CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Chia sẻ: Mai Thanh Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
618
lượt xem
195
download

CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

  1. BÀI TẬP CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Sinh viên : Bùi Ngọc Minh G0704304 Đề 3 Phương án 13 Ft .v 4000.1, 2 P= = = 4,8( kW ) 1 1000 1000 Công suất tương đương: Ti ∑ ( T ) .t 2 i P =P max ∑t td 1 i2 1 .36 + 0, 9 .15 + 0,8 .12 2 2 = 4,8. 36 + 15 + 12              = 4,52 (kW) Công suất cần thiết Ptd Pct = η Ptd = ηd .η br .ηol 4 .ηR 2 4,52 = 0,95.0,97 2.0,994.1                = 5,264 (kW) Số vòng quay sơ bộ của động cơ ndc = nctac .u sb sb u sb = udai .ugt sb = 3.13 = 39 60000.v nctac = z. pc 60000.1, 2 = 9.110 = 73( v / ph )
  2. ndc = 73.39 = 2847( v / ph ) sb Chọn động cơ 4A100L2Y3 P = 5,5 (kW) n = 2880 (vg/ph) Tính toán ndc 2880 u= = = 39, 45 nctac 73 u = udai .ugt   Chọn udai = 3 39.45 ugt = = 13,15 3 Tỉ số truyền hộp giảm tốc: ψ ba1 u1 = 3 u 2 − 0, 01.u ψ ba 2 1 = 3 13,152. − 0, 01.13,15 1,5 = 4,735 ugt 13,15 u2 = = = 2,78 u1 4, 735 Số vòng quay ndc 2880 nI = = = 960( vg / ph ) udai 3 nI 960 nII = = = 203( vg / ph ) u1 4,735 nII 203 nIII = = = 73( vg / ph ) u2 2,78 Công suất ptd 4,52 PIII = = = 4,567(kW ) ηol 0,99 PIII 4,567 PII = = = 4,756( kW ) ηol .ηbr 0,99.0,97 PII 4,756 PI = = = 4,953( kW ) ηol .ηbr 0,99.0,97
  3. Moment xoắn  PIII .9,55.106 TIII = nIII 4,567.9,55.106 = 73 = 597463,7( Nmm ) PII .9,55.106 TII = nII 4,756.9,56.106 = 203 = 223977( Nmm ) PI .9,55.106 TI = nI 4,953.9,55.106 = 960 = 49272( Nmm ) Pct .9,55.106 Tdc = ndc 5, 264.9,55.106 = 2880 = 17455, 28( Nmm) Bảng số liệu  Trục Thông số Động cơ I II III Công suất(kW) 5,264 4,953 4,756 4,567 Tỉ số truyền               3                                                 4,735                                            2,78 Số vòng quay(vg/ph) 2880 960 203 73 Moment(Nmm) 17455,28 49272 223977 597463,7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản