Chuyên đề tổ chức chính quyền địa phương

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

0
402
lượt xem
187
download

Chuyên đề tổ chức chính quyền địa phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B i c nh h i nh p, c ố ả ộ ậ ạnh tranh gay gắt của đất nước và mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều thách thức...  Thách thức và yêu bộ máy hành chính và đội ngũ CBCCVC phải theo kịp sự phát triển nhanh của thành phố, đáp ứng yêu cầu quản lý của đô thị loại I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tổ chức chính quyền địa phương

 1. CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC  CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Tháng 01 năm 2008
 2. 4 VẤN ĐỀ CHỦ YẾU MỘT LÀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
 3. 4 VẤN ĐỀ CHỦ YẾU HAI LÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY
 4. 4 VẤN ĐỀ CHỦ YẾU BA LÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND VÀ UBND
 5. 4 VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VÀ BỐN LÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG, XÃ
 6. I KHÁI NIỆM Trong khoa học Pháp lý: • theo nghĩa rộng: HĐND, UBND, cơ quan chuyên môn quan CQĐP bao gồm thuộc UBND và thu các cơ quan do các cơ quan do nhân dân trực bộ, ngành TW tiếp hoặc gián trực tiếp quản lý tiếp bầu ra
 7. I KHÁI NIỆM Trong khoa học Pháp lý: • theo nghĩa hẹp: HĐND, HĐND, CQĐP bao CQĐP UBND gồm các cơ các cấp quan nhà quan các nước ở địa phương
 8. I KHÁI NIỆM Trong khoa học Pháp lý: • Chính  - Phườn quyền  g cơ sở - Xã - Thị trấn
 9. Về công tác cán bộ:  • Hỗ trợ cho CBCC đạt trình độ IELTS 6.0 trở lên:   khích lệ cán bộ công chức tự học nâng cao trình đô  ngoại ngữ   tạo ra nguồn cán bộ dồi dào và tiết kiệm thời gian, ngân  sách đào tạo tiếng Anh cho Chương trình 100 tiến sĩ,  thạc sĩ   vừa làm lợi cho chính bản thân công chức, vừa giải quyết  được tình trạng thiếu hụt công chức giỏi ngoại ngữ tại  mỗi cơ quan 
 10. Khái quát tình hình  Bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt của đất nước và mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều thách thức... Thách thức và yêu bộ máy hành chính và đội  ngũ CBCCVC phải theo kịp sự phát triển nhanh của thành phố, đáp ứng yêu cầu quản lý của đô thị loại I
 11. Kết quả công tác TCNN 2005-2007
 12. Công tác xây dựng văn bản  •  14  văn  bản  quan  trọng  có  tính chất  định hướng cơ chế,  chế độ, chính sách  •  Phát huy hiệu lực, hiệu quả  quản lý cao, tạo ra  động lực,  bước đột phá trong công tác     
 13. Công tác xây dựng văn bản Quyết định 64/2005/QĐ­UBND   Quyết định số 94/2005/QĐ­UB   Quyết định 06/2006/QĐ­UBND   Đề án Một cửa liên thông  Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài  Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo  Quyết định số 79/2006/QĐ­UBND   Quyết định số 34/2007/QĐ­UBND ...     
 14. Về công tác tổ chức, biên chế  Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền   và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  Thực hiện phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy   cho các ngành, địa phương  Xây dựng Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn   thuộc UBND thành phố quản lý  Thành lập mới 03 cơ quan chuyên môn, 18 đơn vị   sự nghiệp  38 tổ chức phối hợp liên ngành   Hợp nhất 06 Ban Quản lý thành 03 đơn vị      
 15. Về công tác tổ chức, biên chế Công tác quản lý biên chế được thực hiện đúng   chỉ tiêu do BNV và HĐND thành phố giao  Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, ban   hành Quy chế tổ chức và hoạt động; thành lập,  giải thể và thay đổi, bổ sung thành viên các BCĐ,  HĐ; đổi tên, giao, bổ sung chức năng, nhiệm vụ,  biên chế; thành lập, hợp nhất, sáp nhập, giải thể  cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định  Nghị định số 130/2005/NĐ­CP: 100%   Nghị định số 43/2006/NĐ­CP đạt 89%      
 16. Về công tác cán bộ  Hoàn thành công tác quy hoạch cán   bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006­ 2010   Thi tuyển chức danh lãnh đạo tại các  đơn vị sự nghiệp đối với 06 chức danh   Tuyển dụng 2.817 công chức, viên  chức  Quyết định số 79/2006/QĐ­UBND:  226 người      
 17. Về công tác cán bộ  Đào tạo tham gia CT 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ :   30 CBCC Tổ chức tổng cộng 64 lớp đào tạo, bồi   dưỡng  Cử đi học sau đại học là 190 người   Đào tạo đại học cho cán bộ, công chức   phường là 47 người; Đề án “Hình thành thói quen giao tiếp tiếng   Anh trong công chức, viên chức”     
 18. Công tác cải cách hành chính,  Quy chế dân chủ cơ sở  Kế hoạch CCHC giai đoạn 2006 – 2010    246 mẫu đơn sử dụng trong giao dịch hành   chính  Quyết định 06/2006/QĐ­UBND, Quyết định   47/2006/QĐ­UBND  Áp dụng cơ chế “một cửa liên thông”   Quyết định số 31/2007/QĐ­UBND    Phòng TM­CNVN xếp thứ 2 (03 năm liền)   về chỉ số năng lực cạnh tranh.    
 19. Công tác cải cách hành chính,  Quy chế dân chủ cơ sở  Tổ chức, tham gia 09 đoàn kiểm tra    Điều tra các hộ gia đình về cán bộ cơ  sở, đánh giá việc thực hiện Nghị định  79/2003/NĐ­CP   Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND và  UBND phường, xã  Công khai các hoạt động công vụ tại  các địa phương, đơn vị     
 20. Công tác Xây dựng chính quyền  Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa   XII, bầu cử bổ sung các chức danh   Thành lập quận Cẩm Lệ; các phường   thuộc Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành  Sơn, Thanh Khê;   Điều chỉnh, phân, cắm mốc địa giới  Phân loại đơn vị hành chính      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản