intTypePromotion=1
ADSENSE

Concepts of RDBMS and SQL Server : Bài 1 Kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu

Chia sẻ: Hoang Minh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

130
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài học (1) Giải thích vì sao chúng ta cần có cơ sở dữ liệu Giải thích sự phát triển của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Liệt kê các mô hình cơ sở dữ liệu khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Concepts of RDBMS and SQL Server : Bài 1 Kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu

 1. Kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu Bài 1    
 2. Mục tiêu của bài học (1) Giải thích vì sao chúng ta cần có cơ sở dữ   liệu Giải thích sự phát triển của các hệ quản trị   cơ sở dữ liệu  Liệt kê các mô hình cơ sở dữ liệu khác   nhau Mô tả các khái niệm cơ bản liên quan đến   cơ sở dữ liệu Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 2 of 27
 3. Mục tiêu của bài học (2) Mô tả các khái niệm cơ bản liên quan đến   cơ sở dữ liệu quan hệ Toàn vẹn thực thể (entity integrity)  Khóa chính (primary key)  Khóa ngoại (foreign key)  Mối quan hệ và bậc của nó (relation and its   degree) Mô tả tóm tắt về SQL  Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 3 of 27
 4. Cơ sở dữ liệu là gì? Một cơ sở dữ liệu (CSDL - Database) là dạng được sắp xếp của các dữ liệu, được xây dựng từ một hoặc nhiều mục thông tin có liên quan đến nhau gọi là các bản ghi (record). Một CSDL giống như một tập hợp dữ liệu và cho  phép ta có thể đặt nhiều câu hỏi khác nhau với nó. Ví dụ, “Số điện thoại và địa chỉ của Concepts of RDBMS and SQL Server 5 bưu điện gần ường nhấ là of 27 tr2000/Sessiont1/ 4 gì?”
 5. Vì sao lại phải dùng CSDL? Các CSDL  được dùng  để lưu trữ dữ liệu theo 1 cách  thức có tổ chức và hiệu quả. CSDL cho phép chúng  ta quản lý dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.  Ví dụ, 1 công ty có thể lưu các thông tin chi tiết về  nhân viên của mình trong 1 CSDL. FirstName LastName Hiredate Karla Jablonski 1994-03-11 Martine Rance 1992-02-05 Margaret Smith 1988-09-29 Concepts of RDBMS and SQL Server Gary Thomas 1988-08-09 2000/Session 1/ 5 of 27
 6. Nhu cầu về tính bền vững dữ liệu Ta thậm chí có thể dùng các tệp  thủ công để lưu trữ dữ liệu.  Tuy nhiên, dữ liệu được lưu trữ theo  dạng này là không bền vững.  Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 6 of 27
 7. Vần đề về cách lưu trữ theo kiểu tệp Quy trình lưu trữ dữ liệu bằng các  tệp hồ sơ: Tẻ nhạt  Tốn thời gian   Nguy cơ lỗi cao  Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 7 of 27
 8. Ưu điểm của CSDL được tin học hóa Giảm thiểu được sự dư thừa trong các dữ liệu   được lưu trữ Không còn sự thiếu nhất quán trong dữ liệu  Có thể chia xẻ dữ liệu đã lưu trữ  Có thể đặt ra các tiêu chuẩn và phải tuân thủ   các tiêu chuẩn đặt ra khi thao tác với dữ liệu Có thể duy trì được sự nhất quán dữ liệu  Có thể thực hiện được việc bảo mật dữ liệu  Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 8 of 27
 9. Sự phát triển của DBMS­1 DBMS là gì? Cơ sở dữ liệu A003 Allen A007 Shane A004 Brian A008 Ricky Cập nhật Dữ liệu Truy xuất Dữ liệu Xóa Dữ liệu Thêm Dữ liệu DBMS Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 9 of 27
 10. Sự phát triển của DBMS­2 Hệ CSDL tập trung •Dữ liệu được lưu tại 1  vị trí trung tâm chung. •Mọi người sử dụng  được phép truy cập  vào CSDL chung Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 10 of 27
 11. Các mô hình CSDL Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 11 of 27
 12. Mô hình phân cấp­1          Mô  hình  dữ  liệu  phân  cấp  được  phát  triển  để  mô  hình hóa các loại cơ quan phân cấp trong thế giới  thực Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 12 of 27
 13. Mô hình phân cấp­2 PHÒNG D_NAME D_NUMBER MGRNAME MGRSTARTDATE NHÂN VIÊN D Ự ÁN NAME SSN BDATE ADDRESS PLOCATION PNAME PNUMBER Nghiên cứu a. PHÒNG: Hành chính NHÂN VIÊN: Smith Max John Grace Elite James Frank Nghiên cứu b. PHÒNG : Hành Chính Concepts of RDBMS and SQL Server DỰ ÁN Sản phẩm A 2000/SessionTin họ1hóaof hững lợi ích mới Sản phẩm B 1/ c 3 N 27
 14. Mô hình mạng ­ 1 Cùng với mô hình phân cấp, mô hình CSDL mạng (network model) là các mô hình dữ liệu chính để hiện thực rất nhiều hệ quản trị CSDL thương mại. Các mô hình dữ liệu này được sử dụng từ rất sớm, nhưng không được phổ biển cho lắm vì chúng quá phức tạp. of RDBMS and SQL Server Concepts 2000/Session 1/ 14 of 27
 15. Mô hình mạng lưới­2 Phòng Kinh doanh Khách hàng Sản phẩm Hóa đơn Thanh toán Dòng đơn hàng Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 15 of 27
 16. Khái niệm cơ bản về một  CSDL­1 Dữ liệu     Số trận  Thông tin thắng  Tay vợt Tay vợt xuất  trong các  sắc nhất qua  loạt đấu Lleyton Hewitt  20 các loạt đấu Lleyton Hewitt  Carlos Moya  15 Marat Safin  10 Paradorn  8 Srichaphan Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 16 of 27
 17. Khái niệm cơ bản về một  CSDL­2 Các bảng là những đối tượng CSDL Các cột trong đó chứa tất các các dữ liệu trong 1 CSDL.  Các  dòng Dữ liệu trong bảng được sắp thành các Concepts of RDBMS and SQL Server dòng và các cột 2000/Session 1/ 17 of 27
 18. Khái niệm cơ bản về một  CSDL­3 Một Hệ thống CSDL là một hệ thống sử dụng  máy tính để quản lý các bản ghi mà mục đích tổng quát là nhằm ghi lại và bảo quản thông tin. Một Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một tập hợp  các bản ghi có liên quan với nhau và một bộ các chương trình để truy xuất và thao tác các bản ghi này. Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 18 of 27
 19. Khái niệm cơ bản về một  CSDL­4 Khóa duy nhất Có  thể  làm  giảm  sự  lặp   lại  dữ  liệu  hoặc  ‘sự  trùng  lặp dữ liệu’ bằng cách sử  dụng  1  Hệ  quản  trị  Mã Sinh viên Tên CSDL.  1 Sam 2 John Việc  đảm  bảo  tính  chính   3 Jenny xác  của  dữ  liệu  trong  3 Lisa CSDL  được  gọi  là  duy  trì  tính toàn vẹn của dữ liệu.  Sai Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 19 of 27
 20. Khái niệm cơ bản về một  CSDL Quan hệ­1 CSDL Quan hệ RDBMS 1 bộ các chương  Ứng dụng để  trình phần mềm để  tương tác với tạo, duy trì CSDL dữ liệu trong CSDL Concepts of RDBMS and SQL Server 2000/Session 1/ 20 of 27
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2