Cisco Network part 54

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
3
download

Cisco Network part 54

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 54', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 54

  1. có version từ 5.2 trở lên thì Flash cần phải được nâng cấp lên 16MB . PIX 520 có kiểu thiết kế khung , là rack-mountable , sử dụng đĩa mềm 3.5inch để load và nâng cấp image . e. PIX 525 Error! PIX 525 được thiết kế dành cho các Enterprise và Service Provider sử dụng , đáp ứng môi trường bảo mật lí tưởng . PIX 525 cung cấp một dãy nhiều network interface card . Standard card bao gồm single-port hay four-port 10/100 Fast Ethernet , Gigabit Ethernet (với UR license) , 4/16 Token Ring và dual-attached multimode FDDI card . Với restricted license , Pix 525 cung cấp 6 interface . Với unrestricted license (UR) Pix 525 cung cấp đến 8 interface . f. PIX 535 Error! PIX 535 được thiết kế cho các Enterprise và Service Provider sử dụng . Nó có công suất 1.0Gpbs với khả năng thực hiện cùng một lúc 500,000 kết nối . Đáp ứng cả site-to-site và remote access VPN với 56-bit DES và 168-bit 3DES , chức năng tích hợp của PIX firewall 535 có thể thực hiện với VPN Accelerator card để phân phối 10Mbps throughput và 2000 IPSEC tunnel . PIX firewall 535 cung cấp Fast Ethernet , Gigabit Ethernet và VPN Accelerator interface . Flash là 16MB và sử dụng software có version từ 5.3 trở về sau . 2. Console port :
  2. Cơ chế chính để giao tiếp với PIX là thông qua console port . Một vài thiết bị sử dụng DB9 connector , một vài thiết bị mới hơn sử dụng Cisco standard RJ45 connector . Nếu ta đang sử dụng Windows , thì dùng chương trình Hyperterm để giao tiếp với PIX . Giao diện phải tuân theo hình vẽ sau : Error! Và các tham số phải được thiết lập như sau : Error! Lúc này kết nối đến PIX đã thành công . Nếu cấp nguồn thì lúc này PIX sẽ diễn ra quá trình boot . Đây là một đoạn ví dụ của quá trình boot : Reading 1921536 bytes of image from flash.######################## ##################################################### #### ######################### 32MB RAM mcwa i82559 Ethernet at irq 11 MAC: 000f.23ac.53f7 mcwa i82559 Ethernet at irq 10 MAC: 000f.23ac.53f6 System Flash=E28F640J3 @ 0xfff00000 BIOS Flash=am29f400b @ 0xd8000 ----------------------------------------------------------------------- || || || || |||| |||| ..:||||||:..:||||||:.. ciscoSystems Private Internet eXchange ----------------------------------------------------------------------- Cisco PIX Firewall Cisco PIX Firewall Version 6.3(1) Licensed Features: Failover: Disabled VPN-DES: Enabled VPN-3DES-AES: Enabled
  3. Maximum Interfaces: 2 Cut-through Proxy: Enabled Guards: Enabled URL-filtering: Enabled Inside Hosts: Unlimited Throughput: Unlimited IKE peers: Unlimited This PIX has a Restricted (R) license. …… Cryptochecksum(changed): d41d8cd9 8f00b204 e9800998 ecf8427e Cannot select private key Pre-configure PIX Firewall now through interactive prompts [yes]? n => sử dụng n để vào tiến vào CLI . 3. Software Licensing : Để có được một sản phẩm linh động , PIX sử dụng software licensing để enable hay disable các đặc điểm trong PIX OS . Mặc dù hardware có thể giống nhau về platform giữa các thiết bị , nhưng sử dụng software nào cho PIX còn phụ thuộc vào RAM và Flash của PIX đó . Ví dụ như OS yêu cầu cho PIX model 506 là từ 5.1x trở lên , cho PIX model 525 là từ 5.2x trở lên … Các đặc điểm của software khác nhau còn phụ thuộc vào activation key . Activation key là license key của PIX OS , cho phép ta upgrade các đặc điểm mới của OS mà không cần phải có software mới , mặc dù quá trình thực hiện là tương tự nhau . Activation key là do cisco đưa ra và tính toán , phụ thuộc vào số serial mà ta có và phụ thuộc vào ta yêu cầu những gì . Số serial đó có được là dựa vào Flash . Do đó nếu ta sử dụng Flash khác , ta phải thay đổi activation key . Khi ta muốn kích hoạt một chức
  4. năng nào đó trong PIX , ta phải trả tiền để thực hiện điều này , để có key ta phải gửi serial number của PIX đến Cisco , Cisco sẽ gửi lại cho ta key được tạo ra từ serial number đó . Có 3 lí do quan trọng để upgrade hay thay đổi activation key là : - Cisco PIX firewall không kích hoạt failover - Pix không kích hoạt VPN - Khi ta cần nâng cấp từ connection-based license lên feature- based license . Để có được thông tin về activation key , serial number , sử dụng show version command . Câu lệnh này cung cấp thông tin về code version , thông tin về phần cứng … pixfirewall(config)# sh version Cisco PIX Firewall Version 6.3(1) Cisco PIX Device Manager Version 3.0(1) Compiled on Wed 19-Mar-03 11:49 by morlee pix up 27 mins 25 secs Hardware: PIX-506E, 32 MB RAM, CPU Pentium II 300 MHz Flash E28F640J3 @ 0x300, 8MB BIOS Flash AM29F400B @ 0xfffd8000, 32KB 0: ethernet0: address is 000f.23ac.53f6, irq 10 1: ethernet1: address is 000f.23ac.53f7, irq 11 Licensed Features: Failover: Disabled VPN-DES: Enabled VPN-3DES-AES: Enabled Maximum Interfaces: 2 Cut-through Proxy: Enabled Guards: Enabled URL-filtering: Enabled Inside Hosts: Unlimited Throughput: Unlimited IKE peers: Unlimited This PIX has a Restricted (R) license. Serial Number: 808036792 (0x3029a9b8)
  5. Running Activation Key: 0x9a5c6f78 0x67304d0a 0xed4c2329 0x89dd199b Configuration last modified by enable_15 at 23:52:55.403 UTC Sun Mar 6 2005 Licensing : Về tổng quan , licensing được phân thành 3 loại đó là unrestricted , restricted , và failover . Việc dùng unrestricted hay restricted license là phụ thuộc vào số interface mà ta cần sử dụng ở PIX . Ví dụ đối với PIX 515 với unrestricted license cung cấp đến 6 interface . Quan sát lại những thông tin khi show version ở phía trên , ta thấy license là restricted cho phép tối đa cho pix là 2 interface ( inside và outside ) , đối với PIX 515 thì restricted cho phép tối đa là 3 interface ( thêm một interface dmz nữa ) . Do đó , muốn có unrestricted và failover license , ta phải nâng cấp activation key mới . Đối với các PIX OS có version trước version 6.2 , activation key được thay đổi trong mode monitor . Từ version 6.2 trở về sau cho phép ta nâng cấp hay thay đổi license bằng cách thay đổi key ở CLI ( command line interface ) . Thực hiện điều này bằng câu lệnh sau : activation-key license# license# : là key mà ta có được với license mới . ví dụ : activation-key 0x9a5c6f78 0x67304d0a 0xed4c2329 0x89dd199b Sau khi thay đổi activation key , ta phải reboot PIX firewall để kích hoạt license mới. Nếu PIX được nâng cấp đến một version mới hơn và thay đổi activation key , ta phải reboot PIX 2 lần -1 lần sau khi cài đặt image mới , một lần sau khi activation key mới được cấu hình . Lưu ý là khi nâng cấp lên version mới hơn , những chức năng đã được kích hoạt từ version
  6. cũ thì không cần key . Nếu ta thay đổi image của PIX với version cũ hơn , phải đảm bảo
Đồng bộ tài khoản