Công điện số 1746/CĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Công điện số 1746/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1746/CĐ-TTg về việc tàu NEWORIEN TAL của Panama bị đắm trên vùng biển tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1746/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1746/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008 CÔNG ĐIỆN KHẨN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; - Cục Hàng hải Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Tàu NEWORIEN TAL của Panama bị đắm trên vùng biển tỉnh Phú Yên, trên tàu chứa gần 500 tấn dầu các loại, để triển khai thực hiện cứu nạn kịp thời, khống chế không để xảy ra sự cố tràn dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương và Trung ương, nắm chắc tình hình, huy động lực lượng chủ động khắc phục sự cố đắm tàu NEWORIEN TAL, đảm bảo an toàn cho người và không để xảy ra sự cố tràn dầu trên biển. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị chức năng làm việc cụ thể với chủ tàu NEWORIEN TAL, bằng mọi biện pháp, tận dụng điều kiện cho phép thực hiện nhanh nhất việc lấy hết lượng dầu ra khỏi tàu bị đắm. 3. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo các đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung và miền Nam phối hợp với UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố tràn dầu từ tàu NEWORIEN TAL./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTg CP; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TTĐT;
  2. - Lưu: VT, NC (4) Hoàng Trung Hải
Đồng bộ tài khoản