Công điện số 432/CĐ-BGDĐT về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Công điện số 432/CĐ-BGDĐT về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công điện số 432/cđ-bgdđt về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra do bộ giáo dục và đào tạo điện', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 432/CĐ-BGDĐT về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 432/C -BGD T Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 CÔNG I N B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O i n: - Giám c S Giáo d c và ào t o; - Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, ào t o thu c các t nh, thành ph : Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, H i Dương, Hà N i, B c Ninh, B c Giang, Vĩnh Phúc, Phú Th , Thái Nguyên, B c K n, L ng Sơn, Cao B ng, Hà Giang, Yên Bái, i n Biên, Lai Châu, Hòa Bình Theo d báo c a Trung tâm D báo Khí tư ng Th y văn Trung ương, bão s 6 v i s c gió vùng tâm bão c p 14, gi t trên c p 14 s b vào các t nh vùng ông B c nư c ta. k p th i tri n khai các bi n pháp phòng ch ng mưa, bão, h n ch th p nh t thi t h i c a cơn bão gây ra, B trư ng B Giáo d c và ào t o yêu c u các ng chí Giám c và Hi u trư ng các trư ng trong vùng nh hư ng c a bão khNn c p tri n khai các công vi c sau ây: 1. Th c hi n nghiêm túc Công i n s 1596/C -TTg ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; các công i n c a Ban Ch o PCLBTW và Văn phòng y ban QGTKCN v các bi n pháp khNn c p i phó v i cơn bão s 6. 2. Ch ng các bi n pháp phòng ch ng bão và mưa, lũ do bão gây ra; Ph i h p ch t ch v i các l c lư ng PCLB c a a phương phòng ch ng t i ch , ch ng ch ng nhà c a, phòng h c, di d i tài s n thi t b giáo d c n nh ng nơi v ng ch c, khô ráo và an toàn; tri n khai các bi n pháp m b o an toàn cho giáo viên và h c sinh. 3. T i các nơi có tâm bão i qua cho h c sinh ngh h c trong th i gian cơn bão b . 4. K p th i báo cáo v Ban ch huy Phòng ch ng l t bão B GD& T nh ng thông tin c n thi t qua a ch : Email vanphongbo@moet.edu.vn và s Fax 04 8694085. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: TRƯ NG BAN CH HUY PCLB - Như trên; - B trư ng ( b/c); - C c CNTT ( ưa lên website); - Lưu: VT, VP. Ph m Vũ Lu n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản