Công điện số 1422/CĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
4
download

Công điện số 1422/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1422/CĐ-TTg về việc phòng, chống lụt bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1422/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1422/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007 CÔNG ĐIỆN KHẨN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: - Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; - Các Bộ, ngành: Nông nghiệp và PTNN, Quốc phòng, Công thương, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; các tỉnh Bắc Bộ và Tây Nguyên; - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân. Bão số 5 là một cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11, giật trên cấp 11, biển động rất mạnh. Bão có khả năng đổ bộ vào nước ta, gây mưa to, gió lớn cho các tỉnh Bắc Bộ, Trung bộ và Tây Nguyên. Để chủ động phòng, chống bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay một số việc sau: 1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn về các biện pháp khẩn cấp đối phó với cơn bão số 5. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng, chống và chuẩn bị khắc phục hậu quả cơn bão số 5 theo phương án, kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương mình. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Quảng Ninh tiếp tục giữ liên lạc nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển; từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 10 nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi đánh cá. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn neo đậu cho tàu thuyền trong khu tránh, trú bão, không để xảy ra tình trạng tàu bị đắm ngay trong khu neo đậu tránh bão; trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo phương án sẵn sàng di dời dân trước khi bão đổ bộ vào; đồng thời phân công lãnh đạo xuống các khu vực xung yếu kiểm tra, rà soát các công việc phòng, chống bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. 4. Các tỉnh Bắc Bộ, Trung bộ và Tây Nguyên chỉ đạo ngay các biện pháp đối phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra; chủ động di dời dân ở các vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng và các tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền tránh, trú bão hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão; chỉ đạo các địa phương có biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, phòng chống lũ, sạt lở đất và bảo vệ sản xuất. 6. Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo dõi sát diễn biến của bão số 5 và tình hình mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cùng các địa phương sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp do bão số 5 gây ra. 7. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia theo dõi sát diễn biến của bão, dự báo và thông tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng tránh.
  2. 8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin ở Trung ương và địa phương thường xuyên đưa tin về diễn biến của bão và các chủ trương, biện pháp phòng, chống bão. 9. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương thành lập 2 Đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống bão tại các địa phương nơi bão có khả năng đổ bộ vào; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp đối phó với bão số 5 có hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra; thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các biện pháp cần thiết./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg CP; - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, ĐP, Website CP; - Lưu: VT, NN 4, Huệ (30).
Đồng bộ tài khoản