Công điện số 2074/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Công điện số 2074/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 2074/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 2074/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2074/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008 CÔNG ĐIỆN KHẨN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắk, Lâm Đồng; - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; - Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; - Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam. Những ngày qua, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định đang còn ở mức cao, dự báo những ngày tới sẽ có mưa to đến rất to trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Nam Tây Nguyên. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắk chỉ đạo các ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai ngay các biện pháp phòng, chống mưa lũ: cử cán bộ thường trực ở những địa bàn xung yếu; có phương án và chuẩn bị lực lượng đảm bảo an toàn các hồ chứa nước; phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các bộ, ngành đóng trên địa bàn sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương thường xuyên theo dõi diễn biến của tình hình mưa lũ, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ; cử các đoàn công tác đến các tỉnh xảy ra lũ lớn, trực tiếp cùng chính quyền địa phương triển khai chống lũ hiệu quả. 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn huy động lực lượng trong khu vực, các đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh miền Trung sẵn sàng giúp địa phương xử lý các tình huống khẩn cấp: sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm; cứu hộ đê điều, hồ đập; thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
  2. 4. Bộ Giao thông vận tải bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt thuộc khu vực miền Trung; tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đảm bảo giao thông thông suốt; phối hợp với lực lượng của địa phương nhanh chóng khắc phục sự cố trên các tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam; cử ngay các đoàn công tác đến các tỉnh miền Trung để chỉ đạo trực tiếp triển khai các biện pháp khắc phục sự cố về giao thông. 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về lũ trên các sông thuộc miền Trung cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin kịp thời và chỉ đạo triển khai phòng, chống lũ hiệu quả. 6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời diễn biến của mưa lũ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Bộ, ngành đến các địa phương để nhân dân chủ động phòng, chống lũ. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai các biện pháp giúp đỡ các tỉnh miền Trung phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất./. KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTg CP; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, NC, KGVX, ĐP, TTĐT; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, KTN (4), Thưởng.
Đồng bộ tài khoản