Configuring VPN Client Remote Access

Chia sẻ: Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
254
lượt xem
121
download

Configuring VPN Client Remote Access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PIX Firewall can function as an Easy VPN Server in relation to an Easy VPN Remote device, such as a PIX 501 or PIX 506/506E, or in relation to Cisco VPN software clients. When used as an Easy VPN Remote device, the PIX Firewall can push VPN configuration to the VPN client or Easy VPN Remote device, which greatly simplifies configuration and administration. For information about configuring a PIX 501 or PIX 506/506E as an Easy VPN Remote device, refer to Chapter 5, “Using PIX Firewall in SOHO Networks.”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Configuring VPN Client Remote Access

Đồng bộ tài khoản