Công điện 81/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Công điện 81/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 81/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 81/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 81/CĐ-BGTVT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008 vi đất dành cho đường bộ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI điện: - Cục Đường bộ Việt Nam; - Cục Quan lý xây dựng và Chât lương công trinh giao thông; ̉ ́ ̀ - Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ; - Các Sở Giao thông vận tải. Thời gian qua, một số đơn vị thi công không bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, nhất là trong mùa mưa lũ. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị: 1. Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình trong phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 38/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 2. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để Bộ Giao thông vận tải kịp thời xử lý./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - VP UBATGT Quốc gia (để theo dõi); - Thanh tra Bộ (để theo dõi); - Vụ Vận tải (để theo dõi); Ngô Thịnh Đức - Lưu: VT, TTr (6b).
Đồng bộ tài khoản