Cơ chế di truyền NST trong giảm phân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
586
lượt xem
151
download

Cơ chế di truyền NST trong giảm phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giảm phân 1: -Kì trước 1 (prophase 1) -Kì giữa 1 (Metaphase 1) -Kì sau 1 (anaphase 1) -Kì cuối 1 (telophase 1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế di truyền NST trong giảm phân

 1. C¬ chÕ di truyÒn Bé nhiÔm s¾c thÓ Trong gi¶m ph©n
 2. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n A. Giảm phân 1: -Kì trước 1 (prophase 1) -Kì giữa 1 (Metaphase 1) -Kì sau 1 (anaphase 1) -Kì cuối 1 (telophase 1) B. Giảm phân 2: -Kì trước 2 -Kì giữa 2 -Kì sau 2 -Kì cuối 2
 3. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n Trung thể (2 trung tử) Chất nhiễm sắc Màng nhân Kì trung gian
 4. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i 1. Kì trước 1:
 5. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i 1. Kì trước 1:
 6. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i Kì giữa 1
 7. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i Kì sau 1
 8. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 1. Gi¶m ph©n i - Kì cuối 1 và Phân chia tế bào chất
 9. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì trước 2
 10. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì giữa 2
 11. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì sau 2
 12. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n 2. Gi¶m ph©n 2 Kì cuối 2 và Phân chia tế bào chất
 13. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n i. Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña gi¶m ph©n (tổng hợp)
 14. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì trong GP Các kì Lần phân bào 1 Lần phân bào 2 Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
 15. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 16. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 17. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 18. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 19. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II. LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây
 20. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n II.LuyÖn tËp Hãy xác định và trình bày các diễn biến cơ bản thời kì phân bào theo các hình ảnh dưới đây

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản