intTypePromotion=1

Công điện số 04/CĐ-BTTTT

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
2
download

Công điện số 04/CĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 04/CĐ-BTTTT về việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 04/CĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/CĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Điện: - Sở Bưu chính Viễn thông từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên; - Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông. Trước tình hình lũ trên các triền sông các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì ở mức cao và đã liên tục kéo dài trong nhiều ngày; ngập lụt đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương và có diễn biến phức tạp, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngày 12/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1704/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện ngay một số việc cấp bách nhằm chủ động đối phó, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt gây ra. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau: 1. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc của Lãnh đạo cấp uỷ, Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống lũ, lụt, di dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trên địa bàn mình quản lý. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân,…Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máy nổ, xăng dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài ngày) để đáp ứng thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành phòng chống lũ, lụt, di dân và khắc phục hậu quả lũ lụt. 2. Triển khai ngay các phương án phòng, chống lũ, lụt (như kê, kích thiết bị viễn thông; đưa thiết bị viễn thông, máy nổ lên tầng 2,…) để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ
  2. lụt gây ra đối với hệ thống thiết bị và mạng lưới bưu chính viễn thông của mình trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. 3. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông bị mất liên lạc trong đợt lũ lụt. Ưu tiên khôi phục liên lạc đã mất cho các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, các trạm BTS của các mạng di động và mạng cáp ngoại vi. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai (như lũ quét, sạt lở đất), khi tổ chức ứng cứu thông tin và khôi phục lại mạng lưới bưu chính viễn thông cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động đề phòng thiên tai bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 4. Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh từ từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra. 5. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai các phương án và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Văn phòng CP; - BCĐPCLBTW; - Lưu: VT, VT. Lê Nam Thắng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2