kim) , soá e cuûa cation baèng soá e cuûa anion vaø toång soá e trong XY laø 20. Bieát trong moïi hôïp chaát, Y chæ coù moät möùc oxihoùa duy nhaát. Coâ ng thöùc XY laø A. AlN B. MgO C. LiF D. NaF 26. Trong caùc dd : HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Daõy goàm caùc chaát ñeàu taùc duïng vôùi dd Ba(HCO3)2 laø A. HNO3, NaCl, Na2SO4, B. HNO3, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4 C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. 27. Cho 200ml dd AlCl3 1,5M taùc duïng vôùi V lít dd NaOH 0,5M, löôïng keát tuûa thu ñöôïc laø 15,6 gam . Giaù trò lôùn nhaát cuûa V laø A. 1,2 B. 1,8 C. 2,4 D. 2 28.Cho 6,72 gam Fe vaøo dd chöùa 0,3 mol H2SO4 ñaëc noùng ( giaû thiết SO2 laø sản phaåm khöû duy nhaát). Sau phaûn öùng xyûa ra hoaøn toaøn , thu ñöôïc. A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,06 mol FeSO4 B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,02 mol Fe dö C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,08 mol FeSO4 D. 0,12 mol FeSO4 29. Nung m gam boät saét trong oxi thu ñöôïc 3 gam hh raén X. Hoaø tan heát hh X trong dd HNO3 dö thoaùt ra 0,56 lít khí NO ôû ñktc( NO laø saûn phaåm khöû duy nhaát). Giaù trò m laø A. 2,52 B. 2,22 C. 2,62 D. 2,32 o 30. Cho 13,44 lít khí clo (ñktc) ñi qua 2,5 lít dd KOH ôû 100 C, pöù xaûy ra hoaøn toaøn ñöôïc 37,25 gam KCl. Dug dòch KOH treân coù noàng ñoä laø A. 0,24M B. 0,48M C. 0,4M D. 0,2M 31. Cho 1,67 gam hh goàm hai kim loaïi ôû hai chu kyø lieân tieáp thuoäc nhoùm IIA taùc duïng heát v ôùi dd HCl dö thoaùt ra 0,672 lít khí H2 (ñktc) . Hai kim loaïi laø A. Be vaø Mg B. Mg vaø Ca C. Sr vaø Ba D. Ca vaø Sr 32. hh X goàm Na vaø Al. Cho m gam X vaøo moät löôïng dö nöôùc thì thoaùt ra V lít khí . Neáu cuõng cho m gam X vaøo dd NaOH dö thì thu ñöôïc 1,75V lít khí ( Caùc theå tích khí ño trong cuøng ñieàu kieän). % theo khoái löôïng cuûa Na trong X laø A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87% 33. Nung 13,4 gam hh 2 muoái cacbonaùt cuûa hai kim loaïi hoaù trò 2 ñöôïc 6,8 gam chaát raén vaø kh í X. Löôïng khí X sinh ra cho haáp thuï vaøo 75 ml dd NaOH 1M, khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc sau pöù laø A. 5,8 gam B. 6,5 gam C.4,2 gam D. 6,3 gam 34. Cho Cu taùc duïng vôùi dd chöùa H2SO4 loaõng vaø NaNO3, vai troø cuûa NaNO3 trong phaûn öùng laø A. chaát xuùc taùc B. chaát oxihoùa C. moâi tröôøng D. chaát khöû 35. hh X chöùa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 vaø BaCl2 coù soá mol moãi chaát ñeàu baèng nhau. Cho hh X vaøo H2O dö , ñun noùng thì dd thu ñöôïc chöùa A. NaCl, NaOH vaø BaCl2 B. NaCl, NaOH C. NaCl, NH4Cl, NaHCO3 vaø BaCl2 D. NaCl 36. Trong phoøng thí nghieäm, ngöôøi ta thöôøng ñieàu cheá HNO3 töø A. NaNO2 vaø H2SO4 ñaëc B. NaNO3 vaø H2SO4 ñaëc C. NH3 vaø O2 D. NaNO2 vaø HCl ñaëc 37. Coù theå phaân bieät 3 dung dòch : KOH, HCl vaø H2SO4 loaõng baèg moät thuoác thöû A. Giaáy quyø tím B. Zn C. Al D. BaCO3 38. Coù 4 dd rieâng bieät : HCl, CuCl2, FeCl3 vaø HCl laãn CuCl2 . Nhuùng vaøo moãi dd moät thanh saét nguyeân chaát. Soá tröôøng hôïp xuaát hieän aên moøn ñieän hoaù laø A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 17
 18. 39. Ñieän phaân dd chöùa a mol CuSO4 vaø b mol NaCl ( vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên xoáp). Ñeå dd sau ñieän phaân laøm phenolphtalein chuyeån sang maøu hoàng thì ñieàu kieän cuûa a vaø b laø ( bieát ion SO42- khoâng bò ñieän phaân trong dd) A. b > 2a B. b = 2a C. b < 2a D. 2b = a 40. Troän 100 ml dd ( goàm Ba(OH)2 0,1M vaø NaOH 0,1 M) vôùi 400ml dd ( goàm H2SO4 0,0375M vaø HCl 0,0125M) thu ñöôïc dung dòch X. Giaù trò PH cuûa X laø A. 7 B. 2 C. 1 D. 6 41. Trong moät nhoùm A theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû thì A. Tính phi kim giaûm daàn, baùn kính nguyeân töû taêng daàn B. Tính kim loaïi taêng daàn, ñoä aâm ñieän taêng daàn C. Ñoä aâm ñieän giaûm daàn, tính phi kimtaêng daàn D. Tính kim loaïi taêng daàn, baùn kính nguyeân töû giaûm daàn 42. Ñeå thu ñöôïc Al2O3 töø hh Al2O3 vaø Fe2O3, ngöôøi ta laàn löôït : A. duøng khí H2 ôû nhieät ñoä cao, dd NaOH dö B. duøng khí CO ôû nhieät ñoä cao, dd HCl dö C. duøng dd NaOH dö, dd HCl dö, roài nung noùng D. duøng dd NaOH dö, khí CO2 dö, roài nung noùng 43. Cho hh Fe, Cu phaûn öùng vôùi dd HNO3 loaõng. Sau khi phaûn öùng hoaøn toaøn, thu ñöôïc dd chæ chöùa moät chaát tan vaø kim loaïi dö. Chaát tan ñoù laø A. Cu(NO3)2 B. HNO3 C. Fe(NO3)2 D. Fe(NO3)3 44. Thöïc hieän hai thí nghieäm : 1) Cho 3,84 gam Cu phaûn öùng vôùi 80ml dd HNO3 1M thoaùt ra V1 lít NO 2) Cho 3,84 gam Cu phaûn öùng vôùi 80ml dd chöùa HNO3 1M vaø H2SO4 thoaùt ra V2 lít NO Bieát NO laøsaûn phaåm khöû duy nhaát, caùc theå tích khí ño trong cuøng ñieàu kieä n. Quan heä giöõa V1 vaø V2 laø A. V2 = V1 B. V2 = 2V1 C. V2 = 2,5V1 D. V2 = 1,5V1 45. Cho m gam hh boät Zn vaø Fe vaøo löôïng dö dd CuSO4. Sau khi keát thuùc caùc pöù , loïc boû phaàn dd thu ñöôïc m gam boät raén. Thaønh phaàn % theo khoái löôïng cu ûa Zn trong hh ñaàu A. 90,27% B. 85,30% C. 82,20% D. 12,67% 46. Cho 0,01 mol moät hôïp chaát cuûa Fe taùc duïng heát vôùi H 2SO4 ñaëc noùng dö thoaùt ra 0,112 lít khí SO2 laø saûn phaåm khöû duy nhaát. Coâng thöùc cuûa hôïp chaát saét ñoù laø A. FeS B. FeS2 C. FeO D. FeCO3 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản