Công điện số 35/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Công điện số 35/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 35/CĐ-BGTVT về việc gửi báo cáo tổng hợp do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 35/CĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 35/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 CÔNG ĐIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Điện: Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo tổng hợp gửi Bộ theo các nội dung sau: 1. Thống kê các đoạn tuyến Quốc lộ đã bàn giao về Thành phố Hà Nội (cũ) gồm: Tên quốc lộ, lý trình, số quyết định, đặc điểm của đoạn tuyến bàn giao. 2. Thống kê các đoạn tuyến Quốc lộ đã bàn giao về tỉnh Hà Tây (cũ) gồm: Tên quốc lộ, lý trình, số quyết định, đặc điểm của đoạn tuyến bàn giao. 3. Thời gian gửi báo cáo: Trước 16h00' ngày 27/5/2009 (gửi bằng văn bản và fax về Bộ)./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu VT, KCHT (2). Lê Mạnh Hùng PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Thứ trưởng duyệt, ký Trình Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức * Cơ quan trình (Chủ trì): Vụ Vận tải
  2. - Chuyên viên soạn thảo: Đào Danh Hoan * Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp * Tóm tắt nội dung trình: Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, hiện nay việc thi công, cải tạo và nâng cấp trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ Mỹ Thuận đến Vàm Cống có một số đoạn nhà thầu không thực hiện đúng các quy định về đảm bảo giao thông khi thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gây ách tắc giao thông. Do đó nhiều phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông trên Quốc lộ 80 đã chuyển sang đi theo tuyến đường tỉnh ĐT.849 qua phà Cao Lãnh, Quốc lộ 30, ra ngã ba An Hữu để vào Quốc lộ 1.Tuyến đường tỉnh ĐT.849 qua cầu Vĩnh Thạnh - Phà Cao Lãnh là tuyến đường có các cầu yếu, việc tăng lưu lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là các phương tiện có trọng tải lớn là nguy cơ dẫn đến sập cầu gây tai nạn và ùn tắc giao thông trên toàn tuyến. Để tạo đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 80, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp và Ban Quản lý các dự án giao thông 9 xử lý tình trạng trên. Kính đề nghị Thứ trưởng xem xét quyết định./. * Văn bản, tài liệu kèm theo: * Độ mật: Mật Tối mật Tuyệt mật * Độ khẩn: Hoả tốc Khẩn Thượng khẩn * Lãnh đạo cơ quan trình (chủ trì): - Họ tên: Nguyễn Văn Thuấn ; Chữ ký:………………….. - Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Ý kiến giải quyết của Thứ trưởng
Đồng bộ tài khoản