intTypePromotion=1

Công điện 764/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
171
lượt xem
10
download

Công điện 764/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 764/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Dự án thuỷ điện Phước Hoà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 764/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 764/CĐ-TTg ------------------------------------ Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2009 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước. --------------------------- Hiện nay, các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của Dự án thủy lợi Phước Hòa đang được khẩn trương triển khai thi công. Tuy nhiên, những vướng mắc trong công tác bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn hai tỉnh: Bình Dương và Bình Phước đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo hiệp định vay vốn đã ký kết với Ngân hàng Phát triển châu Á. Để việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ, bảo đảm chặn dòng sông Bé vào cuối 2009, đầu 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, tái định cư, di dời dân ra khỏi lòng hồ, khẩn trương bàn giao mặt bằng thi công Dự án. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, lên kế hoạch chi tiết, đôn đốc, giám sát việc di dân tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công và giải phóng lòng hồ đúng tiến độ./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng; (Đã ký) - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP - Lưu: VT, KTN (3) Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2