Công điện 66/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
3
download

Công điện 66/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 66/CĐ-BGTVT về việc đảm bảo giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn qua khu vực cầu Đầu Sấu và Cái Răng trên QL1 do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 66/CĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 66/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2009 CÔNG ĐIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Giám đốc Ban QLDA 2 (thuộc Cục ĐBVN) thực hiện: 1. Có ngay biện pháp đảm bảo giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn qua khu vực cầu Đầu Sấu và Cái Răng trên QL1. 2. Phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông. 3. Khẩn trương hoàn thành các dự án xây dựng cầu theo hợp đồng đã ký kết./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Khu QLĐB VII; - Sở GTVT Cần Thơ; - Lưu: VT, KCHT. Ngô Thịnh Đức
Đồng bộ tài khoản