Circuits & Electronics P18

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
57
lượt xem
3
download

Circuits & Electronics P18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filters 6.002 Fall 2000 Lecture 18 1 .Review R vI + – ZR C + vC – Vi + – ZC + Vc – ZC Vc = ⋅ Vi ZC + Z R 1 Vc 1 j ωC = = 1 Vi + R 1 + jωRC j ωC Reading: Section 14.5, 14.6, 15.3 from A & L. 6.002 Fall 2000 Lecture 18 2 .A Filter ZR Vi + – ZC + Vc – ZC 1 ⋅ Vi = Vc = ZC + Z R 1 + jωRC Vc H (ω ) = Vi 1 “Low Pass Filter” Demo with audio 6.002 Fall 2000 Lecture 18 ω 3 .Quick Review of ImpedancesJust as I ab R1 R2 A + Vab B A – RAB Vab = = R1 + R2 I ab I ab R1 + j ωL B Vab – Z AB Vab = = R1 + jωL I ab 6.002...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Circuits & Electronics P18

Đồng bộ tài khoản