Cisco Network part 56

Chia sẻ: Adasdsaeqd Asdasdasdaseq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Cisco Network part 56

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 56', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Network part 56

  1. Configuration last modified by enable_15 at 23:52:55.403 UTC Sun Mar 6 2005 Các bước thực hiện như sau : pixfirewall>reload Rebooting…. Cisco Secure PIX Firewall BIOS (4.2) #0: Mon Dec 31 08:34:35 PST 2001 Platform PIX-506E System Flash=E28F640J3 @ 0xfff00000 Use BREAK or ESC to interrupt flash boot. Use SPACE to begin flash boot immediately. Flash boot in 10 seconds. Flash boot interrupted. ß Nhấn Esc hoặc Break 0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:10) 1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11) Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11), MAC: 000f.23ac.53f7 Use ? for help. monitor> ? ? this help message address [addr] set IP address of the PIX interface on which the TFTP server resides file [name] set boot file name gateway [addr] set IP gateway help this help message interface [num] select TFTP interface ping send ICMP echo reload halt and reload system server [addr] set server IP address tftp TFTP download timeout TFTP timeout trace toggle packet tracing monitor> interface 1 0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:10) 1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11) Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11), MAC: 000f.23ac.53f7 monitor> address 10.10.10.100 address 10.10.10.100
  2. monitor> server 10.10.10.10 server 10.10.10.10 monitor> ping 10.10.10.10 Sending 5, 100-byte 0x13d ICMP Echoes to 10.10.10.10, timeout is 4 seconds: Success rate is 100 percent (5/5) monitor> file pix631.bin file pix631.bin monitor> tftp tftp pix631.bin@10.10.10.10 ………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………. Received 656235 bytes Cisco Secure PIX Firewall admin loader (3.0) #0: Thu Jul 17 08:01:09 PDT 2003 Flash =E28F640J3 @ 0xfff00000 BIOS Flash =AM29F400B @ 0xd8000 Flash version 6.3.1, Install version 6.3.1 Installing to flash Serial Number: 808036792 (0x3029a9b8) Activation Key: 0x9a5c6f78 0x67304d0a 0xed4c2329 0x89dd199b Do you want to enter a new activation key ? n Pix sẽ reboot và install image mới . Bài 2 : Password recovery Sau đây là bài password recovery được thực hiện trên PIX 506 . Trước khi tiến hành khôi phục password , show version để kiểm tra pix đang chạy OS nào : pixfirewall> sh version Cisco PIX Firewall Version 6.3(1) Cisco PIX Device Manager Version 3.0(1) Compiled on Wed 19-Mar-03 11:49 by morlee pix up 27 mins 25 secs Hardware: PIX-506E, 32 MB RAM, CPU Pentium II 300 MHz Flash E28F640J3 @ 0x300, 8MB BIOS Flash AM29F400B @ 0xfffd8000, 32KB 0: ethernet0: address is 000f.23ac.53f6, irq 10
  3. 1: ethernet1: address is 000f.23ac.53f7, irq 11 < -- omitted-- > Quan sát thông tin từ show version ở trên , ta thấy pix hiện tại đang chạy OS version 6.3(1) . Do đó , để khôi phục password cho pix , ta cần phải có file np63.bin trong tftp server . Bài làm được thực hiện dựa trên các bước khôi phục password đã nêu ở trên . pixfirewall>en password: pixfirewall#enable password cisco =>đặt password ở mode enable là cisco . pixfirewall# write memory Building configuration... Cryptochecksum: 93bc4b61 43237b6a 67fe6565 ad91568d [OK] pixfirewall#reload rebooting…. Cisco Secure PIX Firewall BIOS (4.2) #0: Mon Dec 31 08:34:35 PST 2001 Platform PIX-506E System Flash=E28F640J3 @ 0xfff00000 Use BREAK or ESC to interrupt flash boot. Use SPACE to begin flash boot immediately. Flash boot in 10 seconds. Flash boot interrupted. ß Nhấn Esc hoặc Break 0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:10) 1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11) Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11), MAC: 000f.23ac.53f7 Use ? for help. monitor> ? ? this help message address [addr] set IP address of the PIX interface on which the TFTP server resides file [name] set boot file name gateway [addr] set IP gateway
  4. help this help message interface [num] select TFTP interface ping send ICMP echo reload halt and reload system server [addr] set server IP address tftp TFTP download timeout TFTP timeout trace toggle packet tracing monitor> interface ethernet1 0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:10) 1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11) Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11), MAC: 000f.23ac.53f7 monitor> address 10.10.10.100 address 10.10.10.100 monitor> server 10.10.10.10 server 10.10.10.10 monitor> ping 10.10.10.10 Sending 5, 100-byte 0x9fd7 ICMP Echoes to 10.10.10.10, timeout is 4 seconds: Success rate is 100 percent (5/5) monitor> file np63.bin file np63.bin monitor> tftp tftp np63.bin@10.10.10.10............................................................ ...................................................................................................... ................... Received 92160 bytes Cisco Secure PIX Firewall password tool (3.0) #0: Thu Jul 17 08:01:09 PDT 2003 System Flash=E28F640J3 @ 0xfff00000 BIOS Flash=am29f400b @ 0xd8000 Do you wish to erase the passwords? [yn] y The following lines will be removed from the configuration: enable password qktPUfU6etg/RRvG encrypted passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted Do you want to remove the commands listed above from the configuration? [yn] y
  5. Passwords and aaa commands have been erased. Rebooting.. => Hệ thống sẽ tự động xóa password và bắt đầu reboot
Đồng bộ tài khoản