Công điện số 303/CĐ-QLTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công điện số 303/CĐ-QLTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 303/CĐ-QLTT về việc kiểm tra, kết quả thị trường do Cục Quản lý thị trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 303/CĐ-QLTT

  1. CÔNG ĐIỆN KHẨN CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Điện: Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số 303/CĐ-QLTT ngày 12 tháng 5 năm 2008 Về việc kiểm tra, kết quả thị trường) Gần đây, trên một số địa bàn đã xuất hiện việc tăng giá bán lẻ đối với một số mặt hàng xi măng, phân bón … và có biểu hiện của việc đầu cơ, găm hàng nhằm mục đích trục lợi bất chính. Để ngăn chặn các hành vi nói trên, Cục Quản lý thị trường yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai ngay: 1. Chủ động bằng mọi biện pháp nắm chắc tình hình cung cầu hàng hóa, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn đối với 10 mặt hàng thiết yếu: lương thực, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh, sắt thép, xi măng, than, đường, giấy, muối; 2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình khó khăn để đầu cơ, ép giá, găm hàng gây bất ổn định thị trường đối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ, các chợ, cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, trung tâm thương mại. 3. Kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa (cân, đong, đóng gói hàng hóa), chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để tăng giá. 4. Kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ (mua vét hàng hóa), dự trữ hàng hóa quá mức; kinh doanh không đúng nghề, mặt hàng; bịa đặt loan tin không có cơ sở để tăng giá; kiểm tra các biểu hiện liên kết chiếm lĩnh vị trí độc quyền để tăng giá, ép giá … 5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quản lý và các ngành chức năng của địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra đối với các Công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn để xác định khung giá, mức giá, cơ cấu giá hợp lý đối với một số mặt hàng thiết yếu nêu trên. Mỗi Chi cục bố trí một bộ phận chuyên trách tổng hợp tình hình hàng ngày, nghiên cứu đánh giá, phân tích các hiện tượng bất thường xảy ra trên địa bàn và báo cáo ngay về Cục Quản lý thị trường bằng các phương tiện điện thoại, fax, email trong bất kỳ thời gian nào (không chờ báo cáo tuần). Yêu cầu các Chi cục thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tuần về Cục Quản lý thị trường để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công thương và Chính phủ (fax 04. 9342726, email: qltt@mot.gov.vn) CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - TT Nguyễn Cẩm Tú (để b/c); - Lãnh đạo Cục; - Cơ quan Đại diện Cục tại TP. HCM; - Các Ban thuộc Cục; - Website Quản lý thị trường; - Lưu: VT, THĐN. Nguyễn Hùng Dũng
Đồng bộ tài khoản