intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạch một chiều

Chia sẻ: Pham Van Tai Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

877
lượt xem
380
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch một chiều là mạch điện chỉ có nguồn một chiều. Nội dung: Các định luật cơ bản; Các phương pháp phân tích; Các định lý mạch; Phân tích mạch điện bằng máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở lý thuyết mạch điện: Mạch một chiều

 1. Mạch xoay chiều Cơ sở lý thuyết mạch điện
 2. Nội dung • Thông số mạch • Phần tử mạch • Mạch một chiều • Mạch xoay chiều • Mạng hai cửa • Mạch ba pha • Quá trình quá độ Mạch xoay chiều 2
 3. Mạch xoay chiều (1) • Mạch một chiều được dùng cho đến cuối tk.19 • Định nghĩa mạch xoay chiều: có nguồn (áp hoặc dòng) kích thích hình sin (hoặc cos) • Tại sao lại quan tâm đến xoay chiều? 1. Phổ biến trong tự nhiên 2. Tín hiệu điện xoay chiều dễ sản xuất & truyền dẫn, được dùng rất phổ biến 3. Các tín hiệu chu kỳ được phân tích thành tổng của các sóng sin ý sóng sin đóng vai trò quan trọng trong phân tích tín hiệu chu kỳ 4. Vi phân & tích phân của sóng sin là các sóng sin ý dễ tính toán Mạch xoay chiều 3
 4. Mạch xoay chiều (2) 1. Sóng sin 2. Phản ứng của các phần tử cơ bản 3. Số phức 4. Biển diễn sóng sin bằng số phức 5. Phức hoá các phần tử cơ bản 6. Phân tích mạch xoay chiều 7. Công suất trong mạch xoay chiều 8. Hỗ cảm 9. Phân tích mạch điện bằng máy tính Mạch xoay chiều 4
 5. Sóng sin (1) u(t) = Umsinωt – Um : biên độ của sóng sin – ω: tần số góc (rad/s) – ωt : góc Um – U : trị hiệu dụng U = 2 u(t) Um π 3π 0 2π ωt – Um Mạch xoay chiều 5
 6. u(t) Sóng sin (2) Um ωT = 2π π 3π 0 2π ωt – Um 2π u(t) T= ω Um T/2 3T/2 1 0 f = T t T – Um Mạch xoay chiều 6
 7. Sóng sin (3) u(t) = Umsin(ωt + φ) • φ: pha ban đầu u1(t) = Umsinωt • u2 sớm pha so với u1, u(t) Um u2(t) = Umsin(ωt + φ) hoặc • u1 chậm pha so với u2 • Nếu φ ≠ 0 ý u1 lệch 0 π ωt pha với u2 φ 2π • Nếu φ = 0 ý u1 đồng pha với u2 – Um Mạch xoay chiều 7
 8. Sóng sin (4) u(t) = Umsin(ωt + φ) t=0 t* Um φ 0 t* t Quay với vận tốc ω rad/s Mạch xoay chiều 8
 9. Sóng sin (5) u1(t) = U1sin(ωt + φ1) u(t) = Umsin(ωt + φ) u2(t) = U2sin(ωt + φ2) u1(t) + u2(t) Um φ U1 φ1 U2 φ2 Biên độ & góc pha là đặc trưng của một sóng sin Mạch xoay chiều 9
 10. Sóng sin (6) u1(t) + u2(t) U1 φ1 U2 φ2 Chú ý: Phép cộng các sóng sin bằng véctơ quay chỉ đúng khi các sóng sin có cùng tần số Mạch xoay chiều 10
 11. Mạch xoay chiều 1. Sóng sin 2. Phản ứng của các phần tử cơ bản 3. Số phức 4. Biểu diễn sóng sin bằng số phức 5. Phức hoá các phần tử cơ bản 6. Phân tích mạch xoay chiều 7. Công suất trong mạch xoay chiều 8. Hỗ cảm 9. Phân tích mạch điện bằng máy tính Mạch xoay chiều 11
 12. Phản ứng của các phần tử cơ bản (1) i R uR i = I m sin ωt → u R = RI m sin ωt = U Rm sin ωt u R = Ri uR(t) 0 i(t) φ ωt i uR i = I m sin(ωt + ϕ ) → ur = RI m sin(ωt + ϕ ) Mạch xoay chiều 12
 13. Phản ứng của các phần tử cơ bản (2) i L uL i = I m sin ωt di → u L = ω LI m cos ωt = ωLI m sin(ωt + 900 ) uL = L = U Lm sin(ωt + 90 0 ) dt i(t) uL(t) 0 uL φ ωt 900 i i = I m sin(ωt + ϕ ) → u L = ωLI m sin(ωt + ϕ + 900 ) Mạch xoay chiều 13
 14. Phản ứng của các phần tử cơ bản (3) i C uC i = I m sin ωt 1 1 → u = ∫ I m sin ωtdt u = ∫ idt C C Im Im =− cos ωt = sin(ωt − 90 ) = U m sin(ωt − 90 ) 0 0 ωC ωC Mạch xoay chiều 14
 15. Phản ứng của các phần tử cơ bản (4) i C uC Im i = I m sin ωt → uC = sin(ωt − 900 ) = U m sin(ωt − 90 0 ) ωC 900 uC(t) i(t) ωt i φ0 i = I m sin(ωt + ϕ ) → uC = Im sin(ωt + ϕ − 90 0 ) uC ωC Mạch xoay chiều 15
 16. Phản ứng của các phần tử cơ bản (5) i = I m sin ωt i uL i ur uC i Im ur = RI m sin ωt u L = ωLI m sin(ωt + 90 ) C u = 0 sin(ωt − 90 0 ) ωC Mạch xoay chiều 16
 17. Phản ứng của các phần tử cơ bản (6) i = I m sin(ωt + ϕ ) i uL φ i ur i uC φ φ Im ur = RI m sin(ωt + ϕ ) u L = ωLI m sin(ωt + ϕ + 90 ) uC = 0 sin(ωt + ϕ − 900 ) ωC Mạch xoay chiều 17
 18. VD1 Phản ứng của các phần tử cơ bản (7) i(t) = 5sin100t A; r = 200 Ω; L = 3 H; C = 20 μF; u = ? u = u r + u L + uC ur = rI m sin ωt = 200.5 sin 100t u L = ωLI m sin(ωt + 900 ) = 100.3.5 sin(100t + 900 ) Im 5 uC = sin(ωt − 90 ) = 0 sin(100 t − 90 0 ) ωC 100.2.10 −5 → u = 1000sin100t + 1500sin(100t + 900 ) + 2500sin(100t − 900 ) V Mạch xoay chiều 18
 19. VD1 Phản ứng của các phần tử cơ bản (8) i(t) = 5sin100t A; r = 200 Ω; L = 3 H; C = 20 μF; u = ? u = 1000sin100t + 1500sin(100t + 900 ) + 2500sin(100t − 900 ) V 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Mạch xoay chiều 19
 20. VD1 Phản ứng của các phần tử cơ bản (9) i(t) = 5sin100t A; r = 200 Ω; L = 3 H; C = 20 μF; u = ? uL ur uL + uC u u = 1000sin100t + 1500sin(100t + 900 ) + 2500sin(100t − 900 ) V uC = 1000 2 sin(100t − 450 ) V Mạch xoay chiều 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2