intTypePromotion=1

Công điện số 07/CĐ-VT

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
2
download

Công điện số 07/CĐ-VT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 07/CĐ-VT về việc khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 07/CĐ-VT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT NAM BÃO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 07/CĐ-VT Hà Nội, hồi 09 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2007 CÔNG ĐIỆN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Điện: Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông Trước tình hình các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên ngập lụt trên diện rộng, kéo dài nhiều gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ngày 16/11/2007 về việc huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau: 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại công điện số 04/CĐ-BTTTT ngày 13/11/2007. Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt. 2. Tập đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu bằng xe cơ động vô tuyến sóng ngắn Codan và điện thoại vệ tinh cho đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan họp với các tỉnh trên bàn triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ từ. 3. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./. KT. TRƯỞNG BAN PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
  2. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - TT. Lê Nam Thắng (để b/c); - VP.BCĐPCLBTW; Nguyễn Xuân Trụ - Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT; - Lưu: VT, VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2