Cisco Network part 104

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Cisco Network part 104

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 104', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 104

  1. network 192.168.192.0 network 192.168.193.0 network 192.168.194.0 network 192.168.195.0 no auto-summary router bgp 100 no synchronization bgp log-neighbor-changes aggregate-address 192.168.192.0 255.255.248.0 redistribute eigrp 1 neighbor 192.168.1.202 remote-as 100 neighbor 192.168.1.202 next-hop-self neighbor 192.168.1.253 remote-as 200 neighbor 192.168.1.253 send-community neighbor 192.168.1.253 route-map COMMUNITY out no auto-summary no ip http server ip classless access-list 101 permit ip host 192.168.192.0 host 255.255.248.0 route-map COMMUNITY permit 1 match ip address 101 set community none route-map COMMUNITY permit 10 set community no-export call rsvp-sync mgcp profile default dial-peer cor custom line con 0 logging synchronous line aux 0 line vty 0 4 password cisco login end Kết quả là trên các router thuộc AS 200 thì tất cả các route đều nhận được bình thường tuy nhiên thì khi các
  2. router trong AS 200 này cập nhật route cho AS 300 thì nó chỉ quảng cáo mạng 192.168.192.0/21 thôi. Ta xem kết quả trên R2 thuộc AS 200 và R3 thuộc AS 300 R2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS- IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set B 192.168.192.0/24 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.193.0/24 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.194.0/24 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.195.0/24 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.196.0/24 [20/409600] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.197.0/24 [20/409600] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.198.0/24 [20/409600] via 192.168.1.254, 00:03:36 B 192.168.199.0/24 [20/409600] via 192.168.1.254, 00:03:36 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks B 192.168.1.0/24 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:36 C 192.168.1.236/30 is directly connected, Ethernet0 C 192.168.1.248/30 is directly connected, Serial0
  3. C 192.168.1.252/30 is directly connected, Serial1 B 192.168.1.244/30 [20/2195456] via 192.168.1.254, 00:03:37 B 192.168.1.200/30 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:37 B 192.168.192.0/21 [20/0] via 192.168.1.254, 00:03:37 R2#show ip bgp BGP table version is 124, local router ID is 192.168.1.253 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 192.168.1.0 192.168.1.254 0 100 ? *i 192.168.1.237 0 100 0 100 ? * i192.168.1.200/30 192.168.1.237 100 0 100 ? *> 192.168.1.254 0 0 100 ? * i192.168.1.244/30 192.168.1.237 100 0 100 ? *> 192.168.1.254 2195456 0 100 ? * i192.168.1.252/30 192.168.1.237 100 0 100 ? *> 192.168.1.254 0 0 100 ? *> 192.168.192.0 192.168.1.254 0 0 100 ? *i 192.168.1.237 409600 100 0 100 ? *> 192.168.192.0/21 192.168.1.254 0 0 100 i *i 192.168.1.237 100 0 100 i *> 192.168.193.0 192.168.1.254 0 0 100 ? *i 192.168.1.237 409600 100 0 100 ?
  4. *> 192.168.194.0 192.168.1.254 0 0 100 ? *i 192.168.1.237 409600 100 0 100 ? *> 192.168.195.0 192.168.1.254 0 0 100 ? *i 192.168.1.237 409600 100 0 100 ? Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 192.168.196.0 192.168.1.254 409600 0 100 ? *i 192.168.1.237 0 100 0 100 ? *> 192.168.197.0 192.168.1.254 409600 0 100 ? *i 192.168.1.237 0 100 0 100 ? *> 192.168.198.0 192.168.1.254 409600 0 100 ? *i 192.168.1.237 0 100 0 100 ? *> 192.168.199.0 192.168.1.254 409600 0 100 ? *i 192.168.1.237 0 100 0 100 ? R3#show ip bgp BGP table version is 41, local router ID is 192.168.1.250 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 192.168.192.0/21 192.168.1.241 0 200 100 i R3#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
  5. E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default U - per-user static route, o - ODR Gateway of last resort is not set 192.168.1.0/30 is subnetted, 2 subnets C 192.168.1.248 is directly connected, Serial0/0 C 192.168.1.240 is directly connected, Serial0/1 B 192.168.192.0/21 [20/0] via 192.168.1.241, 00:04:11 Bây giờ ta sẻ sử dụng ip prefix-list thay cho access-list kết quả sẻ giống như trường hợp trên ta xem cấu hình trên R1 như sau R1#show run Building configuration... Current configuration : 1846 bytes version 12.2 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname R1 logging queue-limit 100 memory-size iomem 10 ip subnet-zero no ip domain lookup mpls ldp logging neighbor-changes no voice hpi capture buffer no voice hpi capture destination mta receive maximum-recipients 0 interface Loopback0 ip address 192.168.192.1 255.255.255.0 interface Loopback1 ip address 192.168.193.1 255.255.255.0 interface Loopback2 ip address 192.168.194.1 255.255.255.0 interface Loopback3 ip address 192.168.195.1 255.255.255.0 interface Ethernet0/0 ip address 192.168.1.201 255.255.255.252
  6. half-duplex interface Serial0/0
Đồng bộ tài khoản