Cơ cấu tổ chức của tài chính quốc tế

Chia sẻ: N>T Phát | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
171
lượt xem
47
download

Cơ cấu tổ chức của tài chính quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm 10_lớp 35K6.3      Đà o  T h ị Bíc h  Ng ọ c T rầ n T h ị T h a nh  T â m Bùi T h ị Kim  T h o a Lê  Ho à ng  Anh Ng uy ễ n Ng ọ c  S a ng      Ng uy ễ n T h ị Nh ư Q

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ cấu tổ chức của tài chính quốc tế

 1. Nhóm 10_lớp 35K6.3 Đà o  T h ị  B í c h  Ng ọ c Ng uy ễ n T h ị  Nh ư Q u ỳ nh   T r ầ n T h ị  T h a nh  T â m Ma i T h ị  Ho à i T h ươ ng   B ù i T h ị  Kim  T h o a Ng uy ễ n T h ị  T rinh   Lê  Ho à ng  Anh Ng uy ễ n V ă n H ù ng   Ng uy ễ n Ng ọ c  S a ng P h a n V ă n Lợ i  
 2. TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHỦ ĐỀ 10: MỘT SỐ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG
 3. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 4. Bối cảnh lịch sử: Vào năm 1930, nhiều nước bắt đầu áp dụng tư tưởng trọng thương. Thương mại thế giới đã sa sút nghiêm trọng, khi việc làm và mức sống ở nhiều nước suy giảm. Nhu cầu lúc này là cần có một tổ chức phục hồi kinh tế và IMF đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó Tòa nhà trụ sở chính của Quỹ tiền tệ quốc tế tại Washington, Hoa Kỳ.
 5. Ngày thành lập:  IMF được thành lập tháng 7 năm 1944 tại Bretton Woods, New Hampshire, Hoa Kỳ  Ngày 1 tháng 3 năm 1947, IMF bắt đầu ho ạt động và tiến hành cho vay khoản đầu tiên ngày 8 tháng 5 năm 1947. •Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia IMF từ 21-9-1956 và Việt Nam chính thức là hội viên của IMF từ tháng 9 năm 1976. GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 6. THÀNH VIÊN  Khi thành lập, IMF có 49 nước thành viên, đến nay đã có 185 nước thành viên.  Nguồn vốn: của IMF là do các nước đóng góp, các nước thành viên có cổ phần lớn trong IMF là Mỹ (17,46%), Đức ( 6,11%), Nhật Bản( 6.26%), Anh(5.05%), Pháp(5.05%). Tổng vốn của IMF là 30 tỷ USD (1999). GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 7. Thúc đẩy Tăng cường sự hợp tác ổn định tiền tệ quốc tế tỷ giá MỤC ĐÍCH CỦA TỔ CHỨC Tạo điều kiện Hỗ trợ mở rộng thành lập và tăng trưởng hệ thống Rút ngắn thời gian thương mại thanh toán và giảm sự quốc tế đa phương mất cân bằng trong cán cân thanh toán quốc tế
 8. Các giai đoạn phát triển: Từ phiên họp của Liên Hợp Quốc tháng 7  năm 1944 tạiBretton Woods, New Hampshire, Hoa Kỳ.  IMF đã đi vào hoạt động ngày 27 tháng 12 năm 1945,  Từ cuối đại chiến thế giới thứ 2 cho đến cuối năm 1972, thế giới tư bản đã đạt được sự tăng trưởng thu nhập thực tế nhanh chưa từng thấy. GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 9.  Những tiến bộ nhanh chóng trong kỹ thuật công nghệ và thông tin liên lạc đã góp phần làm tăng hội nhập quốc tế của các thị trường,  Ảnh hưởng của IMF trong kinh tế toàn cầu được gia tăng nhờ sự tham gia đông hơn của các quốc gia thành viên. GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 10. Quan hệ của Việt Nam Do chính sách cấm vận Quan hệ Cộng hòa kinh tế Quan hệ giữa IMF miền Nam của Mỹ, GiữaIMF với Việt Nam nên quan hệ Nam Việt Nam giữa IMF với thực sự tham gia được Việt Nam được IMF cải thiện. từ 21-9-1956 chỉ tiến triển khai thông. với mức độ nhất định.
 11. Ngân hàng Thế giới (World Bank) GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 12. Ngân hàng Thế giới (World Bank) là thuật ngữ mô tả một  cơ quan tài chính quốc tế Ngân hàng Thế giới tuyên bố mục tiêu chính của mình là  giảm thiểu đói nghèo. Ngân hàng Hội Quốc tế Phát triển Tái thiết và Ngân hàng Phát triển Quốc tế Thế giới (IBRD) (IDA) Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 13. Thành viên:  Hầu hết các nước trên thế giới.  Vào năm 2010, chỉ những quốc gia Andorra, Cuba, Monaco,Triều Tiên, và Thành Vatican… không phải là thành viên của Ngân hàng Thế giới. GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 14. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development) (IBRD) GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 15. Sự thành lập ra đời vào ngày 27 Tháng 12 năm 1945  IBRD sau phê chuẩn quốc tế của các thỏa thuận đạt được tại Liên Hiệp Quốc Hội nghị tài chính tiền tệ vào Ngày 22 tháng 7 Năm 1944 tại Bretton Woods, New Hampshire . Trụ sở của IFC GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 16. Thành viên thành viên của IBRD là  Các 186 của các thành viên LHQ và Kosovo . Thành viên mới nhất là Tuvalu , đã tham gia trong năm 2010.  Không phải thành viên là :Cuba, Bắc Hàn, Andorra, Monaco, Liechtenstein, Nauru, Quần đảo Cook,Niue, Vatican City…  Tất cả các thành viên của IBRD cũng là thành viên của IMF , và ngược lại. GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 17. Nhiệm vụ Chống Tài trợ Duy trì đói nghèo cho việc các bằng các tái thiết khoản phương tiện quốc gia thanh toán tài chính GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 18. Hoạt động và phát triển Bắt đầu hoạt động vào ngày 25 tháng 6 năm  1946. Đã phê chuẩn các khoản vay đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 năm 1947.  Một phương tiện để tái thiết châu Âu và Nhật Bản sau Thế chiến II, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Kể từ đầu những năm 1990 của IBRD cũng đã  cung cấp tài chính cho các quốc gia của Đông Âu và các nước cộng hòa thuộc cựu Liên Xô . GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 19. HỘI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (International Financial Corporation- IFC) GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
 20. Sự thành lập và Thành viên Các quốc gia Các và vùng Được lãnh thổ thành viên thành lập không gia của IFC vào năm nhập IFC: là 181 1955 San Marino, và bắt đầu thành viên Suriname, hoạt động của LHQ Tuvalu, từ năm 1956 Brunei, và Kosovo. Cuba, … GVHD:NGUYỄN THANH HƯƠNG 
Đồng bộ tài khoản