Chuyển động ném ngang

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
306
lượt xem
55
download

Chuyển động ném ngang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chuyển động ném ngang thời gian rơi của vật có phụ thuộc vào vận tốc ném ngang và ban đầu không? Khi vật M chạm đất thì Mx , My ngừng chuyển động  thời gian cđ của vật bằng thời gian một vật rơi tự do ở cùng độ cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển động ném ngang

 1. ooo ooo
 2. Tr−êng THPT Binh Gia-L¹ng S¬n Tr Ng−êi thùc hiÖn: Giang TiÕn Minh
 3. Tiiết 25. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN T ĐỘNG NÉM NGANG Máchỉ xét chuyểnthộng àng đơnugiản nhất và Ta y bay phải đ ả h ném cứ trợ từ l ị trém ào để hàng rơi đúng mục tiêu? n í n ngang Chiến sĩ bắn đại bácphải bắn với góc Chi bao nhiêu thì đạn bay trúng mục tiêu ? …
 4. I. Khảo sát chuyển động ném ngang I. → → Mx v O 0 x 0 ----------- ---------------------------------------------- 1.Chọn hệ tọa độ → → → MP P ------------------ v - Chọn trục Ox hướng theo y 0 → - ần phảitrục n hệhướng ạ độ như Chọn chọ Oy trục to theo P C h Chuyể củđộật ? ình chi ém 2n ế nào đểhxácCĐ nếuểnngang .Phân tích định chuy động th Khi M ng av Chuyển động của Mx , My gọi là của M trên 0x và 0y cũng các cđ thành phần của vật M chuyển động theo y ------------------------------------ My Mx M Mặt đất My Slide 8 → → → v v 00 0
 5. 3.Xác định các chuyển động thành 3.X phần a.Các pt chuyển động b. Các pt chuyển động của của t/p Mx theo t/p My theo trục Oy là : trục Ox là: ay = g ax = 0 Hãy áp dụng định luật II Newton để tìm vx cho 0 ếtatính chất chuyểgt vy = n = v bi Hãy x? Phương trình chuyủa M ng của t/p Mx , 2 ển độ ? 1 2 x = vnhư thế nào? = 1/2 gt đột c ng xy 0 HãyươHãy cho chuytển Newtonủa t/pnMy , Ph áp ngng định luậ tính chất c để tìm dụ trình biết II động chuyể nhưy thcủnào? ? độa ? ế a My ng Slide 9
 6. II. Xác định chuyển động của II. vật O 1. Dạng của quỹ đạo 1. x Gợi ý 2:từ ptg x = 2v0t t = x/v0 y= x 2v 2 0 Quỹ đạo của vật có dạng một xchuy t n động = 1/2gt2 Từ pt nửa = v0ểParabol yném ngang Trong đường và pt thời gian rơi của vậợyxác1:i ụốthuộcđạđạnvcủangậc ? tròngangi v0 ban hãyiThph Ptcpt chuyể o độcó vai V t ý ờđịnh némvàolà ậ v 2. v gian qu o Gậ có ận t quỹ ỹ ngangn tố t ném gì đố đKhikhông? độ2ờđấcủđấtnys=?h y phươxáckhinvậtm hạut diễvậx ự, M HãyÝngM = biể mthì ớ vậ:t trình chi a vầợii chuytể nhạthng gian M t địch Gu phụ ngnchuycủađộng t ? xhời gian ngừ thuđộng n ủa vậ t chuyể ộc ể c g vào y y cđ của vật bằng thời gian một vật Mặt đất rơi tự do ở cùng độ cao. Slide 5
 7. 3. Tầm ném xa 3. 2h L = xmax = v0t = v0 g Hãy xác định tầm ném xa của vật ? Gợi ý :Làmi C2 vật chạm đất là t ,thì thờ gian thời gian Mx chuyển động trên Ox xa Tầm xa L nhất cũng là t Slide 4
 8. Slide 9 Làm C2 v0 x O u r Thời gian chuyển động P 2h 2 . 80 t = = =4s 10 g y L Tầm xa của vật L = v0t =20.4 = 80m Quỹ đạo của vật 1 g 2 2 x= y= x 2 80 2v 0
 9. III.Thí nghiệm kiểm chứng Thời gian chuyển động của 2 vật như nhau Có nhận xét gì về chuyển động của các vật trong thí nghiệm Mặt đất
 10. Củng cố -Vận dụng Viên bi A có khối lượng 2m,viên bi B có khối lượng 2m ném bi A theo phương ngang với tốc độ lớn và thả bi B rơi tự do ở cùng độ cao. Hãy chọn đáp án chính xác nhất? A.Viên bi A chạm đất trước. B.Viên bi B chạm đất trước. C.Cả hai chạm đất cùng lúc. D.Vận tốc của hai vật lúc chạm đất luôn luôn bằng nhau.
 11. Củng cố -Vận dụng Hãy chọn đáp án đúng: Hãy A . Thời gianchuyển động của vật bị ném ngang phụ thuộc vào vận tốc v0. B. Vận tốc v0 càng lớn thì vật chạm đất nhanh hơn. C. Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang không phụ thuộc vào độ lớn vận tốc v0 . D.Vận tốc của vật bị ném ngang càng lớn thì thời gian chuyển động của vật càng nhiều
 12. Củng cố - Vận dụng Một quả cầu được ném ngang với vận tốc v0 =10 m/s từ độ cao 45m. Lấy g =10m/s2 sau 2s thì toạ độ của quả cầu là: B.( 20 ; 20 ) A. ( 20 ; 45) C. ( 20 ; 15 ) D.( 10 ; 20)
 13. Bµi tËp vÒ nhµ 1.Häc,n¾m ch¾c phÇn ch− in mµu xanh ph sau bµi 2. Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm c¸c bµi 2. Tr tËp trang 88.
Đồng bộ tài khoản