Công điện số 168/CĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Công điện số 168/CĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 168/CĐ-BGDĐT về việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 168/CĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 168/CĐ-BGDDT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Điện: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 28 tháng 05 năm 2008, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được tổ chức với hai môn thi Văn và Sinh học. Bộ Giáo dục và Đào tạo biểu dương các đơn vị đã chỉ đạo tổ chức ngày thi đầu tiên với các ưu điểm nổi bật sau: 1. Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Quy chế thi, xây dựng kế hoạch khả thi và có các phương án hợp lý huy động các lực lượng xã hội tham gia tổ chức thi; công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi khá chu đáo; ý thức về kỳ thi của người dân được nâng cao một bước, góp phần tạo nên không khí thi cử nghiêm túc, hạn chế tối đa những biểu hiện tiêu cực. 2. Công tác thanh tra được tăng cường; các Ban chỉ đạo thi đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra uỷ quyền của Bộ, đảm bảo tốt an toàn vòng ngoài và duy trì kỷ cương trường thi, kỷ luật phòng thi. 3. Thi sinh được chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và được học tập quy chế, có tâm thế thoải mái, tự tin, tập trung làm bài thi, hạn chế các biểu hiện sai phạm. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nhanh chóng khắc phục: 1. Điều kiện cơ sở vật chất của một số điểm thi, nhất là các điểm thi đặt tại trường THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên ở một số nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thi: bàn ghế cũ nát nhiều; một số điểm thi sát nhà dân, gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của khu vực thi; nơi vệ sinh xa phòng thi gây khó khăn cho việc quản lý thí sinh khi xin ra ngoài giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân; tại phòng y tế, lượng thuốc men còn thiếu và chưa có thức ăn nhẹ dự trữ để sử dụng cho những thí sinh quá mệt mỏi trong buổi thi. 2. Việc thực hiện nội quy thi tại một số điểm thi chưa tốt: không niêm yết danh sách thi sinh và bản nội quy tại cửa phòng thi theo quy định; chưa quản lý tốt các phương tiện cá
  2. nhân không được phép mang vào phòng thi của cán bộ làm công tác thi và của thí sinh trong các giờ thi; máy vi tính của một số Hội đồng coi thi còn đang trong trạng thái hoạt động khi buổi thi diễn ra, ảnh hưởng tới việc đảm bảo nguyên tắc bảo mật quá trình tổ chức thi; một số giám thị còn chưa nắm vững Quy chế và nghiệp vụ khi tham gia coi thi; một số Hội đồng coi thi chưa quản lý chặt chẽ người không thuộc thành phần của Hội đồng coi thi trong khu vực thi. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đảm bảo các ngày thi tới của kỳ thi tiếp tục diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở GD&ĐT, các ban, ngành đoàn thể có liên quan khẩn trương tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây: 1. Phát huy những ưu điểm, kịp thời biểu dương những cá nhân và tập thể làm tốt, phê bình, rút kinh nghiệm đối với những việc làm chưa thật tốt. Tiếp tục duy trì kỷ cương trường thi và kỷ luật phòng thi, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong thi cử. 2. Có phương án bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đơn vị, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để quá trình tổ chức thi chặt chẽ, nghiêm túc./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC - Như trên; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo); - Các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc TW (để báo cáo và chỉ đạo hỗ trợ); - Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, (Đã kí) Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để phối hợp); - Các Thứ trưởng Bộ GDĐT; Bành Tiến Long - Các Báo, Đài (để phối hợp tuyên truyền); - Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra Bộ; Bành Tiến Long - Các Sở GD&ĐT; - Website Bộ; - Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
Đồng bộ tài khoản