CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
12
download

CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

  1. CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT (AMT) - Phiên bản 2.0 - Tất cả Thực trạng Hãy lựa chọn các biểu muốn sử dụng Có cập nhật UPD Biểu 1 - Thông tin cơ bản của dự án Có cập nhật UPD Biểu 2 - Tóm tắt tình hình thực hiện Tháng/Quý Có cập nhật UPD Biểu 3 - Tiến độ thực hiện các điều kiện và điều khoản ràng buộc Có cập nhật Biểu 4 - Tiến độ giải ngân vốn ODA UPD Có cập nhật Biểu 4.1 - Tiến độ giải ngân vốn ODA - Nhà tài trợ 2 UPD Có cập nhật UPD Biểu 4.2 - Tiến độ giải ngân vốn ODA - Nhà tài trợ 3 Có cập nhật UPD Biểu 5 - Theo dõi Tài khoản Đặc biệt/ Tạm ứng Có cập nhật UPD Biểu 6 - Tiến độ giải ngân vốn Đối ứng Có cập nhật Biểu 7 - Kế hoạch đấu thầu UPD Có cập nhật Biểu 8 - Thông tin về các gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu UPD Có cập nhật Biểu 9 - Thực hiện sơ tuyển nhà thầu/ Lập danh sách ngắn UPD Có cập nhật UPD Biểu 10 - Thực hiện lựa chọn nhà thầu Có cập nhật Biểu 11 - Thông tin kết quả đầu thầu UPD Có cập nhật Biểu 12 - Thực hiện hợp đồng UPD Có cập nhật UPD Biểu 13 - Phương án/ Kế hoạch Giải phóng mặt bằng và Tái định cư Có cập nhật Biểu 14 - Theo dõi Thực hiện Đền bù và Tái định cư UPD
  2. Có cập nhật UPD Biểu 15 - Tiến độ thực hiện Phương án/ Kế hoạch GPMB và TĐC Có cập nhật Biểu 16 - Tiến độ chi vốn thực hiện Phương án/ Kế hoạch GPMB &TĐ UPD Có cập nhật Biểu 17 - Thông tin chung về bảo vệ môi trường UPD Có cập nhật UPD Biểu 18 - Thực hiện bảo vệ môi trường Có cập nhật Biểu 19 - Khung lô-gíc UPD Có cập nhật UPD Biểu 20 - Theo dõi các Chỉ số thực hiện hoặc đầu ra Có cập nhật UPD Biểu 21 - Các thông tin khác Không áp dụng N/A IFR1 - Báo cáo về Nguồn và sử dụng Nguồn Không áp dụng N/A IFR3 - Báo cáo đối chiếu tài khoản Chuyên dùng
Đồng bộ tài khoản