Cisco Network part 121

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
4
download

Cisco Network part 121

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 121', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 121

  1. R2#show standby FastEthernet0/0 - Group 10 State is Active 2 state changes, last state change 00:11:52 Virtual IP address is 192.168.2.15 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a (default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.260 secs Preemption disabled Active router is local Standby router is 192.168.2.1, priority 100 (expires in 7.464 sec) Priority 100 (default 100) IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-10" (default) FastEthernet0/0 - Group 20 State is Standby 1 state change, last state change 00:11:26 Virtual IP address is 192.168.2.20 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac14 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac14 (default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.712 secs Preemption disabled
  2. Active router is 192.168.2.1, priority 120 (expires in 8.828 sec) Standby router is local Priority 100 (default 100) IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-20" (default) FastEthernet0/0 - Group 30 State is Active 2 state changes, last state change 00:11:54 Virtual IP address is 192.168.2.30 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac1e Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac1e (default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.928 secs Preemption enabled, min delay 0 sec, sync delay 0 sec Active router is local Standby router is 192.168.2.1, priority 100 (expires in 9.132 sec) Priority 130 (configured 130) IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-30" (default) R2#show standby FastEthernet0/0 - Group 10 State is Active 2 state changes, last state change 00:11:55 Virtual IP address is 192.168.2.15 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a
  3. Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a (default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.180 secs Preemption disabled Active router is local Standby router is 192.168.2.1, priority 100 (expires in 7.388 sec) Priority 100 (default 100) IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-10" (default) FastEthernet0/0 - Group 20 State is Standby 1 state change, last state change 00:11:29 Virtual IP address is 192.168.2.20 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac14 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac14 (default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.636 secs Preemption disabled Active router is 192.168.2.1, priority 120 (expires in 8.752 sec) Standby router is local Priority 100 (default 100) IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-20" (default) FastEthernet0/0 - Group 30 State is Active
  4. 2 state changes, last state change 00:11:57 Virtual IP address is 192.168.2.30 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac1e Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac1e (default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.104 secs Preemption enabled, min delay 0 sec, sync delay 0 sec Active router is local Standby router is 192.168.2.1, priority 100 (expires in 9.308 sec) Priority 130 (configured 130) IP redundancy name is "hsrp-Fa0/0-30" (default) - Ta có thể sử dụng lênh show standby brief R1#show standby brief P indicates configured to preempt. | Interface Grp Prio P State Active Standby Virtual IP Fa0/0 10 100 Standby 192.168.2.2 local 192.168.2.15 Fa0/0 20 120 Active local 192.168.2.2 192.168.2.20 Fa0/0 30 100 Standby 192.168.2.2 local 192.168.2.30 R2#show standby brief P indicates configured to preempt. | Interface Grp Prio P State Active Standby Virtual IP
  5. Fa0/0 10 100 Active local 192.168.2.1 192.168.2.15 Fa0/0 20 100 Standby 192.168.2.1 local 192.168.2.20 Fa0/0 30 130 P Active local 192.168.2.1 192.168.2.30 - Ở đây thì ta thấy Router 1 active cho group 20 và standby cho group 30, ngược lạI thì Router 2 sẽ là active cho group 30 và standby cho group 20 3. Kiểm tra bằng Ethereal - Ta ping một Host có default là 192.168.2.20 (thuộc Group 20) trong HSRP ra ngoài ta thấy nó sẽ đến một Host có virtual mac là 0000:0c07:ac14: tương ứng group 20 vì 14 hex là bằng 20 decimal, vì hai số cuối cùng của Virtual mac là lấy ra từ Group number, Error! - Tương tự ta sử dụng một host có default gateway là 192.168.2.30 thộc group 30 thì ta cũng có được kết qủ tương tự. Ở đây thì địa chỉ mac la 0000:0c07:ac1e. 1e hexa bằng 30 decimal Error!
Đồng bộ tài khoản