Công điện số 1627/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
4
download

Công điện số 1627/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1627/CĐ-TTg về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão số 7 hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1627/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1627/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008 CÔNG ĐIỆN KHẨN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai. - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia. - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam. Bão số 7 với sức gió vùng tâm mạnh cấp 9, cấp 10 đang hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Theo dự báo, chiều và đêm ngày 30/9, bão số 7 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ đồng bằng Bắc Bộ đến Quảng Trị. Để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão số 7 hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. UBND các tỉnh, thành phố: tiếp tục kiểm điểm, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động phòng, tránh để đảm bảo an toàn; căn cứ tình hình cụ thể quyết định việc cấm các tàu thuyền ra biển; tổ chức neo đậu an toàn cho tàu thuyền trong khu tránh, trú bão; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người trên các lồng bè và khu nuôi trồng thủy sản. Rà soát và có kế hoạch cụ thể sơ tán dân cư khỏi vùng nguy hiểm (vùng cửa sông ven biển, vùng trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...). Tùy tình hình cụ thể ở từng vùng bố trí cho học sinh nghỉ học trong những ngày mưa, bão. Kiểm tra, bổ sung kịp thời việc bố trí lực lượng vật tư, phương tiện, lương thực, thực phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Tập trung thu hoạch lúa và hoa màu. Chỉ đạo việc điều tiết các hồ chứa, kiểm tra và xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn hồ đập và đê điều.
  2. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng và UBND các tỉnh ven biển triển khai các biện pháp bảm đảm an toàn cho tàu thuyền trên biển; phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo việc điều tiết mực nước các hồ chứa hợp lý, tránh việc xả nước gây ngập lụt nghiêm trọng cho hạ du; 3. Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Công an chỉ đạo việc huy động lực lượng thường trực và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong vùng bị mưa, bão; giúp đỡ địa phương thu hoạch nhanh mùa màng, thực hiện sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm khi cần thiết. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt là các vùng dễ bị chia cắt. 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 7, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời diễn biến của bão, lũ cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng và các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo và đưa tin kịp thời những diễn biến của bão số 7 cho các địa phương và nhân dân triển khai các biện pháp phòng, tránh hiệu quả. 6. Bộ Giao thông vận tải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết ở những nơi xung yếu trên các tuyến đường sắt, đường bộ và cử các đoàn công tác đến các tỉnh miền Trung, sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. 7. Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bão số 7 và mưa lũ. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tiêp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 7, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống; thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến của bão số 7 cho các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó TTgCP; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX, ĐP, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4), Thưởng. Hoàng Trung Hải
Đồng bộ tài khoản